Vytvoření kalendáře pomocí šablony

Word obsahuje šablony kalendářů, které jsou nainstalované ve vašem počítači. V knihovně dokumentů Wordu můžete tyto šablony procházet a vytvářet na jejich základě nové dokumenty. Další šablony kalendáře si můžete najít online.

  1. V nabídce File (Soubor) klikněte na New from Template (Nový ze šablony).

  2. V levém navigačním podokně v části TEMPLATES (ŠABLONY) klikněte na Calendars (Kalendáře).

    Tip : Abyste rychle našli šablony kalendářů dostupné na webu Office.com nebo v počítači, zadejte do vyhledávacího pole galerie dokumentů Wordu Template Search field text calendar (kalendář).

  3. Poklikejte na šablonu, kterou chcete použít.

    Zobrazí se dokument založený na této šabloně.

  4. V dialogovém okně Select Calendar Dates (Vybrat kalendářní data) vyberte měsíc a rok kalendáře.

  5. Klikněte na libovolný zástupný text v dokumentu a nahraďte ho svými vlastními informacemi.

Viz taky

Vytvoření vizitek pomocí šablony

Vytvoření životopisu pomocí šablony

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×