Vytvoření jednoduchého vzorce

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Můžete vytvořit jednoduchý vzorec přidat, odčítání, násobení nebo dělení hodnoty v sešitě. Jednoduché vzorce vždycky začínají rovnítko (=) následovaný konstantami, které jsou číselné hodnoty a výpočtových operátorů, jako je třeba plus (+), mínus (-), hvězdička (*) nebo znaménka lomítko (/).

Když například zadáte vzorec =5+2*3, vynásobí se poslední dvě čísla a přičtou se k prvnímu číslu. Podle standardního pořadí provádění matematických operací násobení předchází sčítání.

  1. Na listu klikněte na buňku, do které chcete zadat vzorec.

  2. Zadejte = (symbol rovná se) následovaný konstantami a operátory, které chcete použít ve výpočtu.

    Podle potřeby můžete do vzorce zadat libovolný počet konstant a operátorů, celkový počet znaků však nesmí být vyšší než 8 192 znaků.

    Tip :  Místo zadávání konstant do vzorců můžete vybrat buňky obsahující hodnoty (třeba B12:B15), které chcete použít, a operátory zadat mezi odkazy na vybrané buňky.

  3. Stiskněte klávesu ENTER.

Poznámka : 

  • Chcete-li rychle přidat hodnoty, není nutné zadávat vzorec ručně, ale můžete použít funkci AutoSum (karta Domů, skupina Úpravy).

  • K výpočtu hodnot v listu můžete použít taky nějakou funkci (například funkci SUMA).

  • Kromě toho můžete v jednoduchých vzorcích místo skutečných hodnot používat odkazy na buňky.

Příklady

Ukázku práce s jednoduchými vzorci najdete v následujícím sešitu. Můžete si prohlédnout a změnit stávající vzorce nebo zadat své vlastní.

Data

2

5

Vzorec

Popis

Výsledek

'=A2+A3

Sečte hodnoty v buňkách A1 a A2

=A2+A3

'=A2-A3

Odečte hodnotu buňky A2 od hodnoty buňky A1

=A2-A3

'=A2/A3

Vydělí hodnotu v buňce A1 hodnotou v buňce A2

=A2/A3

'=A2*A3

Vynásobí hodnotu v buňce A1 hodnotou v buňce A2.

=A2*A3

'=A2^A3

Umocní hodnotu v buňce A1 na mocninu uvedenou v buňce A2.

=A2^A3

Vzorec

Popis

Výsledek

'=5+2

Sečte číslo 5 a číslo 2

=5+2

'=5-2

Odečte číslo 2 od čísla 5

=5-2

'=5/2

Vydělí číslo 5 číslem 2

=5/2

'=5*2

Vynásobí číslo 5 číslem 2

=5*2

'=5^2

Vypočte druhou mocninu čísla 5.

=5^2

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×