Vytvoření jednoduchého výběrového dotazu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Výběrový dotaz slouží k vytváření podmnožin dat, které lze použít k zodpovězení určitých otázek. Dotaz lze použít také k zadání dat do jiných databázových objektů. Vytvořený výběrový dotaz lze v případě potřeby použít kdykoli.

V tomto tématu je popsáno vytvoření jednoduchého výběrového dotazu, který vyhledá data v tabulce. Naučíte se také, jak dotaz rozšířit definováním kritérií záznamu a přidáním vypočítaných hodnot.

V tomto článku

Úvod

Vytvoření dotazu

Přidání kritérií do dotazu

Přidání výpočtů do dotazu

Shrnutí hodnot dotazu

Úvod

Výběrový dotaz je typ databázového objektu, který zobrazí informace v Zobrazení Datový list. Data v dotazu mohou pocházet z jedné nebo více tabulek, ze stávajících dotazů nebo z obou těchto zdrojů. Tabulky nebo dotazy, ze kterých dotaz získává data, bývají označovány jako zdroje záznamů dotazu.

Ať už vytvoříte jednoduchý výběrový dotaz pomocí průvodce nebo v návrhovém zobrazení, postup je v podstatě shodný. Vyberete požadovaný zdroj záznamů a pole, která chcete zahrnout do dotazu. Lze také zadat kritéria pro zpřesnění výsledků. 

Po spuštění vytvořeného výběrového dotazu se zobrazí výsledky. Spuštění výběrového dotazu je snadné. Stačí jej otevřít v zobrazení datového listu. Vytvořený dotaz lze kdykoli v případě potřeby znovu použít, například jako zdroj záznamů pro formulář, sestavu nebo jiný dotaz. 

Poznámka : Další informace o použití dotazu jako zdroje záznamů pro formulář nebo sestavu naleznete v tématu Použití dotazu jako zdroje záznamů pro formulář nebo sestavu.

Existuje několik typů dotazů a každý z nich slouží k jinému účelu. Výběrový dotaz například zobrazí data. Akční dotaz změní data ve zdroji dat nebo vytvoří novou tabulku. Parametrický dotaz vyzve při spuštění uživatele k zadání kritérií. Toto téma se zabývá pouze výběrovými dotazy.

Poznámka : Toto téma popisuje způsob vytvoření výběrových dotazů, které vracejí data z jedné tabulky. Pokud chcete vytvořit dotazy, které vracejí data ze dvou nebo více tabulek, naleznete informace v tématu Vytvoření dotazu založeného na několika tabulkách.

Začátek stránky

Vytvoření dotazu

V tomto cvičení vytvoříte výběrový dotaz Londýn kontakty. Můžete vytvořit tento dotaz v návrhovém zobrazení nebo pomocí průvodce. Kromě toho pokud máte zkušenosti s vytvářením příkazů SQL, můžete vytvořit dotaz při práci v zobrazení SQL pomocí zápisu jednoduchého příkazu SELECT.

Než začnete, je nutné mít k dispozici tabulku obsahující data. Ukázková data jsou uvedena níže v tabulce ve formátu HTML.

CustomerID

Společnost

Adresa

Město

StátNeboKraj

PSČ

CountryOrRegion

Telefon

Kontakt

DatumNarození

1

Baldwin Museum of Science

1 Main St.

New York

NY

12345

USA

(202) 555-0122

Steve Riley

3. prosince 1945

2

Blue Yonder Airways

52 1st St.

Boston

MA

01234

USA

(201) 555-0123

Waleed Heloo

21. března 1959

3

Coho Winery

3122 75th Ave. S.W.

Seattle

ZL

98100

USA

(206) 555-0042

Guido Pica

1. dubna 1973

4

Contoso Pharmaceuticals

1 Contoso Blvd.

Londýn

NS1 EW2

Velká Británie

(171) 555-0125

Zoltan Harmuth

16. června 1967

5

Fourth Coffee

Londýn

W1J 8QB

Velká Británie

(171) 555-0165

Julian Price

9. srpna 1971

6

Consolidated Messenger

3123 75th St. S

Seattle

ZL

98100

USA

(206) 555-0007

Christine Hughes

27. května 1948

7

Graphic Design Institute

151 Strand

Londýn

WC2R 0ZA

Velká Británie

(171) 555-0178

Dana Birkby

12. srpna 1961

8

Litware, Inc.

3 Macrofirm Parkway

Portland

OR

97200

USA

(503) 555-0086

Jesper Aaberg

1. září 1975

9

Tailspin Toys

22 Wicklow Street

Londýn

WC1 0AC

Velká Británie

Phil Gibbins

15. února 1953

10

Woodgrove Bank

37 Lothbury

Londýn

EC2R 7ED

Velká Británie

(171) 555-0101

Tom Perham

25. září 1938

Tato data můžete z ukázkové tabulky zadat ručně nebo můžete tabulku zkopírovat do tabulkového procesoru, například Microsoft Office Excel 2007, a potom importovat výsledný list do tabulky v aplikaci Microsoft Office Access 2007.

Ruční zadání ukázkových dat

 1. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Tabulky na položku Tabulka.

  Aplikace Office Access 2007 přidá do databáze novou, prázdnou tabulku.

  Poznámka : Pokud jste otevřeli novou, prázdnou databázi, není tento krok nutný. Tento krok naopak je nutný vždy, když potřebujete přidat tabulku do databáze.

 2. Poklepejte na první buňku v řádku záhlaví a zadejte název pole v ukázkové tabulce.

  Ve výchozím nastavení je v aplikaci Access označeno prázdné pole v řádku záhlaví textem Přidat nové pole, viz. ukázka:

  Nové pole v datovém listu

 3. Pomocí kláves se šipkami se přesuňte na další prázdnou buňku v záhlaví a zadejte název druhého pole (můžete rovněž stisknout klávesu TAB, nebo poklepat na novou buňku). Tento krok opakujte pro všechny názvy polí, které chcete zadat.

 4. Zadejte data do ukázkové tabulky.

  Aplikace Access při zadávání dat odvodí datový typ každého pole. Každé pole v tabulce obsahuje určitý typ dat, například číslo, text nebo datum a čas. Typy dat zajišťují přesné zadání dat a zabraňují vzniku chyb, například použití telefonního čísla ve výpočtu. Můžete zadat typ dat pro jednotlivá pole v tabulce a za určitých okolností lze typ dat pole změnit. V případě této ukázkové tabulky ponechte odvození datového typu na aplikaci Access.

 5. Až dokončíte zadávání dat, klepněte na příkaz Uložit.

  Klávesová zkratka: stiskněte kombinaci kláves CTRL + S.

  Zobrazí se dialogové okno Uložit jako.

 6. Do pole Název tabulky zadejte Zákazníci a klepněte na tlačítko OK.

Zkopírování tabulky do tabulkového procesoru a její import do aplikace Access

 1. Spusťte tabulkový procesor a vytvořte nový, prázdný soubor. Používáte-li aplikaci Excel, automaticky se vytvoří nový, prázdný sešit.

 2. Zkopírujte ukázkovou tabulku uvedenou v předchozí části a vložte ji do první buňky prvního listu.

 3. V tabulkovém procesoru použijte dostupné postupy a zadejte název listu Zákazníci.

 4. Uložte soubor obsahující sešit do vhodného umístění a přejděte na další kroky.

Import tabulky do aplikace Access

 1. V nové nebo existující databázi:

  Na kartě Externí data klikněte ve skupině Import na Excel.

  – nebo –

  Klepněte na tlačítko Další a ze seznamu vyberte tabulkový program.

  Zobrazí se dialogové okno Načíst externí data – Název programu Tabulka.

 2. Klepněte na tlačítko Procházet a otevřete sešit, který jste vytvořili v předchozích krocích. Potom klepněte na tlačítko OK.

  Spustí se Průvodce importem z tabulkového kalkulátoru.

 3. V průvodci je ve výchozím stavu vybrán první list sešitu (list Zákazníci – pokud jste postupovali podle kroků v předchozí části) a v dolní části stránky průvodce se zobrazí data z tohoto listu. Klepněte na tlačítko Další.

 4. Na další stránce průvodce zaškrtněte políčko První řádek obsahuje záhlaví sloupců a klepněte na tlačítko Další.

 5. Na další stránce průvodce můžete změnit názvy polí a typy dat nebo některá pole z importu vyřadit, za tímto účelem můžete použít textová pole a seznamy ve skupinovém rámečku Možnosti pole. V této ukázce tyto možnosti nepoužívejte. Klepněte na tlačítko Další.

 6. Na další stránce průvodce vyberte ze seznamu Indexováno v poli Možnosti pole položku Ano (bez duplicity) a položku Dlouhé celé číslo ze seznamu Typ dat. Pokračujte klepnutím na tlačítko Další.

 7. Na další stránce průvodce vyberte možnost Vlastní primární klíč, ze seznamu vyberte položku KódZákazníka a klepněte na tlačítko Další.

 8. Ve výchozím nastavení aplikace Access použije název listu v nové tabulce. Přesvědčte se, že název tabulky je Zákazníci a klepněte na tlačítko Dokončit.

 9. Na poslední stránce průvodce máte možnost uložení kroků importu pro pozdější použití. Vzhledem k tomu, že importujete ukázkovou tabulku, nedoporučujeme uložit kroky importu.

Poznámka : Nemáte-li tabulkový program, můžete zkopírovat vzorová data do textového editoru, například do aplikace Poznámkový blok. Další informace o importu textových dat naleznete v článku Import a propojení dat z textového souboru.

Vytvoření dotazu

Nejdříve k sestavení dotazu na základě vytvořené tabulky použijete průvodce. Potom dotaz rozšíříte v návrhovém zobrazení. V každém kroku můžete zkontrolovat příkaz SQL vytvořený automaticky při provedeném postupu.

 1. Na kartě Vložení klepněte ve skupině Jiné na položku Průvodce dotazem.

 2. V dialogovém okně Nový dotaz klepněte na položku Průvodce jednoduchým dotazem a poté klepněte na tlačítko OK.

 3. V seznamu Tabulky či dotazy klepněte na tabulku obsahující požadovaná data. V tomto případě klepněte na položku Tabulka: Zákazníci. V dotazu lze jako zdroj záznamů použít jiný dotaz.

 4. V seznamu Dostupná pole poklepejte na pole Kontakt, Adresa, Telefon a Město. Tím je přidáte do seznamu Vybraná pole. Po přidání všech čtyř polí klepněte na tlačítko Další.

 5. Zadejte název dotazu Kontakty – Londýn, a klepněte na tlačítko Dokončit.

  Aplikace Access zobrazí v zobrazení datového listu všechny kontaktní záznamy. Ve výsledcích jsou zobrazeny všechny záznamy, ale jsou zobrazena pouze čtyři pole, která jste zadali v průvodci dotazem.

  Kontrola původního příkazu SQL

  Klepněte na tlačítko Zobrazení SQL na stavovém řádku aplikace Access nebo klepněte pravým tlačítkem myši na kartu objektu dotazu a potom klepněte na příkaz Zobrazení SQL. Aplikace Access otevře dotazy v zobrazení SQL a zobrazí následující hodnoty:

  SELECT Customers.[Contact], Customers.[Address], Customers.[Phone], Customers.[City]
  FROM Customers;

  Můžete si všimnout, že v jazyce SQL má dotaz dvě základní části: klauzuli SELECT, která uvádí seznam polí zahrnutých v dotazu, a klauzuli FROM, která obsahuje seznam tabulek obsahujících tato pole.

  Poznámka : Pokud jste přidali pole v jiném pořadí, než jaké je uvedeno v předchozím postupu, bude použité pořadí uvedeno v klauzuli SELECT.

 6. Zavřete dotaz, který bude automaticky uložen.

Začátek stránky

Přidání kritérií do dotazu

Chcete-li omezit záznamy vrácené ve výsledcích dotazu, můžete zadat jedno či více kritérií.

Kritérium dotazu si lze představit jako podmínku zadanou pro pole. Kritérium určuje podmínku na základě hodnot polí, které vyjadřují, co chcete zahrnout do dotazu, například chcete-li zobrazit pouze záznamy, ve kterých pole Město obsahuje hodnotu Londýn.

Otevřete dotaz v návrhovém zobrazení. Do pole Město přidáte kritérium, takže ve výsledcích dotazu se zobrazí pouze kontaktní osoby, které jsou z Londýna. Kritéria přidáte také do polí Adresa a Telefon, tím upřesníte výsledky dotazu.

 1. Do řádku Kritéria pro pole Město zadejte londýn.

  Nyní přidáte další dvě kritéria, aby byly výsledky ještě výstižnější. Předpokládejme, že chcete, aby byly zobrazeny pouze záznamy, ve kterých je zadána adresa i telefonní číslo.

 2. Do řádku Kritéria pro pole Adresa zadejte Is Not Null AND <>"". Stejnou akci proveďte v řádku Kritéria pro pole Telefon.

  Poznámka : Kritérium Is Not Null AND <>"" je splněno, pokud je v poli, pro které je toto kritérium zadáno, obsažena známá hodnota a hodnota, která není prázdná. Kritérium není splněno, pokud pole neobsahuje známou hodnotu (Null) nebo pokud je hodnota prázdná (""). Tento výraz můžete také použít ke kontrole, zda pole obsahuje známé hodnoty a hodnoty, které nejsou prázdné.

 3. Přepnutím do zobrazení datového listu zobrazte výsledky.

Kontrola příkazu SQL s kritérii

Klepněte na tlačítko Zobrazení SQL na stavovém řádku aplikace Access nebo klepněte pravým tlačítkem myši na kartu dokumentu dotazu a klepněte na příkaz Zobrazení SQL. Aplikace Access zobrazí následující kód SQL:

SELECT Customers.[Contact], Customers.[Address], Customers.[Phone], Customers.[City]
FROM Customers
WHERE (((Customers.[Address]) Is Not Null And (Customer.[Address])<>"")
AND ((Customer.[Phone]) Is Not Null And (Customer.[Phone])<>"")
AND ((Customer.[City])="london"));

Všimněte si, že příkaz SQL nyní obsahuje klauzuli WHERE. Kritéria, která zadáte pro pole dotazu, se zobrazí v příkazu SQL v klauzuli WHERE. V tomto případě jsou kritéria kombinována pomocí operátoru AND.

Jak postupovat v případě, že nechcete spojit podmínky pomocí operátoru AND? Jinými slovy, jak zadat dvě či více kritérií, ale zahrnout záznamy, které splňují jedno nebo obě kritéria?

Zadání sad náhradních kritérií pomocí operátoru OR

Předpokládejme, že chcete zobrazit všechny záznamy, ve kterých pole Město obsahuje hodnotu Londýn a ve kterých je k dispozici alespoň jedna kontaktní informace – buď adresa nebo telefon. Kritéria lze zkombinovat pomocí operátoru OR následujícím způsobem:  

Chcete-li zadat náhradní kritéria, použijte v návrhové mřížce řádek Kritéria i řádek nebo. Do výsledků budou zahrnuty všechny záznamy, které splňují kritéria definovaná v řádku Kritéria nebo v řádku nebo.

Nyní dotaz upravíte zadáním náhradních kritérií do řádků Kritéria a nebo.

 1. Přepněte zpět do návrhového zobrazení.

 2. Odstraňte z řádku Kritéria pro pole Telefon řetězec Is Not Null AND <>"".

 3. Do řádku nebo pro pole Telefon zadejte Is Not Null AND <>"".

 4. Do řádku nebo pro pole Město zadejte londýn.

 5. Přepnutím do zobrazení datového listu zobrazte výsledky. Ve výsledcích dotazu jsou zobrazeny všechny záznamy, ve kterých je v poli Město hodnota Londýn a které obsahují adresu, telefonní číslo nebo obě tyto hodnoty.

  Poznámka : Chcete-li zadat více než dvě sady náhradních kritérií, použijte řádky pod řádkem nebo. Každý řádek představuje nezávislou sadu kritérií.

Kontrola příkazu SQL se změněnými kritérii

Klepněte na tlačítko Zobrazení SQL na stavovém řádku aplikace Access nebo klepněte pravým tlačítkem myši na kartu dokumentu dotazu a klepněte na příkaz Zobrazení SQL. Aplikace Access zobrazí následující kód SQL:

SELECT Customers.[Contact], Customers.[Address], Customers.[Phone], Customers.[City]
FROM Customers
WHERE (((Customers.[Address]) Is Not Null And (Customer.[Address])<>"") AND ((Customer.[City])="london"))
OR (((Customers.[Phone]) Is Not Null And (Customers.[Phone])<>"") AND ((Customers.[City])="london"));

Všimněte si, že se změnily dvě věci: kritérium určující, že v poli Město je hodnota Londýn je zobrazeno dvakrát a kritéria v klauzuli WHERE jsou nyní zkombinována pomocí operátoru OR.

Další informace o zadávání kritérií pro různé typy polí naleznete v tématu Příklady kritérií dotazů.

Začátek stránky

Přidání výpočtů do dotazu

Ve správně navržené databázi nejsou jednoduché vypočítané hodnoty ukládány v tabulkách. V tabulce může být například uloženo datum narození osoby, ale nikoli její aktuální věk. Pokud znáte aktuální datum a datum narození, můžete si aktuální věk kdykoli vypočítat, a proto jej není nutné ukládat do tabulky. Místo toho vytvoříte dotaz, který patřičnou hodnotu vypočítá a zobrazí. Výpočty jsou prováděny při každém spuštění dotazu, a proto se při změně podkladových dat změní i vypočítané výsledky.

V tomto cvičení budete upravovat dotaz Kontakty – Londýn tak, aby pro každou kontaktní osobu zobrazil datum narození a aktuální věk.

 1. Otevřete dotaz v návrhovém zobrazení.

 2. Přetáhněte pole DatumNarození z okna tabulky Zákazníci do prvního prázdného sloupce v návrhové mřížce. Pole lze do prvního prázdného sloupce přidat také automaticky poklepáním na jeho název.

 3. V dalším sloupci zadejte do řádku Pole výraz, který pro každý záznam vypočítá věk kontaktní osoby. Zadejte výraz Věk: DateDiff ("yyyy", [DatumNarození], Date()).

  Věk je název vypočítaného pole. Pokud nezadáte název, aplikace Access použije pro pole obecný název, například Výraz1. Řetězec za dvojtečkou (:) je výraz, který poskytne hodnoty pro jednotlivé záznamy. Funkce DateDiff vypočítá rozdíl mezi dvěma libovolnými daty a vrátí jej v určeném formátu. Formát yyyy vrátí vypočítaný rozdíl v rocích a příslušné hodnoty kalendářních dat jsou v tomto výrazu poskytnuty prvky [DatumNarození] a Date(). Prvek Date je funkce, která vrátí aktuální datum a prvek [DatumNarození] odkazuje na pole DatumNarození v podkladové tabulce.

  Poznámka : Výpočet použitý pro určení hodnoty Věk v tomto příkladu je pouze přibližná hodnota, která může být v závislosti na aktuálním měsíci nepřesná.

  Přepněte do zobrazení datového listu. Ve výsledku budou zobrazeny další dvě pole, DatumNarození a Věk.

Kontrola příkazu SQL s výpočty

Klepněte na tlačítko Zobrazení SQL na stavovém řádku aplikace Access nebo klepněte pravým tlačítkem myši na kartu dokumentu dotazu a klepněte na příkaz Zobrazení SQL. Aplikace Access zobrazí následující kód SQL:

SELECT Customers.[Contact], Customers.[Address], Customers.[Phone], Customers.[City], Customers.[BirthDate],
DateDiff("yyyy",[BirthDate],Date()) AS Age
FROM Customers
WHERE (((Customers.[Address]) Is Not Null And (Customer.[Address])<>"") AND ((Customer.[City])="london"))
OR (((Customers.[Phone]) Is Not Null And (Customers.[Phone])<>"") AND ((Customers.[City])="london"));

Všimněte si, že pole Customers.[BirthDate] a vypočítané pole Age jsou nyní zobrazeny v klauzuli SELECT. Klíčové slovo AS je použito k označení názvu vypočítaného pole.

Další informace o způsobu zápisu výrazů, které umožňují výpočet hodnot v dotazu, naleznete v tématu Tvorba výrazu.

Začátek stránky

Shrnutí hodnot dotazu

V porovnání s předchozími verzemi aplikace Access je shrnutí sloupců v dotazu v aplikaci Office Access 2007 snadnější. Lze přidávat, spočítat nebo vypočítat další agregační hodnoty a zobrazit je ve speciálním řádku (řádek Součet), který je v zobrazení datového listu umístěn pod řádkem s hvězdičkou (*).

Pro jednotlivé sloupce lze použít různé agregační funkce. Můžete se také rozhodnout, že shrnutí sloupců nebudete provádět.

V tomto cvičení upravíte dotaz Kontakty – Londýn tak, aby byl zobrazen řádek Součet.

 1. Otevřete dotaz v zobrazení datového listu.

 2. Na kartě Domů klepněte ve skupině Záznamy na položku Souhrny.

 3. Ve sloupci Kontakt klepněte na řádek Součet.

  V rozevíracím seznamu můžete vybrat položku Žádný nebo Počet. Ve sloupci Kontakt jsou zobrazeny textové hodnoty, a proto nejsou jiné funkce, například Součet a Průměr, relevantní, a nejsou tedy k dispozici.

 4. Výběrem položky Počet zobrazte počet kontaktů ve výsledku.

  Příslušný počet je zobrazen v řádku Součet.

 5. V poli Věk vyberte položku Průměr. Pole Věk obsahuje číslo, a proto podporuje funkce Součet, Průměr, Počet, Maximum, Minimum, Směrodatná odchylka a Rozptyl.

  V řádku Součet se zobrazí průměrný věk.

Chcete-li vymazat výsledek pro určitý sloupec, klepněte na řádek Součet pod daným sloupcem a vyberte v rozevíracím seznamu položku Žádný. Chcete-li řádek Součet skrýt, klepněte ve skupině Typ a formátování dat na kartě Domů na tlačítko Souhrn.

Poznámka : Při použití řádku Souhrn nedojde ke změně příslušného příkazu SQL.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×