Vytvoření hypertextových odkazů na stránky, oddíly a poznámkové bloky

V poznámkách můžete vytvořit hypertextové odkazy, které odkazují na stránky a oddíly v libovolném poznámkovém bloku aplikace Microsoft Office OneNote 2007. To je užitečné, když chcete vytvořit:

 • obsahy s hypertextovými odkazy, které odkazují na jiné stránky aktuálního oddílu poznámkového bloku nebo jiné části stejné stránky,

 • zástupce často používaných poznámek,

 • vložené textové definice, které odkazují na podrobnější definice nebo vysvětlení na jiném místě poznámkového bloku.

Co chcete provést?

Vytvoření obsahu

Vytvoření zástupců často používaných poznámek

Vytvoření vložených definic

Vytvoření obsahu

 1. Vytvořte nebo otevřete oddíl poznámkového bloku, pro který chcete vytvořit obsah.

 2. Stisknutím kombinace kláves CTRL+ N vytvořte v aktuálním oddílu novou stránku a do oblasti nadpisu zadejte Obsah.

 3. V seznamu karet stránek přetáhněte kartu stránky Obsah na nejvyšší pozici, aby byla v seznamu první.

 4. V seznamu karet stránek klepněte pravým tlačítkem myši na první kartu pod stránkou Obsah a potom v místní nabídce klepněte na příkaz Kopírovat hypertextový odkaz k této stránce.

 5. Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko ZPĚT, abyste se vrátili na stránku Obsah.

 6. Na stránce Obsah umístěte umístěte kurzor na místo, kde chcete zobrazit hypertextový odkaz, a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+V. Aplikace OneNote vloží název stránky jako hypertextový odkaz, který po klepnutí vyvolá přechod na tuto stránku.

 7. Opakujte kroky 4 až 6 pro druhou, třetí a následující stránky v seznamu karet stránek, dokud stránka Obsah nebude obsahovat odkazy na všechny stránky v aktuálním oddílu.

Tip : Pokud chcete vytvořit odkazy na konkrétní poznámky na stránce, klepněte pravým tlačítkem myši na první řádek textu odstavce, na který chcete vytvořit odkaz, klepněte v místní nabídce na příkaz Kopírovat hypertextový odkaz k tomuto odstavci a potom vložte hypertextový odkaz do seznamu.

Začátek stránky

Vytvoření zástupců často používaných poznámek

 1. Otevřete všechny poznámkové bloky aplikace OneNote, na jejichž oddíly chcete vytvořit hypertextové odkazy.

  1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Otevřít a klepněte na položku Poznámkový blok.

  2. V dialogovém okně Otevřít poznámkový blok přejděte do složky obsahující poznámkový blok, který chcete otevřít, klepněte na název poznámkového bloku v seznamu a potom na tlačítko Otevřít.

   Poznámka : Opakujte kroky 1 a 2 pro každý další poznámkový blok, který chcete otevřít.

 2. Na panelu navigace klepněte na položku Rozbalit navigační panel. Zobrazí se seznam oddílů ve všech otevřených poznámkových blocích.

 3. Přejděte do oddílu, ve kterém chcete vytvořit seznam často používaných poznámek.

 4. Stisknutím kombinace kláves CTRL+N vytvořte novou stránku v aktuální oblasti a do oblasti nadpisu zadejte Často používané poznámky.

 5. Na navigačním panelu klepněte pravým tlačítkem myši na oddíl poznámkového bloku, na který chcete vytvořit odkaz, a v místní nabídce klepněte na příkaz Kopírovat hypertextový odkaz k tomuto oddílu.

 6. Klepnutím na tlačítko ZPĚT na panelu nástrojů se vraťte na stránku Často používané poznámky.

 7. Na stránce Často používané poznámky umístěte kurzor na místo, kde chcete zobrazit odkaz, a stiskněte kombinaci kláves CTRL+V. Aplikace OneNote vloží název oddílu jako hypertextový odkaz, který po klepnutí vyvolá přechod na tento oddíl.

 8. Opakujte kroky 5 až 7 pro každý další oddíl, dokud stránka Často používané poznámky nebude obsahovat hypertextové odkazy na všechny oddíly poznámkového bloku, které často používáte.

  Tip : Pokud máte v počítači velký počet poznámkových bloků aplikace OneNote, může být užitečné vytvořit seznam hypertextových odkazů na často používané poznámkové bloky místo na oddíly. Chcete-li vytvořit odkaz na poznámkový blok, klepněte pravým tlačítkem myši na jeho název na navigačním panelu, klepněte na příkaz Kopírovat hypertextový odkaz k tomuto poznámkovému bloku a potom vložte hypertextový odkaz do seznamu.

Začátek stránky

Vytvoření vložených definic

 1. Na libovolné stránce poznámkového bloku vyberte slovo nebo frázi, ze kterých chcete vytvořit propojenou stránku.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na vybrané slovo nebo frázi a klepněte na tlačítko Vytvořit propojenou stránku. Stránka s tímto názvem bude vytvořena na konci aktuálního oddílu a vybrané slovo nebo slovní spojení na ni bude propojeno. Později můžete přidat nebo importovat podrobné poznámky o klíčovém slovu nebo frázi, ze kterých je odkaz vytvořen.

  Poznámka : Výše uvedenými kroky můžete vytvořit propojené stránky také z ručně psaného textu. Ručně psané slovo nebo slovní spojení však bude při vytvoření propojené stránky automaticky převedeno na text zadaný pomocí klávesnice.

Tip : Po vytvoření všech propojených stránek je můžete přesunout do jiného umístění v aktuálním poznámkovém bloku, například do jejich vlastního referenčního oddílu. Při přesunutí stránek a oddílů v aktuálním poznámkovém bloku aplikace OneNote automaticky aktualizuje všechny hypertextové odkazy na stránky a oddíly, které jste dříve vytvořili.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×