Vytvoření hlavního projektu propojením projektů

Abyste měli lepší přehled i o větším projektu a měli ho líp uspořádaný, můžete několik projektových souborů propojit, a uspořádat tak projekt do hlavního projektu s dílčími projekty (jako takzvané externí závislosti). Například v jednom hlavním projektu stavby můžete mít několik souborů dílčích projektů pro instalatérské, elektrikářské a tesařské práce. Uděláte to takto:

 1. Pro každý dílčí projekt si vytvořte samostatné soubory Projectu a potom otevřete nebo vytvořte projekt, který má být hlavní.

 2. V hlavním projektu klikněte na Zobrazení > Ganttův diagram.

 3. V poli se seznamem Název úkolu klikněte na řádek, pod který chcete vložit dílčí projekt. Dílčí projekt můžete vložit kamkoliv v seznamu úkolů hlavního projektu.

 4. Klikněte na Projekt > Dílčí projekt.

  Karta na pásu karet s příkazem Vložit dílčí projekt

 5. V dialogu Vložit projekt vyberte dílčí projekt, který chcete vložit.

  • Pokud chcete vložit víc dílčích projektů, podržte stisknutou klávesu Ctrl a postupně klikněte na jednotlivé dílčí projekty v pořadí, v jakém je chcete vložit.

  • Ve většině případů budete chtít nechat políčko Vytvořit vazbu zaškrtnuté, aby se změny udělané v dílčím projektu promítly do hlavního projektu (a naopak). Pokud ale budete chtít jenom dílčí projekt do hlavního projektu zkopírovat a nebudete chtít mít soubory dynamicky propojené, pak zaškrtnutí políčka zrušte.

 6. Klikněte na Vložit. Pokud chcete projekt vložit jako projekt jen pro čtení, klikněte na šipku na tlačítku Vložit a potom klikněte na Vložit pouze pro čtení. Když vložíte projekt jen pro čtení, vytvoříte propojení mezi dvěma projekty, ale zabráníte tím v aktualizaci dílčího projektu z hlavního projektu. Pokud ale soubor dílčího projektu aktualizujete přímo, promítnou se změny, které v něm uděláte, do hlavního projektu. Možnost Vložit pouze pro čtení je dostupná, jenom když je políčko Vytvořit vazbu zaškrtnuté.

Jak se vyhnout duplicitním jménům/názvům zdrojů v propojených projektech

Pokud propojíte projekty, které mají zdroje se stejným názvem, vytvoříte duplicitní názvy zdrojů a to by mohlo způsobovat zmatky. Můžete se tomu vyhnout tak, že zrušíte zaškrtnutí políčka Propojit s projektem v dialogovém okně Vložit projekt. Tím zajistíte, že budou informace o zdroji v hlavním projektu (jako třeba platové sazby, kalendáře zdrojů) mít vyšší postavení než informace o zdrojích dílčího projektu.

Poznámka : Při aktualizaci nepropojeného dílčího projektu z hlavního projektu se změny neprojeví v původním souboru dílčího projektu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×