Vytvoření histogramu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Histogram nebo tříděný histogram (Pareto) je sloupcový graf, který zobrazuje frekvenční data. Tady je typický příklad:

Tabulková data a graf histogramu

Když chcete v Excelu vytvořit histogram, použijte nástroj Histogram z doplňku Analytické nástroje. K vytvoření histogramu používá tenhle nástroj dva sloupce dat – jeden sloupec obsahuje data, která chcete analyzovat, a druhý sloupec obsahuje čísla tříd, která představují intervaly, podle kterých chcete měřit frekvenci.

Ujistěte se, že máte zavedený doplněk Analytické nástroje, to znamená, že máte na kartě Data zobrazený příkaz Analýza dat. Jen tak budete moct vytvořit histogram. Postupujte takto:

 1. V listu zadejte do jednoho sloupce vstupní data. První buňka může obsahovat popisek.

  Použijte kvantitativní číselná data, například množství položek nebo skóre dosažená v testech. Nástroj Histogram nepracuje s kvalitativními číselnými daty, například s identifikačními čísly zadanými jako text.

 2. Do dalšího sloupce zadejte čísla tříd seřazená vzestupně. První buňka může obsahovat popisek.

  Doporučujeme použít vlastní čísla tříd, protože mohou být užitečnější pro vaši analýzu. Pokud nezadáte čísla tříd, nástroj Histogram vytvoří rovnoměrně rozdělené intervaly tříd použitím minimální a maximální hodnoty ve vstupní oblasti jako počátečního a koncového bodu.

 3. Klikněte na Data > Analýza dat.

  Skupina Analýza – tlačítko Analýza dat

 4. Klikněte na Histogram > OK.

  Dialogové okno Analýza dat

 5. Ve skupinovém rámečku Vstup udělejte tohle:

  1. Do pole Vstupní oblast zadejte odkaz na oblast buněk, která obsahuje vstupní čísla.

  2. Do pole Hranice tříd zadejte odkaz na oblast buněk, která obsahuje čísla tříd.

   Pokud jste v listu použili popisky sloupců, můžete je zahrnout do odkazů na buňky.

   Tip :  Místo abyste zadávali odkazy ručně, můžete kliknutím na tlačítko Tlačítko Sbalit dočasně zmenšit dialogové okno a vybrat oblasti v listu. Dalším kliknutím na tohle tlačítko se dialogové okno zase zvětší.

 6. Pokud jste do odkazů na buňky zahrnuli popisky sloupců, zaškrtněte políčko Popisky.

 7. Ve skupinovém rámečku Možnosti výstupu zvolte umístění výstupu.

  Histogram můžete umístit na stejný list, na nový list v aktuálním sešitu nebo na list v novém sešitu.

 8. Zaškrtněte některé z těchhle políček:

 9. Pareto (tříděný histogram): Data se zobrazí v sestupném pořadí frekvencí.

 10. Kumulativní procentuální podíl:     Zobrazí se kumulativní procentuální podíly a do grafu histogramu se přidá čára pro kumulativní procentuální podíl.

 11. Vytvořit graf:     Zobrazí se vložený graf histogramu.

 12. Klikněte na OK.

  Pokud chcete histogram upravit, můžete změnit textové popisky nebo kliknout kamkoli do grafu histogramu a použít tlačítka Prvky grafu, Styly grafu a Filtry grafu v pravé části grafu.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×