Vytvoření histogramu

Histogram je sloupcový graf, ve kterém se zobrazují data četnosti.

Ukázka histogramu

Vytvoření histogramu

 1. Vyberte data.

  Data použitá k vytvoření ukázkového grafu histogramu
  Data použitá k vytvoření ukázkového grafu výše
 2. Klikněte na Vložení > Vložit statistický graf > Histogram.

  Obrázek s kartou Vložení, Statistické grafy > Histogram

  Histogram můžete vytvořit taky na kartě Všechny grafy ve skupině Doporučené grafy.

Tip : Na kartách Návrh a Formát si můžete vzhled grafu přizpůsobit podle potřeby. Pokud tyto karty nevidíte, kliknutím kamkoliv do histogramu přidejte Nástroje grafu na pás karet.

Karty Návrh a Formát pro Nástroje grafu

Konfigurace intervalů histogramu

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na vodorovnou osu grafu > Formát osy > Možnosti osy.

  Příkaz Formátovat osu v místní nabídce
 2. Pomocí dole uvedených informací vyberte požadované možnosti v podokně úloh Formát osy.

  Podokno úloh Formát osy

  Podle kategorie:    Tuto možno vyberte, pokud kategorie (vodorovná osa) obsahují textová data a ne číselná. Histogram seskupí stejné kategorie a na ose hodnot vynese součet hodnot.

  Tip : Pokud chcete spočítat výskyty textových řetězců, přidejte sloupec a vyplňte ho hodnotou 1, pak vykreslete histogram a nastavte intervaly na Podle kategorie.

  Automaticky:    Tato možnost je pro histogramy výchozí. Šířka intervalu se počítá pomocí Scottova normálního referenčního pravidla.

  Šířka intervalu:    Zadejte kladné desetinné číslo pro počet datových bodů v každém rozsahu.

  Počet intervalů:    Zadejte počet intervalů histogramu (včetně intervalů přetečení a podtečení).

  Interval přetečení:    Zaškrtněte políčko pro vytvoření intervalu pro všechny hodnoty větší než číslo v příslušném poli. Pokud chcete tuto hodnotu změnit, zadejte do pole desetinné číslo.

  Interval podtečení:    Zaškrtněte políčko pro vytvoření intervalu pro všechny hodnoty menší nebo rovné číslu v příslušném poli. Pokud chcete tuto hodnotu změnit, zadejte do pole desetinné číslo.

Vzorce používané k vytváření histogramů v aplikaci Excel 2016

Scottovo normální referenční pravidlo:   

Obrázek znázorňující vzorec Robertova referenčního pravidla

Scottovo normální referenční pravidlo se snaží minimalizovat odchylku histogramu v porovnání se sadou dat s předpokládaným normálním rozdělením.

Interval přetečení   

Vzorec přetečení

Interval podtečení   

Vzorec podtečení

Tip : Pokud se chcete o histogramu a o tom, jak pomáhá s vizualizací statických dat, dozvědět víc, přečtěte si tento blogový příspěvek o histogramu, Paretově grafu a krabicovém grafu od excelového týmu. Možná vás taky budou zajímat další nové typy grafů popsané v tomto blogovém příspěvku.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×