Vytvoření hierarchie přehledu výkonnostních metrik nebo změna pozice ukazatele KPI v hierarchii

Poznámka : Před zahájením práce se ujistěte, že jste vytvořili klíčové ukazatele výkonu (KPI) a přidali je do přehledu výkonnostních metrik. Pokud tomu tak není a potřebujete další informace, vyhledejte informace v tématu Vytvoření přehledu výkonnostních metrik pomocí průvodce.

Pomocí nástrojů v programu PerformancePoint Dashboard Designer umožňujících zvýšit nebo snížit úroveň jednotlivých ukazatelů KPI, můžete vytvořit hierarchii přehledu výkonnostních metrik. Případně můžete změnit umístění ukazatele KPI v existující hierarchii.

Pozice ukazatele KPI v hierarchii přehledu výkonnostních metrik je jedním z faktorů určujících, zda je ukazatel KPI klasifikován jako ukazatel KPI na úrovni listu, ukazatel KPI mimo úroveň listunebo cíl ukazatele KPI. (Konkrétní příklady použití těchto klasifikací v přehledu výkonnostních metrik naleznete v tématu Přehled výkonnostních metrik.) Dalších faktorech jsou návrh přehledu výkonnostních metrik a nastavení Výpočet ukazatele KPI.

 Klasifikace ukazatele KPI v hierarchii přehledu výkonnostních metrik

 • Ukazatel KPI na úrovni listu je na nejnižší úrovni hierarchie přehledu výkonnostních metrik. To znamená, že pod ním nejsou v hierarchii žádné ukazatele KPI.

 • Ukazatel KPI mimo úroveň listu je ukazatel KPI, pod kterým jsou odsazeny ukazatele KPI na úrovni listu.

 • Cíl ukazatele KPI je ukazatel KPI, pod kterým je odsazen ukazatel KPI mimo úroveň listu nebo kombinace ukazatelů KPI na úrovni listu a mimo úroveň listu.

Informace, jak konfigurovat různé druhy ukazatelů KPI, naleznete v tématu Konfigurace klasifikace KPI: úroveň listu, mimo úroveň listu nebo cíl.

Důležité : Dříve než bude možné použít ukazatel KPI v přehledu výkonnostních metrik, je třeba nakonfigurovat nastavení výpočtu ukazatele KPI a nastavení zdroje dat. Další informace získáte v části Přehled konfigurace ukazatele KPI.

Co chcete udělat?

Změnit pořadí ukazatelů KPI na jedné úrovni hierarchie

Zvýšení nebo snížení úrovně ukazatele KPI v hierarchii přehledu výkonnostních metrik

Další kroky

Změnit pořadí ukazatelů KPI na jedné úrovni hierarchie

Chcete-li změnit pořadí, ve kterém se ukazatelé KPI zobrazují v hierarchii přehledu výkonnostních metrik, proveďte následující kroky:

 1. V Prohlížeči pracovních prostorů klepněte na možnost Přehledy výkonnostních metrik.

 2. Na kartě Server nebo Pracovní prostor poklepejte na přehled výkonnostních metrik, který chcete změnit, a potom vyberte řádek přehledu výkonnostních metrik obsahující ukazatel KPI, který chcete změnit.

 3. Klepněte na kartu Upravit.

 4. Změnit pořadí vybraného ukazatele KPI pomocí tlačítka Zvýšit úroveň nebo Snížit úroveň v oddílu Formát.

 5. Postup zopakujte, dokud nebudete spokojeni s pořadím, ve kterém se ukazatel KPI zobrazuje v hierarchii přehledu výkonnostních metrik.

Začátek stránky

Zvýšení nebo snížení úrovně ukazatele KPI v hierarchii přehledu výkonnostních metrik

Chcete-li zvýšit nebo snížit úroveň ukazatele KPI v hierarchii přehledu výkonnostních metrik, proveďte následující kroky:

 1. V Prohlížeči pracovních prostorů klepněte na možnost Přehledy výkonnostních metrik.

 2. Na kartě Server nebo Pracovní prostor poklepejte na přehled výkonnostních metrik, který chcete změnit, a potom vyberte řádek přehledu výkonnostních metrik obsahující ukazatel KPI, který chcete změnit.

 3. Klepněte na kartu Upravit.

 4. Zvyšte úroveň vybraného ukazatele KPI v hierarchii pomocí tlačítka Odsazení nahoru nebo snižte úroveň vybraného ukazatele KPI v hierarchii pomocí tlačítka Odsazení dolů.

 5. Postup zopakujte, dokud nebudete spokojeni s hierarchií ukazatele KPI.

Začátek stránky

Další kroky

Přehled konfigurace ukazatele KPI

Zobrazení všech kroků požadovaných pro vytvoření přehledu výkonnostních metrik

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×