Vytvoření fotoalba

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto článku:

Přehled vytváření fotoalba

Přidání obrázku ze souboru nebo diskety

Přidání titulku

Změna vzhledu obrázku

Přehled vytváření fotoalba

Fotoalbum aplikace PowerPoint se prezentaci, která můžete vytvořit zobrazíte osobní nebo pracovní fotografie. Můžete přidat efekty, které obsahují poutavé přechodů mezi snímky, barevné pozadí a motivy, konkrétní rozložení a další. Po obrázky alba, můžete přidat titulky, upravte pořadí a rozložení, přidat rámečky kolem obrázků a dokonce použití motivu k dalšímu přizpůsobení vzhledu alba.

Pokud chcete fotoalbum sdílet s ostatními, můžete je odeslat jako přílohu e-mailové zprávy, publikovat je na webu nebo je vytisknout.

Fotoalbum aplikace PowerPoint

 1.   Úvodní snímek s motivem

 2. Obrázek

 3.   Prázdné textové pole použité jako mezera

 4.   Tvar rámečku

 5. Titulek

Přidání obrázku ze souboru nebo diskety

 1. Na kartě Vložení ve skupině Ilustrace klepněte na šipku pod tlačítkem Fotoalbum a klepněte na příkaz Nové fotoalbum.

 2. V dialogovém okně Fotoalbum v části Vložit obrázek z klepněte na tlačítko Soubor či disketa.

 3. V dialogovém okně Vložit nové obrázky vyhledejte složku obsahující obrázek, který chcete vložit, a potom klepněte na tlačítko Vložit.

 4. Pokud chcete zobrazit náhled obrázku ve fotoalbu, klepněte v seznamu Obrázky v albu na název souboru obrázku, jehož náhled chcete zobrazit, a pak jej zobrazte v okně Náhled.

 5. Pokud chcete změnit pořadí, ve kterém jsou obrázky zobrazeny, klepněte v seznamu Obrázky v albu na název souboru obrázku, který chcete přesunout, a pak jej pomocí tlačítek se šipkami přesuňte nahoru nebo dolů v seznamu.

 6. V dialogovém okně Fotoalbum klepněte na tlačítko Vytvořit.

  Poznámka : Chcete-li změnit vzhled obrázků ve fotoalbu (včetně určující Rozložení přidáním rámečku k obrázkům, výběr Motiv a vkládání Textové pole ), viz Změna vzhledu obrázku.

Přidání titulku

Při přidávání titulků zadáváte text popisující jednotlivé obrázky ve fotoalbu.

 1. Přidání obrázku.

 2. Na kartě Vložení ve skupině Ilustrace klepněte na šipku pod tlačítkem Fotoalbum a klepněte na příkaz Upravit fotoalbum.

 3. V dialogovém okně Upravit fotoalbum zaškrtněte v části Možnosti obrázku políčko Titulky pod všechny obrázky.

  Poznámka : Pokud toto zaškrtávací políčko není k dispozici, je třeba nejprve vybrat Rozložení pro obrázky ve fotoalbu. Chcete-li vybrat rozložení obrázků, vyberte v části Rozložení alba v rozevíracím seznamu Rozložení obrázku požadovanou možnost.

 4. Klepněte na tlačítko Aktualizovat.

  Ve výchozím nastavení použije aplikace PowerPoint název souboru obsahujícího obrázek jako zástupný symbol za text titulku.

 5. V normálním zobrazení klepněte na zástupný symbol za text titulku a zadejte titulek.

Změna vzhledu obrázku

 1. Otevřete prezentaci fotoalba obsahující obrázek, který chcete změnit.

 2. Na kartě Vložení ve skupině Ilustrace klepněte na šipku pod tlačítkem Fotoalbum a klepněte na příkaz Upravit fotoalbum.

 3. V dialogovém okně Upravit fotoalbum proveďte jeden nebo více následujících kroků:

  • Chcete-li obrázky ve fotoalbu zobrazit černobíle, zaškrtněte v části Možnosti obrázku políčko Všechny obrázky černobíle.

  • Chcete-li vybrat Rozložení obrázků, vyberte v části Rozložení alba v rozevíracím seznamu Rozložení obrázku požadovanou možnost.

  • Chcete-li obrázky zarámovat, vyberte v části Rozložení alba v rozevíracím seznamu Tvar rámečku tvar rámečku, který bude vypadat dobře u všech obrázků ve fotoalbu.

  • Chcete-li pro fotoalbum vybrat Motiv, klepněte v části Rozložení alba, vedle položky Motiv na tlačítko Procházet a pak v dialogovém okně Zvolte motiv vyhledejte požadovaný motiv.

  • Chcete-li přidat Textové pole (které ve fotoalbu vytvoří volné místo), klepněte v seznamu Obrázky v albu na obrázek, ke kterému chcete přidat textové pole, a pak klepněte na tlačítko Nové textové pole.

  • Chcete-li otočit, zvýšit nebo snížit jas nebo zvýšit nebo snížit kontrast obrázku, klepněte v seznamu Obrázky v albu na obrázek, který chcete otočit a postupujte následujícím způsobem:

   • Chcete-li obrázek otočit po směru hodinových ručiček, klepněte na tlačítko Obrázek tlačítka .

   • Chcete-li otočit Obrázek proti směru hodinových ručiček, klikněte na Obrázek tlačítka

   • Chcete-li zvýšit kontrast, klepněte na tlačítko Obrázek tlačítka .

   • Chcete-li kontrast snížit, klepněte na tlačítko Obrázek tlačítka .

   • Chcete-li zvýšit jas, klepněte na tlačítko Obrázek tlačítka .

   • Chcete-li jas snížit, klepněte na tlačítko Obrázek tlačítka .

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×