Vytvoření formulářové e-mailové zprávy pomocí hromadné korespondence

Část obsahu v tomto tématu nemusí být v některých jazycích k dispozici.

Pokud chcete odesílat přizpůsobené e-mailové zprávy příjemcům v seznamu adres, můžete vytvářet zprávy také pomocí hromadné korespondence. Každá zpráva obsahuje stejný druh informací, ale obsah každé zprávy je jedinečný. Například v e-mailech zákazníkům je v každé zprávě zákazník osloven jménem. Jedinečné informace v každé zprávě pocházejí z položek ve zdroji dat, kterým často bývá excelový list.

Při použití hromadné korespondence je navíc každá e-mailová zpráva odeslána samostatně a každý adresát je jejím jediným příjemcem. Tento způsob se liší od zaslání e-mailové zprávy skupině příjemců nebo skrytí příjemců v řádku Skrytá kopie zprávy.

Následující postupy popisují způsob, jak vytvořit formulář e-mailové zprávy z wordového dokumentu s využitím excelového listu jako zdroje dat.

Udělejte některou z těchto věcí:

Krok 1: Vytvoření zdroje dat v excelovém listu

Každý sloupec v excelovém listu by měl obsahovat popisek sloupce, který označuje určitou kategorii informací. Popisky sloupců mohou být například „e-mailové adresy“, „název“ „ulice“, „město“, „stát“ a „PSČ“. Ujistěte se, že první řádek buněk, který se nazývá záznam záhlaví, obsahuje popisné názvy sloupců. Každý další řádek obsahuje jeden záznam, například jméno a adresu jedné osoby.

Důležité : Ujistěte se, že data jsou ve formátu seznamu. Každý sloupec dat musí mít v prvním řádku popisek. V seznamu nesmějí být žádné prázdné řádky ani sloupce.

 1. Otevřete Excel.

 2. V prvním řádku listu zadejte popisky sloupců pro příjemce. Například v prvním sloupci zadejte e-mailová adresa; ve druhém sloupci zadejte křestní jméno; ve třetím sloupci zadejte příjmení a tak dále.

  Důležité : První sloupec musí obsahovat e-mailové adresy příjemců.

 3. Ve druhém a dalších řádcích zadejte údaje o jménech a e-mailových adresách příjemců.

 4. Klikněte na Uložit.

 5. Zadejte název sešitu. Zapamatujte si umístění listu v rámci poznámkového bloku, později ho budete potřebovat.

 6. Uložte sešit a zavřete jej.

  Pokud nezavřete excelový sešit obsahující seznam, nebo když ho znova otevřete ještě před dokončením hromadné korespondence, nebudete moci hromadnou korespondenci dokončit.

  Tip : Pokud chcete z excelového listu vytvořit adresář Outlooku, vyexportujte kontakty do textového souboru s textem odděleným tabulátory a tento textový soubor otevřete v Excelu. Další informace najdete v článku Export nebo ruční archivace položek Outlooku.

Krok 2: Vytvoření hlavního dokumentu ve Wordu

 1. Otevřete Word.

 2. Ujistěte se, že máte otevřen nový prázdný dokument.

 3. Do nového dokumentu ve Wordu přidejte informace, které chcete zahrnout do e-mailu.

 4. V nabídce Nástroje klikněte na Správce hromadné korespondence.

 5. V části 1. Vybrat typ dokumentu klikněte na Vytvořit nový a na Formulářový dopis.

Krok 3: Přidružení zdroje dat k hlavnímu dokumentu

 1. Ve Správci hromadné korespondence v části 2. Vybrat seznam příjemců klikněte na Získat seznam a pak na Otevřít zdroj dat.

 2. Vyberte sešit, který jste vytvořili v kroku 1, a pak klikněte na OK.

  Pokud se zobrazí zpráva s výzvou k otevření sešitu s převaděčem textu sešitu, klikněte na OK.

 3. Klikněte na šipku vedle Otevřít dokument v sešitu a vyberte list obsahující adresy, které jste vytvořili v kroku 1.

 4. Zkontrolujte, zda je v poli Oblast buněk zobrazeno Celý sešit, a pak klikněte na OK.

  Všimněte si, že se v části 3. Vložit zástupné symboly zobrazí položka pro každý popisek sloupce ve zdroji dat.

Krok 4: Vložení zástupných symbolů do hlavního dokumentu

Zástupné symboly určují, odkud bude Správce hromadné korespondence slučovat informace ze zdroje dat do hlavního dokumentu. Každý popisek sloupce ve zdroji dat je k dispozici jako zástupný symbol.

 1. Ve Správci hromadné korespondence v části 3. Vložit zástupné symboly klikněte na Kontakty.

 2. Přetáhněte jednotlivé zástupné symboly do správného umístění v hlavním dokumentu.

  Všimněte si, že jednotlivé zástupné symboly jsou uzavřené ve dvojitých šipkách (například <<FirstName (jméno)>>), aby bylo možné odlišit zástupné symboly od běžného textu. Tyto dvojité šipky se ve sloučeném dokumentu zobrazovat nebudou.

  Tip : Pokud chcete přesunout zástupný symbol v hlavním dokumentu, vyberte ho a přetáhněte na požadované místo. Pokud chcete zástupný symbol odebrat z hlavního dokumentu, vyberte ho a stiskněte klávesu DELETE.

Krok 5: Filtrování a řazení příjemců (nepovinné)

Prostřednictvím správce hromadné korespondence můžete odeslat e-mailové zprávy menší skupině příjemců, například příjemcům, kteří žijí v určitém městě nebo používají určité poštovní směrovací číslo. Uděláte to tak, že zvolíte kritéria filtru pro zamýšlené příjemce.

 1. Ve Správci hromadné korespondence v části 4. Filtrujte příjemce klikněte na Možnosti.

 2. Nakonfigurujte filtry, které chcete, a potom klikněte na OK.

  Můžete použít až šest kritérií filtru.

 3. Pokud chcete seřadit filtrované záznamy (například abecedně podle příjmení), klikněte na Možnosti v části 4. Filtrujte příjemce a potom klikněte na kartu Řazení záznamů .

Krok 6: Náhled e-mailu (volitelné)

Před dokončením hromadné korespondence můžete zobrazit náhled dopisů, abyste měli jistotu, že vypadají podle vašich představ.

 1. Ve Správce hromadné pošty v části 5. Náhled výsledků klikněte na Zobrazit sloučená data  Tlačítko Zobrazit sloučená data

  Všimněte si, že informace u prvního záznamu zdroje dat slouží k nahrazení zástupných symbolů v hlavním dokumentu.

 2. Klikněte na Další záznam.

  V hlavním dokumentu se zobrazí informace z dalšího záznamu.

  Tip : Pokud chcete znovu zobrazit zástupné symboly, klikněte na Zobrazit sloučená data.

Krok 7: Dokončení hromadné korespondence a odeslání e-mailových zpráv

 1. Ve Správci hromadné korespondence v části 6. Dokončit hromadnou korespondenci klikněte na Vygenerovat e-mailové zprávy.

 2. Do pole Předmět zadejte text, který se má příjemcům zobrazit v řádku předmětu e-mailové zprávy.

 3. Klikněte na Hromadná pošta do pošty k odeslání.

  Poznámka : Pokud možnost Generovat e-mailové zprávy není k dispozici, klikněte v Outlooku na Předvolby, Obecné a potom v části Výchozí aplikace klikněte na Nastavit jako výchozí.

Viz taky

Vytvoření zdroje dat pro hromadnou korespondenci

Vytvoření a tisk štítků s adresou pomocí hromadné korespondence

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×