Vytvoření formuláře s omezenými oprávněními

Pomocí technologie IRM (Správa přístupových práv k informacím) můžete v aplikaci Microsoft Office InfoPath 2007 vytvořit formulář s omezenými oprávněními pro specifické uživatele, kteří k němu budou získávat přístup. Technologie IRM pomáhá bránit tomu, aby byly citlivé informace vytištěny, předány dál nebo zkopírovány neoprávněnými uživateli.

V tomto článku

Úrovně přístupu

Vytvoření formuláře s omezenými oprávněními

Úprava nastavení omezených oprávnění

Odebrání omezených oprávnění z formuláře

Úrovně přístupu

Technologie IRM (Správa přístupových práv k informacím) umožňuje vytvořit formulář s omezenými oprávněními pro konkrétní uživatele, kteří budou získávat přístup k obsahu. Můžete například jednomu spolupracovníkovi udělit oprávnění ke čtení formuláře, ale nikoli k provádění změn ve formuláři. Jinému spolupracovníkovi pak můžete udělit oprávnění k provádění změn ve formuláři a k ukládání formuláře.

Uživatelům nebo skupinám lze udělit sadu oprávnění podle úrovní přístupu, které jim autoři udělí pomocí dialogového okna Oprávnění, jak je popsáno v následujícím seznamu:

 • Číst:     Uživatelé s přístupem na úrovni Číst mohou formulář číst, ale nemají oprávnění jej upravovat, tisknout nebo kopírovat.

 • Měnit:     Uživatelé s přístupem na úrovni Měnit mohou formulář číst, upravovat a ukládat v něm změny, ale nemají oprávnění jej tisknout.

 • Úplné řízení:     Uživatelé s přístupem na úrovni Úplné řízení mají úplná autorská oprávnění a mohou s formulářem provádět všechny činnosti, ke kterým je oprávněn autor, například nastavovat data vypršení platnosti obsahu, zakázat tisk a udělovat oprávnění uživatelům. Autoři formulářů mají vždy přístup na úrovni Úplné řízení.

Začátek stránky

Vytvoření formuláře s omezenými oprávněními

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Oprávnění a klepněte na příkaz Nedistribuovat.

 2. V dialogovém okně Oprávnění zaškrtněte políčko Omezit oprávnění na soubor formulář.

 3. Do polí Číst a Změnit zadejte jména nebo e-mailové adresy uživatelů, kterých chcete udělit oprávnění.

  Tip : Chcete-li udělit oprávnění všem uživatelům, zaškrtněte políčko Udělit všem uživatelům přístup pro čtení vpravo od pole Číst nebo zaškrtněte políčko Udělit všem uživatelům přístup pro změny vpravo od pole Změnit.

 4. Klepněte na tlačítko OK, uložte formulář a rozdistribuujte jej uživatelům, kterým jste udělili oprávnění.

Začátek stránky

Úprava nastavení omezených oprávnění

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Oprávnění a klepněte na příkaz Nedistribuovat.

 2. V dialogovém okně Oprávnění klepněte na tlačítko Další možnosti a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li formulář zpřístupnit pouze na určitou dobu, zaškrtněte v části Další oprávnění pro uživatele políčko Soubor formulář vyprší dne a vyberte požadované datum ukončení platnosti z kalendáře.

  • Chcete-li zahrnout referenční informace, zaškrtněte v části Další nastavení políčko Uživatelé mohou požadovat další oprávnění z a zadejte platnou e-mailovou nebo webovou adresu, například mailto:adresa@example.com.

   Ve výchozím nastavení bude v tomto poli zobrazena vaše e-mailová adresa.

  • Jestliže požadujete, aby se uživatelé při otevírání obsahu s omezenými oprávněními připojili k Internetu, zaškrtněte v části Další nastavení políčko Vyžadovat připojení k ověření oprávnění uživatele.

  • Chcete-li změnit oprávnění určitého uživatele, klepněte v seznamu oprávněných uživatelů na uživatele, jehož úroveň přístupu chcete změnit. Ve sloupci Úroveň přístupu nastavte ukazatel myši na aktuální úroveň přístupu tohoto uživatele, klepněte na zobrazenou šipku a vyberte novou úroveň přístupu.

Začátek stránky

Odebrání omezených oprávnění z formuláře

 1. Otevřete formulář, u kterého chcete odebrat omezená oprávnění.

 2. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Oprávnění a potom klepněte na příkaz Neomezený přístup.

  Tím budou odebrána veškerá omezení, která byla u formuláře dříve nastavena.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×