Vytvoření formuláře pomocí nástroje Více položek

Formulář s více položkami, někdy nazývaný nekonečný formulář, umožňuje najednou zobrazit informace z více než jednoho záznamu. Formulář s více položkami se může při prvním vytvoření podobat datovému listu, jak je znázorněno na následujícím obrázku:

Formulář s více položkami

Data jsou uspořádána v řádcích a sloupcích a současně je zobrazeno více záznamů. Protože však jde o formulář, je k dispozici více možností pro vlastní nastavení než u datového listu. Je možné přidávat součásti, jako jsou grafické prvky, tlačítka a další ovládací prvky.

Vytvoření formuláře s více položkami

  1. V navigačním podokně klikněte na tabulku nebo dotaz s daty, která chcete zobrazit ve formuláři.

  2. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Formuláře na položku Více položek. Vzhled tlačítka

    Aplikace Access vytvoří formulář a zobrazí jej v zobrazení rozložení. V zobrazení rozložení lze provádět změny návrhu formuláře při zobrazených datech. Můžete například přizpůsobit velikost textových polí datům. Další informace o zobrazení formulářů naleznete v článku Výběr vhodného zobrazení: Zobrazení rozložení nebo návrhové zobrazení?.

  3. Při zahájení práce s formulářem přepněte do formulářového zobrazení:

    • Na kartě Domů klikněte ve skupině Zobrazení na možnost Zobrazení a potom klikněte na možnost Formulářové zobrazení Vzhled tlačítka .

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×