Vytvoření formuláře pomocí Průvodce formulářem

Aplikace Access nabízí na kartě Vytvořit několik nástrojů pro rychlé vytvoření formuláře, přičemž každý z nich umožňuje vytvořit formulář jedním kliknutím myši. Chcete-li však vybírat pole, která se zobrazí ve formuláři, můžete místo těchto nástrojů použít Průvodce formulářem. Průvodce rovněž umožňuje definovat způsob seskupení a řazení dat a použít pole z několika tabulek či dotazů (za předpokladu, že jste předtím určili vztahy mezi tabulkami a dotazy).

Další informace o vytváření relací naleznete v článku Vytvoření, úprava a odstranění relace.

Spuštění Průvodce formulářem

  1. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Formuláře na položku Více formulářů a potom na položku Průvodce formulářem Obrázek tlačítka .

  2. Postupujte podle pokynů na stránkách Průvodce formulářem.

    Poznámka : Chcete-li do formuláře zahrnout pole z více tabulek nebo dotazů, neklikejte na první stránce Průvodce formulářem po výběru polí z první tabulky nebo dotazu na tlačítko Další ani na tlačítko Dokončit. Zopakujte postup výběru tabulky nebo dotazu a klikněte na veškerá další pole, která chcete zahrnout do formuláře. Pak pokračujte kliknutím na tlačítko Další nebo na tlačítko Dokončit.

  3. Na poslední stránce průvodce klikněte na tlačítko Dokončit.

Průvodce formulářem může v závislosti na vybraných možnostech vytvářet různé výsledky. Proto doporučujeme spustit průvodce několikrát a při každém spuštění vyzkoušet jiné možnosti, dokud nezískáte požadované výsledky.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×