Vytvoření filtru pomocí šablony dotazu jazyka MDX v nástroji Návrhář řídicích panelů

Poznámka : Než začnete, musíte mít vytvořený řídicí panel a musíte znát jazyk MDX (Multidimensional Expression) a datové krychle služby SQL Server Analysis Services, které chcete u filtru použít. Další informace o jazyce MDX najdete v tématu Referenční informace o jazyku MDX (Multidimensional Expression) na TechNetu.

V nástroji Návrhář řídicích panelů PerformancePoint můžete vytvářet filtry, které usnadní uživatelům řídicího panelu zobrazení informací, které je konkrétně zajímají. Můžete například vytvořit filtr Zeměpis, díky kterému uživatelé řídicího panelu mohou zobrazit informace pro určitou zeměpisnou oblast. Nebo můžete vytvořit filtr Kategorie produktů, pomocí kterého si zobrazíte informace o určité skupině produktů.

Při vytváření filtrů řídicího panelu, které chcete propojit s jednou nebo více sestavami v řídícím panelu, spusťte průvodce Vytvořit filtr. V průvodci si vyberte jednu z nabízených šablon, které se liší podle metody a zdroje dat, které k vytvoření filtru chcete použít.

Vyberte šablonu MDX Query k vytvoření filtru, který funguje s daty uloženými ve službě SQL Server 2000 Analysis Services nebo SQL Server 2005 Analysis Services. Při vytváření filtru musíte zadat dotaz v jazyce Multidimensional Expressions (MDX), který má Monitorovací server PerformancePoint použít k načtení seznamu položek pro váš filtr.

V tomto článku

Vytvoření filtru dotazu MDX

Získání dalších informací

Vytvoření filtru dotazu MDX

 1. V nástroji Návrhář řídicích panelů kliknutím na kartě Domů na možnost Aktualizovat obnovíte seznam položek, které se ukládají na Monitorovací server.

 2. V prohlížeči pracovních prostorů klikněte na Řídicí panely. V prostředním podokně pracovního prostoru se zobrazí dvě karty: Server a Pracovní prostor. Na kartě Server najdete všechny řídicí panely, které jste vy nebo jiní autoři řídicích panelů publikovali na Monitorovací server. Karta Pracovní prostor obsahuje všechny řídicí panely, které jste vytvořili nebo otevřeli ve vašem pracovním prostoru.

  Klikněte na kartu Pracovní prostor k zobrazení seznamu řídicích panelů, které jsou ve vašem pracovním prostoru dostupné. Pokud v seznamu není uvedený řídicí panel, který chcete upravit, klikněte na kartu Server a poklikáním na řídicí panel ho otevřete v pracovním prostoru.

 3. Ve středovém podokně pracovního prostoru klikněte na kartu Filtry. V oddílu Filtry klikněte na Nový filtr. Otevře se dialogové okno Vybrat šablonu filtru řídicího panelu. Klikněte na Dotaz v jazyce MDX a pak na OK. Otevře se průvodce Vytvořit filtr.

 4. Do pole Název zadejte název filtru a potom doplňte libovolný popis filtru do pole Popis. Klikněte na Další.

 5. V kroku Vybrat zdroj dat vyberte zdroj dat Analysis Services, který chcete použít. Pokud se zdroj dat nezobrazí v seznamu, kliknutím na tlačítko Aktualizovat seznam obnovíte. Pokud nemůžete zdroj dat najít, kliknutím na Přepnout zobrazení zobrazíte dostupné zdroje dat uspořádané podle struktury složek.

  Po výběru zdroje dat, který chcete pro filtr použít, klikněte na Další.

 6. V kroku průvodce Zadejte vzorec v jazyce MDX napište dotaz MDX, který chcete pro filtr použít.

  Příkazy v jazyce MDX by měly vypadat jako v následujících příkladech, i když se konkrétní dotaz může lišit podle konfigurace datové krychle.

Použijte dotaz tohoto typu

abyste udělali toto

[Product].[Category].members

Vytvoří seznam kategorií produktů, které jsou v dimenzi Products v datové krychli.

TOPCOUNT([Reseller].[Reseller].[Reseller].MEMBERS.10.([Geography].[Country].[United States]. [Measures].[Reseller Sales Amount]))

Vytvoří seznam předních deseti prodejců ve Spojených státech amerických.

 1. Tip : Další informace o dotazech v jazyce MDX najdete v tématu Referenční informace o jazyku MDX (Multidimensional Expression) na TechNetu.

 2. Po zadání dotazu MDX klikněte na Další.

 3. V kroku Zvolit způsob zobrazení vyberte pro filtr jednu z těchto možností:

  • Seznam:    Tento filtr se zobrazí jako jednoduchý seznam v rozevírací nabídce. Když v tomto zobrazení uživatelé řídicího panelu kliknou na některou z položek, zvolí si, jaké informace se zobrazí.

  • Strom:    Tento filtr se zobrazí jako seznam, který obsahuje rozbalitelný ovládací prvek stromu v rozevírací nabídce. V tomto typu zobrazení uživatelé řídicího panelu kliknutím rozbalí ovládací prvek stromu a pak vyberou jednu položku nebo skupinu položek, které se použijí jako filtr.

  • Strom s možností více výběrů:    Tento filtr se zobrazí jako seznam, který obsahuje rozbalitelný ovládací prvek stromu se zaškrtávacími políčky v rozevírací nabídce. V tomto zobrazení uživatelé řídicího panelu kliknutím rozbalí ovládací prvek stromu a pak zaškrtnou políčka u položek, které chtějí použít jako filtr.


   Po výběru typu zobrazení filtru klikněte na Dokončit.

 4. Na obrazovce Potvrzení si přečtěte informace v podokně Podrobnosti a zkontrolujte, že filtr byl úspěšně vytvořen. Pak kliknutím na tlačítko Zavřít zavřete průvodce.

 5. Klikněte na kartu Domů a potom kliknutím na Publikovat vše uložte změny na Monitorovací server. Teď můžete filtr přidat na stránku řídicího panelu a propojit ho se sestavami a přehledy výkonnostních metrik.

Začátek stránky

Získání dalších informací

Další informace o tom, jak filtr přidat na stránku řídicího panelu a propojit se sestavami a přehledy výkonnostních metrik, najdete v tématu Propojení filtrů se sestavami nebo přehledy výkonnostních metrik pomocí Návrháře řídicích panelů.

Další informace o nejrůznějších typech filtrů, které se dají vytvořit pomocí nástroje Návrhář řídicích panelů, najdete v tématu Vytváření filtrů v Návrháři řídicích panelů PerformancePoint.

Další informace o celém procesu vytváření filtrů řídicího panelu najdete v tématu Jak vytvořím filtr řídicího panelu v Návrháři řídicích panelů?

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×