Vytvoření filtru pomocí šablony Tabelární hodnoty v nástroji Návrhář řídicích panelů (PerformancePoint Server)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V nástroji Návrhář řídicích panelů PerformancePoint můžete vytvářet filtry, které usnadní uživatelům řídicího panelu zobrazení informací, které je konkrétně zajímají. Můžete například vytvořit filtr Zeměpis, díky kterému uživatelé řídicího panelu mohou zobrazit informace pro určitou zeměpisnou oblast. Nebo můžete vytvořit filtr Kategorie produktů, pomocí kterého si zobrazíte informace o určité skupině produktů.

Při vytváření filtrů řídicího panelu, které chcete propojit s jednou nebo více sestavami v řídícím panelu, spusťte průvodce Vytvořit filtr. V průvodci si vyberte jednu z nabízených šablon, které se liší podle metody a zdroje dat, které k vytvoření filtru chcete použít.

Když chcete vytvořit filtr, který pracuje s daty v tabulkovém zdroji dat, vyberte šablonu Tabulkové hodnoty. Při vytváření filtru musíte specifikovat hierarchickou strukturu. To uděláte tak, že označíte jeden sloupec ve zdroji dat, který bude představovat nejvyšší úroveň, a další sloupec pro následující úroveň.

Důležité : Pokud chcete vytvořit filtr řídicího panelu, který funguje s jednotlivými členy dimenze v sestavě nebo přehledu výkonnostních metrik, místo použití šablony Tabulkové hodnoty vytvořte filtr řídicího panelu pomocí šablony Výběr členů.

Vytvoření filtru Tabulkové hodnoty

Poznámka : Než začnete, zkontrolujte, že jste už vytvořili řídicí panel a že máte připravený zdroj tabulkových dat, který chcete pro filtr použít.

 1. V nástroji Návrhář řídicích panelů kliknutím na kartě Domů na možnost Aktualizovat obnovíte seznam položek, které se ukládají na Monitorovací server. V Prohlížeči pracovních prostorů klikněte na Řídicí panely. V prostředním podokně pracovního prostoru se zobrazí dvě karty: Server a Pracovní prostor.

  Na kartě Server najdete všechny řídicí panely, které jste vy nebo jiní autoři řídicích panelů publikovali na Monitorovací server. Karta Pracovní prostor obsahuje všechny řídicí panely, které jste vytvořili nebo otevřeli ve vašem pracovním prostoru.

  Klikněte na kartu Pracovní prostor, abyste zobrazili seznam řídicích panelů, které jsou ve vašem pracovním prostoru dostupné. Pokud v seznamu nevidíte řídicí panel, který chcete měnit, klikněte na kartu Server a klikněte dvakrát na řídicí panel, který se tak otevře v pracovním prostoru.

 2. Ve středovém podokně pracovního prostoru klikněte na kartu Filtry. V oddílu Filtry klikněte na Nový filtr. Otevře se dialogové okno Vybrat šablonu filtru řídicího panelu.

 3. Klikněte na Tabulkové hodnoty a pak na OK. Otevře se průvodce Vytvořit filtr.

 4. Do pole Název zadejte jméno filtru a potom doplňte libovolný popis filtru do pole Popis. Klikněte na tlačítko Další.

 5. V kroku Vybrat zdroj dat vyberte zdroj tabulkových dat, který chcete použít. Můžete zvolit jednu z následujících možností:

  • Excel Services

  • Sešit Excelu 2007

  • Seznam SharePointu

  • Tabulka serveru SQL


   Pokud se zdroj dat nezobrazí v seznamu, kliknutím na tlačítko Aktualizovat seznam obnovíte. Pokud nemůžete zdroj dat najít, kliknutím na Přepnout zobrazení zobrazíte dostupné zdroje dat uspořádané podle struktury složek. Nebo můžete Vytvořit zdroj dat.

   Klikněte na tlačítko Další.

 6. V kroku Náhled tabulkových hodnot se zobrazí náhled vašich dat. Jde o přípravu na další krok, kde budete vybírat klíčové sloupce. Klikněte na tlačítko Další.

 7. V kroku Vybrat klíčové sloupce určete hierarchie a výchozí výběr vašeho filtru. Filtr může mít dvě úrovně. Vyberte jeden sloupec jako váš Nadřazený klíč, který bude v hierarchii představovat první úroveň, a potom vyberte jiný sloupec jako Klíč, který bude představovat druhou úroveň.

Položka

Popis

Klíč

V seznamu Klíč určete sloupec se členy, které chcete v hierarchii filtru určit jako členy druhé úrovně.

Nadřazený klíč

V seznamu Nadřazený klíč určete sloupec se členy, které chcete v hierarchii filtru určit jako členy první úrovně.

Zobrazená hodnota

V seznamu Zobrazená hodnota určete sloupec se členy, které chcete určit jako titulky filtru. Monitorovací server tyto titulky předá do přehledů výkonnostních metrik a sestav, které jsou propojené s filtrem.

Výchozí

V seznamu Výchozí zadejte člena, kterého chcete určit jako předem vybranou položku filtru v řídicím panelu (tento výběr je nepovinný). Uživatelé řídicího panelu mohou při použití filtru ponechat výchozí položku filtru nebo vybrat jinou položku v seznamu.

 1. Až vyberete klíčové sloupce, klikněte na Další.

 2. V kroku Zvolit způsob zobrazení vyberte typ zobrazení filtru z následujících možností:

Možnost

Popis

Seznam   

Tento filtr se zobrazí jako jednoduchý seznam v rozevírací nabídce. Když v tomto zobrazení uživatelé řídicího panelu kliknou na některou z položek, zvolí si, jaké informace se zobrazí.

Strom   

Tento filtr se zobrazí jako seznam, který obsahuje rozbalitelný ovládací prvek stromu v rozevírací nabídce. V tomto typu zobrazení uživatelé řídicího panelu kliknutím rozbalí ovládací prvek stromu a pak vyberou jednu položku nebo skupinu položek, které se použijí jako filtr.

Strom s možností více výběrů    

Tento filtr se zobrazí jako seznam, který obsahuje rozbalitelný ovládací prvek stromu se zaškrtávacími políčky v rozevírací nabídce. V tomto zobrazení uživatelé řídicího panelu kliknutím rozbalí ovládací prvek stromu a pak zaškrtnou políčka u položek, které chtějí použít jako filtr.

 1. Když vyberete způsob zobrazení, klikněte na Dokončit. Na obrazovce Potvrzení si přečtěte informace v podokně Podrobnosti a zkontrolujte, že filtr byl úspěšně vytvořen. Pak kliknutím na tlačítko Zavřít zavřete průvodce.

 2. Klikněte na kartu Domů a potom kliknutím na Publikovat položku uložte změny na Monitorovací server. Teď můžete přidat filtr na stránku řídicího panelu a propojit ho se sestavami a přehledy výkonnostních metrik.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×