Vytvoření filtru pomocí šablony Pojmenované sady v nástroji Návrhář řídicích panelů

Poznámka : Před zahájením práce se přesvědčte, že jste již vytvořili řídicí panel, a, že jste obeznámeni se zdroji dat, které chcete použít pro filtr. Zdroj dat použitý pro filtr musí obsahovat jednu nebo více pojmenovaných sad definovaných v databázi.

V nástroji PerformancePoint Dashboard Designermůžete vytvořit filtry, které usnadňují uživatelům řídicích panelů zobrazení určitých informací, které je zajímají. Například můžete vytvořit filtr Zeměpis , který mohou uživatelé řídicího panelu použít k zobrazení informací specifických pro určitou oblast. Nebo můžete vytvořit filtr Kategorie produktu, který mohou uživatelé řídicího panelu použít k zobrazení informací specifických pro určitou skupinu produktů.

Vytvoříte-li filtry řídicího panelu, které chcete propojit s jednou nebo více sestavami v řídicím panelu, obvykle začnete pomocí průvodce Vytvořit filtr. Pomocí průvodce vyberte jednu z několika šablon, které se liší podle metody, a zdroj dat, který použijete k vytvoření filtru.

Výběrem šablony Pojmenované sady vytvoříte filtr řídicího panelu, který pracuje s daty uloženými ve službě SQL Server 2000 Analysis Services nebo SQL Server 2005 Analysis Services. Při vytváření filtru vyberete pojmenovanou sadu, což je skupina členů. Členy v pojmenované sadě vytvářejí seznam položek, které používáte ve filtru.

Co chcete udělat?

Vytvoření filtru Pojmenované sady

Získání dalších informací

Vytvoření filtru Pojmenované sady

 1. V nástroji Dashboard Designerklepněte na kartu Domů a pak klepnutím na možnost Obnovit obnovte seznam prvků, které jsou uloženy na serveru PerformancePoint Monitoring Server. V Prohlížeči pracovního prostoru klepněte na položku Řídicí panely. V prostředním podokně pracovního prostoru se zobrazí dvě karty: Server a Pracovní prostor. Karta Server server obsahuje všechny řídicí panely, které jste vy a ostatní autoři řídicích panelů publikovali na Monitoring Server. Karta Pracovní prostor obsahuje všechny řídicí panely, které jste vytvořili nebo otevřeli v pracovním prostoru.

  Klepnutím na kartu Pracovní prostor zobrazte seznam řídicích panelů, které jsou k dispozici v pracovním prostoru. Pokud řídicí panel, který chcete změnit, není v seznamu uveden, klepněte na kartu Server a poklepáním na panel jej otevřete v pracovním prostoru.

 2. V prostředním podokně pracovního prostoru klepněte na kartu Filtry. V části Filtry klepněte tlačítko Nový filtr. Otevře se dialogové okno Vyberte šablonu filtru řídicího panelu. Klepněte na položku Pojmenované sady a klepnutím na tlačítko OK otevřete průvodce Vytvořit filtr.

 3. V poli Název zadejte název filtru a zadejte popisné informace o filtru do pole Popis. Klepněte na tlačítko Další.

 4. V kroku Vyberte připojení zdroje dat vyberte zdroj dat služby Analysis Services, který chcete použít. Pokud se nezobrazí požadovaný zdroj dat, aktualizujte seznam klepnutím na možnost Aktualizovat. Pokud nemůžete najít zdroj dat, klepnutím na tlačítko Přepnout zobrazení zobrazte zdroje dat, které jsou k dispozici, seřazené podle struktury složek.

  Po výběru zdroje dat klepněte na tlačítko Další.

 5. V kroku průvodceVybrat pojmenovanou sadu vyberte pojmenovanou sadu ze seznamu Vybrat pojmenovanou sadu seznamu vyberte pojmenovanou sadu.

  Položky v seznamu Vybrat pojmenovanou sadu jsou sady členů, které byly definovány jako pojmenované sady v zadaném zdroji dat. Po výběru pojmenované sady se v poli Výraz pojmenované sady zobrazí dotaz MDX (Multidimensional Expressions), který Monitoring Server použije k vytvoření seznam položek pro filtr. Další informace o jazyce MDX naleznete v tématu Multidimensional Expressions (MDX) Reference (Odkazy v jazyce MDX (Multidimensional Expressions)) na webu TechNet.

  Poznámka : Pokud žádné položky v seznamu Vybrat pojmenovanou sadu nezobrazí, potom zdroj dat nemá žádné pojmenované sady definované v databázi. Další informace vám poskytne správce IT nebo je naleznete v článku Defining a Named Set (Definování pojmenované sady) na webu TechNet.


  Po výběru pojmenované sady klepněte na tlačítko Další.

 6. V kroku průvodce Zvolit způsob zobrazení vyberte jednu z následujících typů zobrazení pro filtr:

  • Seznam     Tento filtr se zobrazí jako jednoduchý seznam v rozevírací nabídce. Pokud použijete tento typ zobrazení, uživatelé řídicího panelu klepnutím na položku v seznamu určí, jaké informace chtějí zobrazit.

  • Strom     Tento filtr se zobrazí jako seznam obsahující ovládací prvek rozbalitelného stromu v rozevírací nabídce. Pokud použijete tento typ zobrazení, uživatelé řídicího panelu klepnou na položku v seznamu a pak vyberou jednotlivou položku nebo skupinu položek, které budou použity jako filtr.

  • Strom s vícenásobným výběrem     Tento filtr se zobrazí jako seznam obsahující ovládací prvek rozbalitelného stromu se zaškrtávacími políčky v rozevírací nabídce. Pokud použijete tento typ zobrazení, uživatelé řídicího panelu klepnutím rozbalí ovládací prvek stromu a pak zaškrtnou políčka u položek, které chtějí použít jako filtr.


   Po výběru typu zobrazení pro filtr klepněte na tlačítko Dokončit.

 7. Na obrazovce Potvrzení si projděte informace v podokně Podrobnosti a ověřte, že filtr byl úspěšně vytvořen. Potom klepnutím na tlačítko Zavřít zavřete průvodce.

 8. Klepněte na kartu Domů a pak klepnutím na položku Publikovat vše uložte změny na Monitoring Server. Nyní můžete přidat filtr na stránku řídicího panelu a propojit jej se sestavami a výkonnostními metrikami.

Začátek stránky

Získání dalších informací

Další informace o přidání filtru na stránku řídicího panelu a propojení filtru se sestavami a výkonnostními metrikami naleznete v tématu Propojení filtrů s výkonnostními metrikami a sestavami.

Další informace o všech různých typech filtrů, které lze vytvořit pomocí Návrháře řídicích panelů, naleznete v tématu Vytváření filtrů v Návrháři řídicích panelů.

Informace o celkové procesu vytváření filtrů naleznete v tématu Jak lze vytvořit filtr řídicího panelu v nástroji Návrhář řídicích panelů?

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×