Vytvoření efektu vodoznaku v aplikaci Excel

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V aplikaci Microsoft Office Excel není funkce vodoznaku k dispozici. Vodoznak však můžete napodobit jedním ze dvou způsobů.

Chcete-li zobrazit vodoznak na každé vytištěné stránce (například označení, že jde o důvěrné informace nebo o koncept), můžete obrázek obsahující vodoznak vložit do záhlaví nebo zápatí. Obrázek bude potom zobrazen za daty listu v dolní či horní části každé stránky. Můžete také změnit měřítko nebo velikost obrázku tak, aby obrázek vyplnil celou stránku.

Můžete rovněž v horní části listu použít objekt WordArt, který bude označovat, že jde o důvěrné informace nebo o koncept.

V tomto článku

Napodobení vodoznaku pomocí obrázku v záhlaví nebo zápatí

Napodobit vodoznak pomocí objektu WordArt

Napodobení vodoznaku pomocí obrázku v záhlaví nebo zápatí

 1. V aplikaci pro kreslení, například v programu Paintbrush, vytvořte obrázek, který chcete použít jako vodoznak.

 2. V aplikaci Excel klikněte na list, na kterém chcete zobrazit vodoznak.

  Poznámka : Ujistěte se, že je vybrán pouze jeden list.

 3. Na kartě Vložit klikněte ve skupinovém rámečku Text na Záhlaví a zápatí.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 4. Ve skupinovém rámečku Záhlaví klepněte na pole pro výběr části záhlaví umístěné vlevo, uprostřed nebo vpravo.

 5. Na kartě Návrh oddílu Nástroje záhlaví a zápatí ve skupině Prvky záhlaví a zápatí klepněte na tlačítko Obrázek Obrázek tlačítka a poté vyhledejte obrázek, který chcete vložit.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 6. Poklepáním vložte obrázek do pole dané části záhlaví.

 7. Chcete-li změnit velikost nebo měřítko obrázku, klepněte na tlačítko Formát obrázku Tlačítko Formát objektu WordArt ve skupině Prvky záhlaví a zápatí a potom v dialogovém okně Formát obrázku vyberte na kartě Velikost požadované možnosti.

Poznámka : 

 • Změny obrázku nebo jeho formátu se projeví okamžitě a nelze je vrátit zpět.

 • Chcete-li přidat nad obrázek nebo pod obrázek volné místo, klepněte v poli pro výběr části záhlaví, jež obsahuje obrázek, před nebo za text &[Obrázek] a stisknutím klávesy ENTER přejděte na nový řádek.

 • Jestliže chcete obrázek nahradit, vyberte text &[Obrázek], klepněte na tlačítko Obrázek Obrázek tlačítka a potom klepněte na tlačítko Nahradit.

 • Před tiskem se ujistěte, zda okraje záhlaví a zápatí poskytují dostatek prostoru pro zadání vlastního záhlaví nebo zápatí.

 • Jestliže chcete obrázek odstranit, vyberte text &[Obrázek] a stiskněte klávesu DELETE.

 • Chcete-li přepnout ze zobrazení Rozložení stránky do zobrazení Normálně, vyberte libovolnou buňku, klepněte na kartu Zobrazení a ve skupině Zobrazení sešitů klepněte na možnost Normálně.

Začátek stránky

Napodobení vodoznaku pomocí objektu WordArt

 1. Klikněte na místo v listu, kde chcete zobrazit vodoznak.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na možnost WordArt.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Klepněte na styl objektu WordArt, který chcete použít.

  Tip : Použijte například možnost Výplň – bílá, stín popisku, Výplň – text 1, vnitřní stín nebo Výplň – bílá, teplé matné zkosení.

 4. Zadejte text, který chcete použít pro vodoznak.

 5. Pokud chcete změnit velikost objektu WordArt, klikněte pravým tlačítkem myši na objekt WordArt. V místní nabídce klikněte na písma a potom zadejte nové číslo v poli velikost.

 6. Chcete-li přidat průhlednost tak, aby bylo vidět další data listu pod WordArt, klikněte pravým tlačítkem myši na objekt WordArt a klikněte na Formát textových efektů. Ujistěte se, že je vybraná možnost Souvislá výplň v kategorii Výplň textu. Pokud chcete můžete vybrat barvu výplně. Teď přetáhněte posuvník Průhlednost na požadovanou procentuální hodnotu průhlednosti, který chcete:

 7. Chcete-li objekt WordArt otočit, vyberte jej a přetáhněte Úchyt pro otáčení ve směru, jakým chcete objekt WordArt otočit.

Poznámka : Objekt WordArt nelze použít v záhlaví nebo zápatí za účelem jeho zobrazení v pozadí. Pokud však vytvoříte objekt WordArt v prázdném listu, ve kterém není zobrazena mřížka (zrušte zaškrtnutí políčka Mřížka ve skupině Zobrazit či skrýt na kartě Zobrazení), můžete stisknutím klávesy PRINT SCREEN zaznamenat objekt WordArt a potom zaznamenaný objekt WordArt vložit do aplikace pro kreslení. Obrázek vytvořený v aplikaci pro kreslení potom lze vložit do záhlaví a zápatí podle popisu v části Napodobení vodoznaku pomocí obrázku vzáhlaví nebo zápatí.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×