Vytvoření efektů posouvání a přibližování nebo oddalování v PowerPointu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Autor: Glenna R. Shaw, MVP (Most Valued Professional) pro PowerPoint a majitelka webu PPT Magic Web

Ačkoli aplikace PowerPoint umožňuje snadno vytvořit a distribuovat fotoalba, finálním výsledkem je typická prezentace, která víceméně pouze oživuje promítání snímků na starých projektorech, které je jako vystřižené z šedesátých a sedmdesátých let minulého století a pouze převedené do elektronické podoby. Svá elektronická fotoalba přitom můžete oživit pomocí efektů posouvání záběru a přibližování, jimiž je známý dokumentární fotograf Ken Burns. Wikipedie uvádí, že „Ken Burns ve svých dokumentech často oživuje statické fotografie pozvolným přibližováním objektů, na něž se soustředí pozornost, a přesouváním záběru z jednoho objektu na jiný. Například na fotografii baseballového týmu by mohl pomalu posouvat záběr po tvářích jednotlivých hráčů a zastavit na hráči, o kterém vypravěč právě hovoří.“

Díky doplnění aplikace Microsoft PowerPoint 2002 o vlastní dráhy pohybu je s trochou přemýšlení vytváření efektů posouvání a přibližování poměrně snadné.

Následující příklady jsou vytvořeny v aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2007, ale základní pokyny platí i pro Microsoft Office PowerPoint 2003, PowerPoint 2002 a Microsoft PowerPoint 2004 for Mac. Tento článek také předpokládá znalost používání animačních efektů a jejich nastavení.

Začněte zapnutím mřížky a vodítek. Během práce vám to pomůže s umístěním několika položek a usnadníte si tak nalezení středu snímku, což je velmi důležité. Na kartě Domů ve skupině Kreslení klikněte na položku Uspořádat, přejděte na položku Zarovnat a pak klikněte na položku Nastavení mřížky. Poté se objeví dialogové okno zobrazené dole. Já si vypínám možnost Přichytit objekty k mřížce, protože mám raději větší kontrolu nad jejich umístěním, ale možná se vám bude zdát přichytávání objektů k mřížce jednodušší.

Dialogové okno Mřížka a vodítka

Vytvoření panoramatu

Výhoda panoramatického snímku spočívá v tom, že ukazuje mnohem více než klasická fotografie. Například mám nový bazén, který jsem chtěla vyfotit a obrázky poslat rodině, ale běžné snímky jednoduše nedokáží přenést tu celkovou atmosféru. Mým řešením bylo vytvořit panoramatický snímek celého bazénu. Stoupla jsem si proto na jedno místo, vyfotila první snímek, trochu se pootočila doleva, vyfotila další, a tak dále. Potom jsem tyto fotografie spojila dohromady na jednom snímku tak, že jsem je zarovnala a seskupila. Aby bylo dobře vidět, co jsem udělala, zvýraznila jsem v uvedeném příkladu okraje obrázků zelenými linkami. Na svých fotografiích si čáry nechte vypnuté.

Fotografie zarovnaný a seskupené

Potom jsem klikla pravým tlačítkem na seskupený objekt, klikla jsem na Uložit jako obrázek a uložila jsem nový panoramatický obrázek jako soubor PoolPanorama.jpg.

Potom jsem seskupený objekt odstranila, vložila jsem do snímku soubor PoolPanorama.jpg a použila jsem nástroj pro oříznutí na kartě Nástroje obrázku na kartě Formát ve skupině Velikost, abych zarovnala horní a dolní okraj panoramatického obrázku. (Karty Nástroje obrázku nebo Formát zobrazíte tak, že vyberete obrázek.)

Obrázek panoramatickým

Nakonec jsem nastavila formát obrázku tak, aby měl stejnou výšku jako snímek (7,5 palce), a změnila jsem velikost okna zobrazení na 30 %, aby se mi zobrazoval celý obrázek (pomocí posuvníku v pravém dolním rohu). Potom jsem obrázek zarovnala k levé straně snímku. Nejlepších výsledků dosáhnete, když bude šířka vašeho panoramatu násobkem deseti (protože snímek je 10 palců široký), takže snímek nebude končit bílou plochou, až se obrázek rozhýbe. V tomto příkladu je šířka 30 palců.

Zarovnání obrázku s levé části snímku

Teď pomocí možností v podokně úloh Vlastní animace přidám k panoramatickému obrázku dráhu pohybu doleva a myší rozšířím koncový bod dráhy až na levý okraj obrázku. (Když chcete otevřít podokno úloh Vlastní animace, klikněte na kartě Animace ve skupině Animace na položku Vlastní animace.) Nastavím časování dráhy pohybu na Dobu trvání 30 sekund a zruším zaškrtnutí políček na kartě Efekt pro Plynulý začátek a Plynulý konec a zaškrtnu políčko pro Automaticky přehrát obráceně.

Dialogové okno vlevo

Po spuštění prezentace se teď bude obrázek bazénu pomalu posouvat doleva a potom pomalu zpět, takže si diváci efekt užijí naplno. Zaškrtnutí políček Plynulý začátek a Plynulý konec slouží k mírnému zpomalení animace na začátku a na konci dráhu pohybu a toto nastavení je otázkou preferencí.

Posouvání záběru přes fotografii

Přidání efektu posouvání záběru k fotografii skupiny vám umožní prezentovat jak celou skupinu, tak i jednotlivce.

Začnu vložením obrázku do snímku. Fotografie s vyšším rozlišením budou vypadat lépe, ale můžete se stát, že narazíte na problémy s jejich velikostí. V takovém případě zmenšete rozlišení obrázku. Je vhodné používat co nejkvalitnější obrázky, protože (při jejich zvětšení) dochází k částečné ztrátě kvality. Další informace najdete na tomto MVP webu zaměřeném na PowerPoint: Nejčastější dotazy k PowerPointu: Oddíl Skenování, rozlišení, DPI.

Změním velikost obrázku tak, aby se vešel na snímek. Provedu to tak, že na obrázek kliknu pravým tlačítkem myši, kliknu na Velikost a umístění a potom nastavím výšku obrázku na 7,5 palce (standardní výška snímku). Nezapomeňte u obrázků zamknout poměr výšky a šířky zaškrtnutím políčka Zamknout poměr stran, jinak budou obrázky vypadat zkresleně.

Dialogové okno Formát obrázku

Teď mám fotku umístěnou na střed snímku.

V tomto příkladu chci, aby se záběr posouval přes tváře všech členů rodiny, takže první věc, kterou bude potřeba udělat, je rozhodnout, kde chci začít a kde chci skončit. K tomu bude potřeba obdélník se stejným poměrem výšky a šířky, jako má snímek. V tomto příkladu použiji obdélník 3 × 4 palce s jasně žlutými okraji.

Žlutá obdélník značky beginnning z Lupa

Teď můžu obdélník zkopírovat, vložit do snímku a přesunout ho na místo, kde má posun záběru skončit.

Žlutá obdélník označte konec tvořené

Zarovnám horní a dolní okraj obou obdélníků a obdélníky použiji jako vodítko k oříznutí obrázku.

Použití obdélníků jako vodítko fotografii klipartu

Nakonec odstraním žluté obdélníky, změním velikost fotky na výšku snímku a zarovnám ji k levému okraji. Potom vytvořím dráhu pohybu doleva pomocí stejného postupu jako v předchozím příkladu s panoramatem.

Poznámka : Znovu opakuji, že je vhodné, aby šířka výřezu byla násobkem deseti, takže možná bude potřeba výřez upravit. Fotografie použitá v příkladu má šířku 20 palců.

Vytvoření vlastní animace

Záběr se teď posouvá přes obličeje všech členů rodiny na fotografii.

Přiblížení a oddálení

Pokud chcete zaměřit pozornost na jeden objekt na snímku, přiblížení a oddálení zobrazení je velmi účinné a snadno proveditelné.

V tomto příkladu se zaměříme na mého vnuka. Začnu se stejnou fotografií na snímku prezentace. Zkopíruji ji a znovu vložím přes první fotografii. Druhou fotografii pak oříznu kolem vnuka. Aby byla oříznutá oblast vidět, přidala jsem kolem ní žlutou čáru. Oříznutá fotografie by měla mít stejný poměr stran jako snímek. V tomto příkladu jsem použila výřez 3 × 4 palce.

Oříznutý fotky v rámci větší snímku

Teď změním velikost oříznuté fotografie tak, aby odpovídala celému snímku, a přidám úvodní efekt animace Pozvolná lupa s nastavením začátku Po předchozím, Zpožděním na 2 sekundy a Střední rychlostí. Přidám také závěrečný efekt animace Pozvolná lupa s nastavením začátku Po předchozím, Zpožděním nastaveným na 2 sekundy a Střední rychlostí.

Dialogové okno zvolna lupy se dozvíte, jak nastavení fotografií

Snímek teď na 2 sekundy zobrazí celou fotografii rodiny, poté přiblíží záběr na vnuka, vyčká 2 sekundy a znovu oddálí záběr na celou fotografii.

Přiblížení je bohužel možné pouze ze středu snímku, takže tento efekt ještě úplně přesně neodpovídá mé představě. Bude nutné přidat dráhu pohybu a vytvořit tak dojem přiblížení levé dolní čtvrtiny, kde je můj vnuk umístěn. Z tohoto důvodu přesunu oříznutou fotku tak, aby se její střed nacházel přibližně v místě, kde je na původní fotografii můj vnuk. Kliknu na Nakreslit vlastní cestu (po kliknutí na Dráhy pohybu) a nakreslím vlastní cestu pohybu ze středu oříznuté fotografie do středu snímku. Nakonec nastavím pořadí vlastní cesty pohybu v mých animacích na Spustit s předchozím společně s úvodním efektem animace Pozvolná lupa a ověřím, že rychlost je nastavená na hodnotu Střední, aby odpovídala úvodnímu efektu Pozvolná lupa. Pořadí animací jde měnit jejich přetažením nahoru nebo dolů v podokně úloh Vlastní animace. Můžete také zamknout vlastní cestu animace (vyberte Uzamčeno v rozevíracím seznamu Dráha v podokně úloh Vlastní animace), takže je možné během úprav snímku obrázek posouvat, zatímco cesta zůstane nezměněná.

Vytvoření vlastní animace

Nakonec přidám vlastní animaci k oříznutému obrázku, aby se záběr přesunul od středu snímku na počáteční bod další vlastní dráhy pohybu. K tomu je nutné přesunout obrázek doprostřed a na střed snímku a přidat vlastní dráhu pohybu vedoucí ze středu snímku do středu místa, kde na původní fotografii sedí můj vnuk. Na tuto vlastní dráhu pohybu pak použiji stejná nastavení, jako pro první dráhu pohybu: S předchozím, Střední rychlost a Uzamčeno.

Vytvoření vlastní animace

Fotografie se teď přiblíží z požadovaného místa a pak se opět oddálí do požadovaného místa snímku.

Kombinace přibližování a posouvání

V předchozích příkladech bylo možné zaměřit záběr na různé členy rodiny, ale ne postupně na všechny. Co bych opravdu ráda udělala, je přiblížení a posouvání záběru přes obličeje všech členů rodiny tak, abych skončila detailem svého vnuka.

Přidám proto do snímku přes původní fotografii zvětšený záběr a použiji ho k vytvoření efektu přiblížení. Pravděpodobně budete mít tendenci použít animační efekt Zvětšení a zmenšení, ale při práci s fotografiemi není tato funkce vhodná kvůli snížení rozlišení.

Obrázek jsem zkopírovala, vložila ho do snímku a změnila jsem jeho velikost, jak bylo potřeba. Mějte na paměti, že při promítání prezentace mohou být některé velké obrázky zmenšeny, tak to při nastavování velikosti svého obrázku nezapomeňte vzít v úvahu. V tomto příkladu jsem šířku obrázku zvětšila na 15 palců. Protože takto velký snímek se těžko zobrazí celý, změnila jsem velikost okna zobrazení na 40 % (pomocí posuvníku v pravém dolním rohu) a zarovnala jsem tento větší obrázek doprostřed a na střed snímku.

Pak jsem pomocí nabídky Vývojový diagram přidala obrazec s křížkem o velikosti 7,5 × 10 palců a bez výplně. Aby byl obrazec snadno vidět, použila jsem barvu čáry, která kontrastuje s obrázkem a vybrala jsem silnější tloušťku čáry. Tento obrazec s křížkem jsem umístila přes první bod přiblížení a posouvání záběru. Poté jsem do snímku zkopírovala a vložila dva další obrazce s křížkem a umístila je přes ostatní body posouvání záběru.

Automatické tvary vlasové čáry

Výsledkem je zvětšená fotografie se třemi značkami, které poslouží k nastavení vlastních animací a které odstraním, jakmile dokončím vytváření efektů.

Teď seskupím velký obrázek a tři obrazce s křížkem do jednoho objektu tak, že podržím klávesu Shift a kliknu na všechny čtyři objekty, abych je všechny zahrnula do výběru. Pak v části Nástroje obrázku kliknu na kartě Formát ve skupině Uspořádat na tlačítko Obrázek tlačítka a potom na položku Seskupit Obrázek tlačítka .

Nakonec, abych zajistila, že si seskupený objekt uchová správný poměr stran, kliknu na něj pravým tlačítkem myši, kliknu na Velikost a umístění a potom v části Měřítko zaškrtnu políčko Zamknout poměr stran.

Velkému obrázku přidám úvodní efekt Pozvolná lupa. Spuštění efektu nastavím na Po předchozím, Zpoždění na 2 sekundy (aby diváci viděli původní fotografii) a rychlost na Střední.

Potom k velkému obrázku přidám vlastní cestu pohybu, která povede od křížku prvního bodu posouvání záběru do středu snímku.

Nastavení této vlastní dráhy pohybu bude S předchozím, Velmi pomalá rychlost a Uzamčeno. Zruším zaškrtnutí políček Plynulý začátek a Plynulý konec. Ujistěte se, že je vaše vlastní dráha pohybu přiřazená k velkému obrázku a ne k obrazci s křížkem.

Dialogové okno Automatické tvary vlasové čáry a vlastní cesty

Dráha pohybu se nemusí objevit tam, kde to čekáte, ale to je v pořádku. Teď stisknu a podržím klávesu SHIFT a kliknu postupně na velký obrázek a všechny obrazce s křížkem a tím je vyberu. Všechny vybrané položky přesunu tak, aby křížek počátečního bodu byl ve středu snímku.

Poznámka : Pomohou mi s tím zobrazená vodítka a pravítka a vzhledem k tomu, že dráhu pohybu je uzamčená, zůstane tam, kde má. Pokud se Pravítko nezobrazí, tak na kartě Zobrazení ve skupině Zobrazit či skrýt zaškrtněte políčko Pravítko.

Počáteční bod vlasové čáry jsou ve středu snímku

Kliknutím do šedé oblasti zruším výběr všech objektů a potom kliknutím vyberu obrázek. Teď přidám další vlastní dráhu pohybu, která povede ze středu druhého bodu posouvání záběru do středu snímku. Spuštění této vlastní dráhy pohybu nastavím na S předchozím a Zpoždění na 1 sekundu. Zvolím nastavení Uzamčeno a Velmi pomalá rychlost a zruším zaškrtnutí políček Plynulý začátek a Plynulý konec.

Dialogové okno vlastní cesty

Zopakováním tohoto kroku vytvořím konečnou pozici posouvání záběru. Vyberu obrázek a posunu ho tak, aby byl druhý obrazec s křížkem ve středu snímku. Přidám poslední vlastní dráhu pohybu vedoucí ze středu obrazce s křížkem na konečné pozici posouvání záběru do středu snímku a její vlastnosti nastavím na Po předchozím, Zpoždění 2 sekundy, Uzamčeno, Velmi pomalá rychlost a zruším zaškrtnutí políček Plynulý začátek a Plynulý konec.

Dialogové okno vlastní cesty

A nakonec skryji všechny referenční obrazce s křížky tak, že nastavím obrys obrazce na Bez obrysu a zarovnám velký obrázek doprostřed a na střed snímku.

Zarovnání obrázku s uprostřed a středu snímku

Potom doladím počáteční a koncové body vlastních drah pohybu, aby se na obrazovce neobjevovaly okraje obrázku. S tím mi pomůže tlačítko Přehrát v podokně úloh Vlastní animace.

Prezentace teď po spuštění přiblíží záběr, posune záběr zleva doprava přes obličeje všech členů rodiny a skončí detailem vnuka.

A jako vždy, nebojte se experimentovat, experimentovat a experimentovat na vlastní pěst.

O autorce: Glenna Shaw je certifikovanou specialistkou v oblasti řízení projektů u federální vlády a aktivní členkou komunity PowerPointu. Je držitelkou certifikátu společnosti Microsoft pro PowerPoint a certifikátu v oboru přístupných informačních technologií.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×