Vytvoření diaramu ITIL (Information Technology Infrastructure Library)

Šablona diagramu ITIL (Information Technology Infrastructure Library) poskytuje profesionálům v oboru informatiky funkční obrazce pro vytváření diagramů procesů ITIL.

  1. V nabídce Soubor přejděte na položku Nový, dále na položku Obchodní a poté klepněte na příkaz Diagram ITIL.

  2. Ze vzorníku ITIL a jiných vzorníků, které se společně se šablonou otevřou, přetáhněte na stránku výkresu obrazce, které budou představovat procesy služeb IT.

  3. Obrazce lze spojit pomocí nástroje Spojnice.

    1. Na panelu nástrojů Standardní klepněte na nástroj Spojnice Obrázek tlačítka a táhněte myší ze spojovacího bodu Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek prvního obrazce do spojovacího bodu druhého obrazce. Koncové body spojnice zčervenají, jakmile jsou obrazce propojeny.

    2. Po spojení obrazců klepněte na nástroj Ukazatel Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Standardní.

      Tip : Chcete-li spojit obrazce automaticky, vyberte nejdříve nástroj Spojnice a pak přetáhněte obrazce na stránku výkresu. Obrazce se spojí podle pořadí, ve kterém je přidáte.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×