Vytvoření diagramu toku dat

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Diagram toku dat slouží k dokumentaci logického toku dat řadou procesů a postupů. Můžete do něj zahrnout externí zdroje a cílová umístění dat, činnosti, které transformují data, a úložiště nebo kolekce, kde jsou data uchovávána.

Diagram toku dat

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Nový, na položku Software a databáze a poté dvakrát klikněte na položku Diagram toku dat.

 3. Ze vzorníku Obrazce diagramů toku dat přetáhněte na stránku výkresu obrazec Externí interakce, který představuje externí zdroj nebo umístění dat.

 4. Na stránku přetáhněte další obrazce, které znázorňují procesy, stavy nebo entity týkající se dokumentovaného toku dat.

 5. Tok dat v diagramu vyznačte pomocí obrazců Ze středu na střed a smyčky dat vyznačte pomocí obrazců Smyčka na střed.

  Vyznačení toku dat mezi objekty

  1. Ze vzorníku Obrazce diagramů toku dat přetáhněte na stránku výkresu obrazec Ze středu na střed. Obrazec umístěte do blízkosti dvou obrazců, mezi nimiž chcete znázornit tok dat.

  2. Chcete-li změnit směr šipky, vyberte požadovanou šipku a potom na kartě Domů klikněte ve skupině Uspořádat na položku Pozice. Přejděte na položku Otočit obrazce a poté klikněte na položku Překlopit vodorovně nebo Překlopit svisle.

  3. Koncové body obrazce Ze středu na střed přetáhněte na spojovací body Modrý křížek představující spojovací bod ve středu jednotlivých jiných obrazců. Barva koncových bodů se změní na červenou, což označuje, že obrazce jsou spojeny.

  4. Chcete-li změnit zakřivení šipky, přetáhněte úchyt výběru Úchyt pro výběr . Pokud chcete změnit umístění konců šipek, přetáhněte ovládací úchyt Ovládací úchyt .

   Šipka toku dat

  Vyznačení smyčky dat

  1. Ze vzorníku Obrazce diagramů toku dat přetáhněte obrazec Smyčka na střed na stránku výkresu do umístění, kde chcete vyznačit smyčku dat.

  2. Přetáhněte počáteční bod obrazce Smyčka na střed na střed obrazce stavu nebo procesu, který obsahuje danou smyčku dat. Barva koncového bodu se změní na červenou, což označuje, že obrazce jsou spojeny.

  3. Chcete-li změnit velikost nebo umístění smyčky, přetáhněte koncový bod. Pokud chcete změnit umístění konců smyčky, přetáhněte ovládací úchyt Ovládací úchyt a úchyt výběru Úchyt pro výběr .

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×