Vytvoření diagramu stavu UML

Zobrazit příklad

 1. Otevřete model UML obsahující třídu nebo případ použití zahrnující chování, které chcete znázornit v diagramu stavu.

 2. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový, dále na příkaz Software a potom klepněte na příkaz Diagram modelu UML.

 3. Ve Stromové zobrazení klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu představující Stromové zobrazeníTřída nebo Stromové zobrazeníTřídaPřípad použití s chováním, které chcete v Stromové zobrazeníTřídaPřípad použitíDiagram stavu znázornit. Přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Diagram stavu.

  Zobrazí se prázdná stránka a vzorník Diagram stavu UML se bude nacházet zcela nahoře. V pracovním prostoru se jako vodoznak zobrazí text Diagram stavu. Do stromového zobrazení bude přidána ikona představující daný diagram.

  Poznámka : Pokud není okno stromu zobrazeno, přejděte v nabídce UML na příkaz Zobrazit a klepněte na příkaz Průzkumník modelu.

 4. Přetažením obrazců Stav na stránku výkresu znázorněte posloupnost stavů, kterými objekt prochází.

  Práce s obrazci Stav v diagramech stavů a činností UML

 5. Přetažením obrazce Složený stav na stránku výkresu znázorněte souběžné, vzájemně se vylučující nebo vnořené dílčí stavy.

  Práce s obrazci Složený stav v diagramech činnosti UML

 6. Spojením stavů s dalšími stavy pomocí obrazců Přechod označte, že objekt v jednom stavu vstoupí v reakci na událost do druhého stavu.

  Práce s obrazci Přechod v diagramech stavů a činností UML

  Tip : Pomocí obrazce Přechod ve tvaru oblouku označte, že objekt zůstane v reakci na událost ve stejném stavu. Spojte obě zakončení přechodu se spojovacími body Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek na obrazci stejného stavu.

 7. Spojte obrazce Přechod s obrazci Přechod (spojení) a Přechod (rozvětvení) a znázorněte tak rozvětvení jednoho stavu na více stavů nebo spojení více stavů do jednoho.

 8. Pomocí obrazců Nedávná historie nebo Dávná historie označte, že u objektu bude obnoven jeho poslední stav v rámci oblasti.

  Práce s obrazci Složený stav v diagramech stavu UML

 9. Poklepáním na libovolný obrazec otevřete dialogové okno jeho vlastností UML a přidejte název, akce, činnosti, události a další vlastnosti.

 10. Uložte diagram.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×