Vytvoření diagramu statické struktury UML

Zobrazit příklad

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový, dále na příkaz Software a potom klepněte na příkaz Diagram modelu UML.

 2. Ve Stromové zobrazení klepněte pravým tlačítkem myši na balíček, do kterého chcete Stromové zobrazeníDiagram statické struktury zahrnout, přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Diagram statické struktury.

  Zobrazí se prázdná stránka a vzorník Statická struktura UML se bude nacházet zcela nahoře. V pracovním prostoru bude jako vodoznak zobrazen text Statická struktura. Do stromového zobrazení bude přidána ikona představující daný diagram.

  Poznámka : Pokud není okno stromu zobrazeno, přejděte v nabídce UML na příkaz Zobrazit a potom klepněte na příkaz Průzkumník modelu.

 3. Přetáhněte obrazce tříd nebo objektů na stránku výkresu, kde budou znázorňovat třídy nebo objekty, které chcete zahrnout do diagramu statické struktury třídy nebo konceptuálního modelu.

  Práce s třídami a objekty v diagramech statické struktury UML

 4. Poklepáním na jednotlivé obrazce otevřete dialogová okna vlastností UML těchto obrazců, kde můžete přidat atributy, operace a další vlastnosti.

 5. Klepněte pravým tlačítkem myši na jednotlivé obrazce tříd nebo objektů, klepněte na příkaz Možnosti zobrazení obrazce a vyberte, které vlastnosti mají být u obrazce zobrazeny a které části obrazce mají být potlačeny (například atributy, operace a parametry šablon).

 6. Označte vztahy mezi třídami a objekty pomocí obrazců Přidružení, Propojení, Závislost, Generalizace nebo Sloučení.

  Práce s přidruženími v diagramech statické struktury UML

  Práce se závislostmi v diagramech statické struktury UML

  Práce s generalizacemi v diagramech statické struktury UML

  Práce s propojeními v diagramech statické struktury UML

 7. Poklepáním na jednotlivé obrazce vztahů (Přidružení, Propojení, Závislost, Generalizace nebo Sloučení) otevřete dialogová okna jejich vlastností UML, ve kterých můžete přidat vylepšení zakončení přidružení a další vlastnosti.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×