Vytvoření diagramu případu použití UML

Zobrazit příklad

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový, dále na příkaz Software a potom klepněte na příkaz Diagram modelu UML.

 2. Ve Stromové zobrazení klepněte pravým tlačítkem myši na balíček nebo podsystém, do kterého má být Stromové zobrazeníDiagram případu použití zahrnut, přejděte na příkaz Nový a potom klepněte na příkaz Diagram případu použití.

  Zobrazí se prázdná stránka a vzorník Případ použití UML se bude nacházet zcela nahoře. V pracovním prostoru se jako vodoznak zobrazí text Případ použití. Do stromového zobrazení bude přidána ikona představující daný diagram.

  Poznámka : Pokud není okno stromu zobrazeno, přejděte v nabídce UML na příkaz Zobrazit a klepněte na příkaz Průzkumník modelu.

 3. Přetáhněte na stránku výkresu obrazec Hranice systému.

  Obrazec Hranice systému

  Označení hranice systému v diagramu případu použití

  1. V Stromové zobrazeníDiagram případu použití přetáhněte na stránku výkresu obrazec Hranice systému.

  2. Poklepejte na obrazec a zadejte název systému nebo stisknutím klávesy DELETE odstraňte existující název. Klepněte na stránce výkresu mimo daný obrazec.

  3. Chcete-li změnit velikost hranice systému, vyberte obrazec a přetáhnete jeho úchyt.

 4. Přetáhněte obrazce Případ použití ze vzorníku Případ použití a umístěte je do hranice systému. Potom přetáhněte obrazce Třída actor mimo hranici systému.

  Obrazec Případ použití

  Obrazec Třída actor

 5. Pomocí obrazců Komunikuje označte vztahy mezi případy použití a objekty actor.

  Obrazec Komunikuje

  Označení vztahu mezi objektem actor a případem použití

  1. V Stromové zobrazeníDiagram případu použití přetáhněte na stránku výkresu obrazec Komunikuje.

  2. Připevněte jeden koncový bod Obrázek koncového bodu - znaménko plus v zeleném čtverečku obrazce Komunikuje ke spojovacímu bodu Modrý křížek představující spojovací bod obrazce Třída actor. Druhý koncový bod připevněte ke spojovacímu bodu obrazce Případ použití.

  3. Chcete-li přidat šipku označující tok informací, proveďte následující akce:

   • Poklepejte na obrazec Komunikuje, v kategorii Přidružení klepněte na zakončení, které chcete upravit, a potom klepněte na tlačítko Vlastnosti.

   • V kategorii Zakončení přidružení zaškrtněte políčko IsNavigable, klepněte na tlačítko OK a potom znovu na tlačítko OK.

   • Klepněte na obrazec Komunikuje pravým tlačítkem myši a poté klepněte na příkaz Možnosti zobrazení obrazce. Ve skupinovém rámečku Možnosti zakončení zaškrtněte políčko Schopnost navigace u zakončení a potom klepněte na tlačítko OK.

 6. Pomocí obrazců Používá a Rozšiřuje označte vztahy mezi případy použití.

  Označení vztahu Používá mezi dvěma případy použití

  1. V Stromové zobrazeníDiagram případu použití přetáhněte na stránku výkresu obrazec vztahu Používá.

  2. Připevněte koncový bod bez šipky obrazce Používá ke spojovacímu bodu Modrý křížek představující spojovací bod obrazce Případ použití, který používá chování druhého případu použití.

  3. Připevněte koncový bod se šipkou obrazce Používá ke spojovacímu bodu používaného případu použití.

  4. Poklepáním na obrazec Používá otevřete dialogové okno Vlastnosti generalizace UML. Přidejte hodnoty vlastností a poté klepněte na tlačítko OK.

  Označení vztahu Rozšiřuje mezi dvěma případy použití

  1. V Stromové zobrazeníDiagram případu použití přetáhněte na stránku výkresu obrazec Rozšiřuje.

  2. Připevněte koncový bod obrazce Rozšiřuje Obrázek koncového bodu - znaménko plus v zeleném čtverečku bez šipky ke spojovacímu bodu Modrý křížek představující spojovací bod případu použití, který poskytuje rozšíření.

  3. Připevněte koncový bod se šipkou obrazce Rozšiřuje ke spojovacímu bodu základního případu použití.

  4. Poklepáním na obrazec Rozšiřuje otevřete dialogové okno Vlastnosti generalizace UML. Přidejte hodnoty vlastností a poté klepněte na tlačítko OK.

 7. Poklepáním na libovolný obrazec (s výjimkou obrazce Hranice systému) otevřete dialogové okno jeho vlastností UML, ve kterém můžete zadat název, atributy, operace a další hodnoty vlastností.

 8. Uložte diagram.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×