Vytvoření diagramu montážní skříně

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Diagram regálů pomáhá vytvořit rychlý navrhování a dokumentaci regálů síťové vybavení. Při nákupu vybavení regálu diagramy pomáhá zjistit, jaká zařízení a stojany koupit.

Příklad diagramu montážní skříně

S Microsoft Visio můžete rychle vytvářet diagram regálů ze vzorníku obrazce zařízení, které vyhovují standardním průmyslovým rozměrům. Obrazce jsou navrženy na tvar přesně a jejich spojovacích bodů aby bylo snadné je Přichytit do místa.

Společně s obrazci můžete rovněž ukládat data, například sériové číslo a umístění, a generovat podrobné zprávy založené na těchto datech.

V tomto článku

Vytvoření diagramu montážní skříně

Generovat sestavy vybavení

Vytvoření diagramu montážní skříně

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový, dále na příkaz Síť a potom klepněte na příkaz Diagram montážní skříně.

 2. Ze vzorníku Zařízení montovaná do montážní skříně přetáhněte myší obrazec Montážní skříň na stránku výkresu. Chcete-li skrýt výšku v jednotkách U, klepněte pravým tlačítkem myši na obrazec a poté v místní nabídce klepněte na příkaz Skrýt velikosti v jednotkách U.

 3. Vyhledejte obrazec zařízení, který chcete přidat do výkresu, a přetáhněte jej na obrazec Montážní skříň.

  Spojovací body v dolním rozích obrazce zařízení jsou připevněna k spojovacích bodů na obrazci regálů. Když obrazce zařízení je správně připojené k obrazci regálů, otočte spojovacích bodů na jinou barvu, která označuje, že jsou připevněna.

  Poznámky : 

  • Spojovací body hodit červené ve Visio 2007.

  • Spojovací body hodit zelenou barvou Visio 2016.

 4. Přidání textu k obrazci zařízení, klikněte na obrazec a zadejte. Pokud chcete přesunout text, přetáhněte ovládací úchyt.

  Poznámky : 

  • V Visio 2007, je ovládací úchyt: Ovládací úchyt .

  • V Visio 2016 je ovládací úchyt: ovládací úchyt ve Visiu 2016 .

 5. Chcete-li k obrazci přidat nějaké údaje, přesuňte ukazatel myši na položku Data v místní nabídce a klepněte na položku Tvarovat data.

 6. V dialogovém okně Tvarovat data zadejte hodnoty pro data, která chcete uložit.

  Začátek stránky

Generování sestav vybavení

 1. V Visio 2007, v nabídce Data klikněte na sestavy.

  V Visio 2016, v nabídce Revize klikněte na Obrazec sestavy.

 2. V seznamu zpráv klikněte na název definice sestavy, kterou chcete použít.

  Tip : Pokud není požadovaná definice sestavy zobrazena, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit pouze sestavy specifické pro výkres nebo klepněte na tlačítko Procházet a přejděte do místa definice sestavy.

  Poznámky : 

  • Chcete-li před generováním sestavy změnit stávající definici sestavy, vyberte definici sestavy, klepněte na tlačítko Změnit a postupujte podle pokynů Průvodce definicí sestavy.

  • Pokud chcete vytvořit novou definici sestavy, klikněte na Nový a pak postupujte podle pokynů v Průvodci definice sestavy.

 3. Klepněte na tlačítko Spustit a v dialogovém okně Spustit sestavu vyberte požadovaný formát sestavy:

  • Chcete-li uložit sestavu jako webovou stránku, vyberte formát HTML.

  • Chcete-li vytvořit sestavu jako sešit aplikace Microsoft Office Excel, vyberte formát aplikace Excel.

  • Chcete-li uložit sestavu jako sešit aplikace Excel vložený uvnitř obrazce ve výkresu, vyberte formát Obrazec aplikace Visio.

  • Chcete-li uložit sestavu jako soubor XML, vyberte formát XML.

   Poznámka : K uložení sestavy ve formátu listu aplikace Excel nebo ve formátu vloženého obrazce ve výkresu je nutné, aby byla nainstalována aplikace Microsoft Office Excel.

 4. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Rozhodnete-li se uložit sestavu jako obrazec aplikace Microsoft Office Visio na výkrese, můžete zvolit, zda bude v obrazci uložena kopie definice sestavy nebo zda propojit s definicí sestavy.

   Tip : Zamýšlíte-li sdílení výkresu s dalšími uživateli, klepněte na přepínač Kopie definice sestavy, aby mohli ostatní tuto sestavu zobrazit.

  • Pokud chcete sestavu uložit jako soubor HTML nebo XML, zadejte název definice sestavy.

 5. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×