Vytvoření diagramu komponent UML

Zobrazit příklad

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový, dále na příkaz Software a potom klepněte na příkaz Diagram modelu UML.

 2. Ve Stromové zobrazení klepněte pravým tlačítkem myši na balíček nebo podsystém, do kterého chcete Stromové zobrazeníDiagram komponent zahrnout, přejděte na příkaz Nový a potom klepněte na příkaz Diagram komponent.

  Zobrazí se prázdná stránka a vzorník Komponenta UML se bude nacházet zcela nahoře. V pracovním prostoru se jako vodoznak zobrazí slovo Součást. Do stromového zobrazení bude přidána ikona představující daný diagram.

  Poznámka : Pokud není okno stromu zobrazeno, přejděte v nabídce UML na příkaz Zobrazit a potom klepněte na příkaz Průzkumník modelu.

 3. Pro každou komponentu, kterou chcete znázornit, přetáhněte na stránku výkresu obrazec Součást.

 4. V případě potřeby přetáhněte na stránku výkresu obrazec Rozhraní a připevněte koncový bod bez kroužku k obrazci komponenty.

  Přidání rozhraní k třídě, komponentě nebo jiným prvkům

  1. V Stromové zobrazeníDiagram komponentDiagram statické struktury, diagramu Stromové zobrazeníDiagram komponentDiagram statické strukturyKomponenta nebo Stromové zobrazeníDiagram komponentDiagram statické strukturyKomponentaDiagram nasazení přetáhněte na stránku výkresu obrazec Rozhraní typu Lupa.

  2. Připevněte koncový bod bez kroužku ke spojovacímu bodu Modrý křížek představující spojovací bod komponenty Stromové zobrazeníDiagram komponentDiagram statické strukturyKomponentaDiagram nasazeníTřída nebo jiného prvku.

  3. Poklepejte na obrazec Rozhraní a zadejte název, operace a další hodnoty vlastností.

   tiplist

   Rozhraní můžete znázornit také pomocí obdélníkového obrazce Rozhraní, který se podobá třídě. Tento obrazec použijte tehdy, jestliže chcete zobrazit seznam operací rozhraní.

   Chcete-li změnit typ obrazce rozhraní, klepněte pravým tlačítkem myši na obrazec Rozhraní a klepněte na příkaz Zobrazit jako rozhraní typu Třída nebo na příkaz Zobrazit jako rozhraní typu Lupa.

 5. Označte pomocí obrazců Závislost vztahy mezi komponentami nebo mezi jednou komponentou a rozhraním jiné komponenty.

  Označení vztahu závislosti mezi prvky UML

  1. Přetáhněte obrazec Závislost ze vzorníku Statická struktura UML, Nasazení UML nebo Komponenta UML na stránku výkresu a umístěte jej do blízkosti prvků, s nimiž chcete vytvořit vztah.

  2. Připevněte koncový bod se šipkou ke spojovacímu bodu Modrý křížek představující spojovací bod prvku, na němž je závislý jiný prvek. Připevněte koncový bod bez šipky ke spojovacímu bodu prvku, který je závislý na jiném prvku.

  3. Poklepejte na závislost a zadejte název, Stromové zobrazeníDiagram komponentDiagram statické strukturyKomponentaDiagram nasazeníTřídaStereotypy a další vlastnosti.

   Tip : Chcete-li označit závislost Stromové zobrazeníDiagram komponentDiagram statické strukturyKomponentaDiagram nasazeníTřídaStereotypyTrasování, Stromové zobrazeníDiagram komponentDiagram statické strukturyKomponentaDiagram nasazeníTřídaStereotypyTrasováníVylepšení, Stromové zobrazeníDiagram komponentDiagram statické strukturyKomponentaDiagram nasazeníTřídaStereotypyTrasováníVylepšeníPoužívání nebo Stromové zobrazeníDiagram komponentDiagram statické strukturyKomponentaDiagram nasazeníTřídaStereotypyTrasováníVylepšeníPoužíváníVazba, je možné použít obrazce Trasování, Vylepšení, Použití nebo Vazba ze vzorníku Statická struktura UML.

 6. Poklepáním na libovolný obrazec otevřete dialogové okno Vlastnosti UML pro daný obrazec, kde můžete zadat název, atributy, operace a další vlastnosti.

 7. Uložte diagram.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×