Vytvoření datového souboru aplikace Outlook (.pst) pro ukládání informací

Při prvním spuštění Outlooku se nezbytné datové soubory vytvoří automaticky.

V některých případech je potřeba použít další datové soubory. Například starší zprávy a položky, které nepoužíváte pravidelně, můžete archivovat do Datový soubor Outlooku (PST). Pokud se velikost online poštovní schránky přiblíží kvótě úložiště, můžete přesunout některé položky do datového souboru aplikace Outlook (PST).

  1. Klikněte na kartu Domů.

  2. Ve skupině Nový klikněte na tlačítko Nové položky, přejděte na možnost Další položky a poté klikněte na možnost Datový soubor aplikace Outlook.

  3. V dialogovém okně Vytvořit nebo otevřít datový soubor aplikace Outlook zadejte do pole Název souboru název, který se má zobrazit v podokno složek aplikace Outlook, a klikněte na tlačítko OK.

  4. Ve výchozím nastavení nejsou datové soubory chráněny heslem. Chcete-li datový soubor opatřit heslem, zadejte požadované heslo v části Heslo do textových polí Heslo a Potvrzení hesla.

    Pokud nastavíte heslo, bude třeba je zadat při každém otevření datového souboru,  například při spuštění aplikace Outlook nebo při otevření datového souboru v aplikaci Outlook.

    Důležité : K vašemu heslu nemá přístup společnost Microsoft, váš poskytovatel internetových služeb ani správce pošty. Pokud heslo zapomenete, nebude možné otevřít ani obnovit obsah datového souboru Outlooku (.pst).

Pokud přistupujete k e-mailovému účtu z více počítačů nebo zařízení, je důležité vědět, že po stažení zpráv do datového souboru aplikace Outlook (PST) budou tyto zprávy dostupné pouze v počítači, ve kterém je tento soubor uložen.

Datové soubory aplikace Outlook (PST a OST)

Datové soubory Outlooku (.pst) se na počítači ukládají do složky Dokumenty\Soubory aplikace Outlook.

Datové soubory aplikace Outlook (PST) se používají pro e-mailové účty Protokol POP3. Chcete-li vytvořit archivy nebo záložní soubory z libovolného účtu aplikace Outlook, použijí se datové soubory aplikace Outlook (PST).

Některé účty používají offline datový soubor Outlooku (.ost). Jde o synchronizovanou kopii zpráv, které jsou uložené na serveru a ke kterým uživatel přistupuje z více zařízení a aplikací, například Outlook. Jsou to například účty IMAP, Microsoft Exchange Server a Outlook.com.

Offline datové soubory aplikace Outlook jsou uloženy ve složce jednotka: \Users\uživatel\AppData\Local\Microsoft\Outlook. Offline datové soubory aplikace Outlook (OST) není nutné zálohovat, protože se jedná o kopii informací na serveru. Pokud znovu nastavíte účet v daném nebo jiném počítači či zařízení, stáhne se ze serveru synchronizovaná kopie zpráv.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×