Vytvoření datového souboru XML a souboru schématu XML z dat tabulky

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Chcete-li vytvořit datový soubor XML a soubor schématu XML z oblasti buněk v listu, můžete k rozšíření existujících funkcí XML v aplikaci Microsoft Office Excel 2007 použít verzi 1.1 doplňku Excel 2003 XML Tools.

V tomto článku

Krok 1: Stažení doplňku XML Tools ajeho aktivace

Krok 2: Převedení oblasti buněk na tabulku XML

Krok 3: Export tabulky XML do datového souboru XML

Krok 4: Uložení schématu XML do souboru schématu XML (XSD)

Krok 1: Stažení doplňku XML Tools a jeho aktivace

 1. Pokud chcete doplněk stáhnout, klikněte na odkaz Doplněk Excel 2003 XML Tools (v angličtině) a postupujte podle pokynů na stránce pro stažení.

 2. Spusťte aplikaci Office Excel 2007.

 3. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na Možnosti aplikace Excel.

 4. Klepněte na kategorii Doplňky.

 5. V rozevíracím seznamu Spravovat klikněte na Doplňky aplikace Excel a potom klikněte na Přejít.

 6. V dialogovém okně Doplňky klikněte na tlačítko Procházet, najděte soubor XmlTools.xla, vyberte jej a klikněte na tlačítko OK.

Ve výchozím stavu je tento soubor uložen v následující složce na pevném disku:
\Office Samples\OfficeExcel2003XMLToolsAddin.

 1. Ověřte, zda je v seznamu Doplňky k dispozici zaškrtnuto políčko XmlTools, a načtěte doplněk kliknutím na tlačítko OK.

 2. Ujistěte se, že je doplněk aktivní. Na kartě Doplňky by se měl v kategorii Příkazy nabídky zobrazit příkaz XML Tools (Nástroje XML).

Poznámka : Tento doplněk byl vyvinut pro aplikaci Office Excel 2003. V dokumentaci a uživatelském rozhraní se používá pojem seznamy, které se nyní v aplikaci Office Excel 2007 nazývají tabulky aplikace Excel.

Další informace o používání tohoto doplňku najdete v článku Použití doplňku Excel 2003 XML Tools verze 1.1. (v angličtině).

Začátek stránky

Krok 2: Převedení oblasti buněk na tabulku XML

 1. Zadejte data, pro která chcete vytvořit datový soubor XML a soubor schématu XML. Data musí být v tabulkovém formátu, tj. složená ze sloupců a řádků (taková data se též nazývají plochá data).

 2. Na kartě Doplňky klikněte ve skupině Příkazy nabídky na šipku vedle položky XML Tools (Nástroje XML) a potom klikněte na příkaz Convert a Range to an XML List (Převést oblast na seznam XML).

 3. Do textového pole zadejte absolutní odkaz na oblast buněk s daty, která chcete převést.

  Tip : Zadání správného odkazu na buňku si můžete usnadnit tak, že v dialogovém okně kliknete na tlačítko vpravo od textového pole, kliknete na levou horní buňku oblasti, podržíte tlačítko myši a přetáhnete kurzor do pravé dolní buňky oblasti.

 4. Ve skupině Use first row as column names (Použít první řádek jako názvy sloupců) zvolte Ne, pokud první řádek obsahuje data, nebo Ano, pokud první řádek obsahuje záhlaví sloupců. Potom klikněte na tlačítko OK.

  Aplikace Excel automaticky vytvoří schéma XML, namapuje buňky na schéma a vytvoří tabulku XML.

  Poznámka : Chcete-li si všechny mapy XML prohlédnout v sešitu, zobrazte podokno úloh Zdroj XML kliknutím na položku Zdroj ve skupině XML na kartě Vývojář. Ve spodní části podokna úloh klikněte na položku Mapování XML.

Začátek stránky

Krok 3: Export tabulky XML do datového souboru XML

 1. Není-li k dispozici karta Vývojář, zobrazte ji následujícím postupem:

  1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Excel.

  2. Ve skupině Nejpoužívanější možnosti při práci s aplikací Excel zaškrtněte v kategorii Oblíbené políčko Zobrazit na pásu kartu Vývojář a poté klikněte na tlačítko OK.

Poznámka : Pás karet je součástí rozhraní aplikace Fluent systému Microsoft Office.

 1. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině XML na položku Export.

  Skupina XML na pásu karet

  Poznámka : Zobrazí-li se malé dialogové okno Exportovat XML obsahující pouze tlačítka OKStorno, klikněte na mapu XML, kterou chcete použít, a pak na tlačítko OK.

  Malé dialogové okno Exportovat XML se zobrazuje, jen když není vybrána žádná tabulka XML a sešit obsahuje více než jednu mapu XML.

 2. Ve velkém dialogovém okně Exportovat XML zadejte do pole Název souboru název datového souboru XML.

 3. Klepněte na tlačítko Exportovat.

Poznámka : Při vytváření mapování XML a exportu dat z Excelu do souborů XML existuje limit pro počet řádků, které jde exportovat. Při exportu z Excelu do XML se uloží maximálně 65 536 řádků. Pokud soubor obsahuje víc než 65 536 řádků, Excel exportuje prvních (#ROWS mod 65537) řádků. Třeba pokud má list 70 000 řádků, Excel exportuje 70000 mod 65537 = 4464 řádků. Doporučujeme 1) místo toho použít formát xlsx, nebo 2) uložit soubor ve formátu Tabulka XML 2003 (.xml), ve kterém se mapování ztratí, nebo 3) odstranit všechny řádky pod řádkem 65536 a potom znova exportovat, čímž se mapování zachová, ale ztratí se data na konci souboru.

Začátek stránky

Krok 4: Uložení schématu XML do souboru schématu XML (XSD)

 1. Vyberte libovolnou buňku v mapované tabulce aplikace Excel.

 2. Na kartě Doplňky klikněte ve skupině Příkazy nabídky na šipku vedle položky XML Tools (Nástroje XML) a potom na možnost Create XSD files for the XML Schema at the active cell (Vytvořit soubory XSD pro schéma XML u aktivní buňky).

  Aplikace Excel zkopíruje schéma XML a vloží je do programu Poznámkový blok.

 3. V programu Poznámkový blok klikněte na nabídku Soubor a poté na příkaz Uložit jako.

 4. Zadejte název souboru, například ProdObjednavky.xsd, a klikněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×