Vytvoření datového připojení webové služby

Lze vytvořit připojení externích dat k webové službě. Můžete například vytvořit datové připojení webové služby k firemnímu katalogu obchodních dat a získávat obchodní data.

Po vytvoření datového připojení webové služby můžete vytvořit propojení jako u všech ostatních externích zdrojů dat. Pokud webová služba umožňuje zadání parametrů, lze při vytváření propojené tabulky s využitím datového připojení webové služby změnit parametry.

V tomto článku

Základní informace

Propojené tabulky webové služby jsou pouze pro čtení

Vytvoření připojení k webové službě

Propojení s existujícím datovým připojením webové služby

Zadání hodnoty parametru

Základní informace

Aplikace Microsoft Access 2010 umožňuje vytvořit propojení s externími daty dostupnými prostřednictvím webové služby. Je potřeba již mít soubor připojení datové služby dodávaný poskytovatelem webové služby. Obecný postup používání dat webové služby je následující:

 1. Získání souboru datového připojení webové služby

 2. Instalace datového připojení webové služby pomocí souboru připojení

 3. Vytvoření propojené tabulky pomocí instalovaného datového připojení webové služby

Propojené tabulky webové služby jsou pouze pro čtení

Propojené tabulky vytvořené pomocí datového připojení webové služby jsou určeny pouze pro čtení.

Začátek stránky

Vytvoření připojení k webové službě

 1. Na pásu karet klikněte na kartu Externí data.

 2. Ve skupině Importovat klikněte na možnost Webová služba.

 3. V dolní části dialogového okna Vytvořit propojení na data webové služby klikněte na položku Instalace nových připojení.

  Instalace datového připojení webové služby

 4. V dialogovém okně Vyberte soubor definice připojení vyhledejte a vyberte soubor XML, který obsahuje popis webové služby.

  Poznámka : Tento soubor získáte od poskytovatele webové služby nebo správce systému.

Začátek stránky

Propojení s existujícím datovým připojením webové služby

 1. Na pásu karet klikněte na kartu Externí data.

 2. Ve skupině Importovat klikněte na možnost Webová služba.

 3. V dialogovém okně Vytvořit propojení na data webové služby se zobrazují tabulky dat, které poskytuje webová služba. Pokud jste například připojeni k webové službě AdventureWorks, uvidíte přibližně toto:

  Datové připojení webové služby umožňující propojení

 4. V dialogovém okně Vytvořit propojení na data webové služby klikněte na tabulku, kterou chcete použít.

 5. Klikněte na možnost Vytvořit propojenou tabulku.

Zadání hodnoty parametru

Soubor datového připojení webové služby může podporovat použití parametrů. Parametr je výraz, který slouží k filtrování dat.

Datové připojení webové služby AdventureWorks bude například obsahovat tabulku Objednávky, která umožňuje zadat hodnotu pro místo. Tuto hodnotu lze použít k omezení záznamů přístupných v propojení.

Parametr datového připojení webové služby

Hodnota parametru pro datové připojení webové služby se nastavuje při vytváření propojené tabulky.

 1. Proveďte první čtyři kroky předchozího postupu Propojení s existujícím datovým připojením webové služby. Zatím neklikejte na možnost Vytvořit propojenou tabulku.

 2. V dialogovém okně Vytvořit propojení na data webové služby určete hodnotu parametru v příslušném poli v části pro zadání parametrů. Rozhraní, které se zobrazí, se může poněkud lišit v závislosti na použitém souboru datového připojení webové služby. Některá připojení podporují více parametrů.

 3. Po dokončení nastavení hodnot parametrů klikněte na položku Vytvořit propojenou tabulku.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×