Vytvoření datového modelu v Excelu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Datový model představuje nový přístup k integraci dat z víc tabulek a efektivní sestavování relačních zdrojů dat v sešitu Excelu. Datové modely se v Excelu používají transparentně a poskytují data, která se používají v kontingenčních tabulkách, kontingenčních grafech a sestavách nástroje Power View.

Poznámka : Tento článek popisuje datových modelech v Excelu 2013. Však stejné modelování dat a doplňku Power Pivot funkcích v Excelu 2013 použít do Excelu 2016. Je efektivně malé rozdíl mezi těchto verzích Excelu.

Většinou o přítomnosti datového modelu ani nebudete vědět. V Excelu je datový model vizualizovaný jako kolekce tabulek v seznamu polí. Pokud s modelem chcete přímo pracovat, budete muset použít doplněk Microsoft Office Power Pivot v Microsoft Excelu 2013.

Při importování relačních dat se model vytvoří automaticky, když vyberete víc tabulek:

 1. Pokud chcete v Excelu importovat data z databáze Accessu nebo jiné relační databáze, ve které je víc souvisejících tabulek, použijte příkaz Data > Načíst externí data.

 2. Excel zobrazí výzvu k výběru tabulky. Zaškrtněte políčko Povolit výběr více tabulek.

  Dialog Vybrat tabulku

 3. Vyberte dvě nebo více tabulek, klikněte na Další a Dokončit.

 4. V dialogu Import Dat vyberte požadovanou možnost vizualizace dat, například kontingenční tabulku v novém listu, a vytvořte sestavu.

Teď máte datový model se všemi naimportovanými tabulkami. Protože jste zvolili možnost Sestava kontingenční tabulky, model se zobrazuje v seznamu polí, který použijete pro vytvoření sestavy kontingenční tabulky.

Seznam polí kontingenční tabulky

Co můžete s tímto modelem dělat? Můžete ho použít k vytvoření kontingenčních tabulek, kontingenčních grafů a sestav nástroje Power View ve stejném sešitu. Můžete ho upravit přidáním nebo odebráním tabulek a pokud používáte doplněk Power Pivot, můžete model rozšířit přidáním počítaných sloupců, počítaných polí, hierarchií a klíčových ukazatelů výkonu (KPI).

Při vytváření datového modelu je důležitá možnost vizualizace. Vizualizace dat získáte díky těmto možnostem: Sestava kontingenční tabulky, Kontingenční graf nebo Sestava nástroje Power View. Tyto možnosti umožňují pracovat se všemi tabulkami společně. Pokud jste místo toho vybrali možnost Tabulka, každá importovaná tabulka bude umístěna do samostatného listu. V daném uspořádání jde tabulky používat jednotlivě. Společné použití tabulek vyžaduje kontingenční tabulku, kontingenční graf nebo sestavu nástroje Power View.

Poznámky : 

 • Modely se vytvářejí implicitně při současném importu dvou nebo víc tabulek do Excelu.

 • Modely se vytvářejí explicitně, když k importu dat použijete doplněk Power Pivot. V tomto doplňku je model vyjádřený v rozložení s kartami, kde jednotlivé karty obsahují data tabulky. Základy importování dat pomocí databáze SQL Serveru získáte v tématu Získání dat pomocí doplňku Power Pivot.

 • Model může obsahovat jednu tabulku. Pokud chcete vytvořit model jen s jednou tabulkou, vyberte tabulku a v doplňku Power Pivot klikněte na Přidat do datového modelu. Tento postup využijete, pokud chcete použít funkce doplňku Power Pivot, například filtrované datové sady, počítané sloupce, počítaná pole, klíčové ukazatele výkonu a hierarchie.

 • Relace tabulek jde vytvářet automaticky, pokud jste importovali související tabulky, které mají relace primárních a cizích klíčů. Excel obvykle dokáže použít informace o importovaných relacích jako základ pro relace tabulek v datovém modelu.

 • Tipy ke zmenšení velikosti datového modelu najdete v tématu Vytvoření datového modelu efektivně využívajícího paměť pomocí Excelu 2013 a doplňku Power Pivot.

 • Další informace najdete v tématu Kurz: Analýza dat kontingenční tabulky pomocí datového modelu v Excelu 2013.

Tip :  Váš sešit obsahuje data. Víte ale, jestli obsahuje i datový model? Stav modelu můžete rychle určit otevřením okna Power Pivot. Pokud se na kartách zobrazují data, znamená to, že model existuje. Podívejte se na další informace o zjištění, které zdroje dat se používají v datovém modelu sešitu.

Použití datového modelu v jiné kontingenční tabulce, kontingenčním grafu a sestavě nástroje Power View

Sešit Excelu může obsahovat jen jeden datový model, ale tento model jde opakovaně použít v celém sešitu.

 1. V Excelu postupně klikněte na Vložit > Kontingenční tabulka.

 2. V okně Vytvořit kontingenční tabulku klikněte na Použít externí zdroj dat a potom klikněte na Vybrat připojení.

 3. V možnosti Stávající připojení klikněte na Tabulky.

 4. V nabídce Datový model sešitu je jako výchozí vybraná možnost Tabulky v datovém modelu sešitu. Klikněte na Otevřít a potom na OK. Zobrazí se seznam Pole kontingenční tabulky, který zobrazuje všechny tabulky v modelu.

Přidání stávajících nesouvisejících dat do datového modelu

Předpokládejme, že jste importovali nebo zkopírovali velké množství dat, která chcete použít v modelu, ale při importu jste nezaškrtli políčko Přidat data do datového modelu. Vložení nových dat do modelu je snadnější, než si myslíte.

 1. Začněte s daty, která chcete přidat do modelu. Můžete použít libovolný rozsah dat, ale doporučujeme použít pojmenovaný rozsah.

 2. Označte buňky, které chcete přidat, nebo – pokud jsou data v tabulce nebo pojmenovaném rozsahu – umístěte kurzor do buňky.

 3. K přidání dat použijte jeden z těchto postupů:

 4. Klikněte na Power Pivot > Přidat do datového modelu.

 5. Klikněte na Vložit > Kontingenční tabulka a potom v dialogu Vytvořit kontingenční tabulku zaškrtněte políčko Přidat data do datového modelu.

Rozsah nebo tabulka jsou nyní přidané do modelu jako odkazovaná tabulka. Další informace o práci s odkazovanými tabulkami v modelu najdete v tématu Přidání dat pomocí odkazovaných tabulek Excelu v doplňku Power Pivot.

Upřesnění a rozšíření datového modelu v doplňku Power Pivot

Datové modely v Excelu umocňují a obohacují práci se sestavami, zejména když obsahují kontingenční tabulky nebo jiné formáty sestav, které slouží ke zkoumání a analýze dat. I přes svůj význam zůstávají datové modely záměrně v pozadí, takže se můžete soustředit na to, co s nimi chcete dělat.

Předpokládejme ale, že chcete pracovat přímo s modelem. Za předpokladu, že je seznam polí založený na modelu, můžete třeba chtít odebrat tabulky nebo pole, protože nejsou v seznamu užitečné. Chcete třeba zobrazit všechna podkladová data, která model poskytuje, nebo přidat klíčové ukazatele výkonu, hierarchie a obchodní logiku. Ze všech těchto i mnoha dalších důvodů budete upravovat přímo datový model.

Upravit nebo spravovat datový Model, můžete doplněk Power Pivot. Doplněk je součástí Office Professional Plus verzi Excelu 2013, ale není povolený ve výchozím nastavení. Další informace o Spusťte Power Pivot in Microsoft Excel doplňku.

Rozdíly mezi tabulkou doplňku Power Pivot a tabulkou v listu

V doplňku Power Pivot nemůžete přidat řádek do tabulky přímým zadáním nového řádku, jako to je možné v listu Excelu. Máte ale možnost přidávat řádky pomocí příkazů Vložit a aktualizací dat.

Data v listu Excelu jsou často proměnlivá a nepravidelná: jeden řádek může obsahovat číselná data a další řádek může obsahovat grafiku nebo textový řetězec. Tabulka v doplňku Power Pivot je na rozdíl od toho podobnější relační databázi, kde každý řádek má stejný počet sloupců a většina sloupců obsahuje data.

Použití datového modelu v nástroji Power View

Datový model slouží jako základ pro sestavu nástroje Power View. Použitím doplňku Power Pivot můžete optimalizovat model a zlepšit vytváření sestav nástroje Power View. Optimalizace zahrnuje: Zadání výchozího seznamu polí, výběr reprezentativních polí nebo obrázků, které umožní jedinečnou identifikaci řádků, nebo zadání způsobu, jakým jsou v aplikaci pro vytváření sestav zpracovány řádky s opakujícími se hodnotami (například zaměstnanci nebo zákazníci se stejným jménem).

 1. Datový model vytvořte naimportováním několika souvisejících tabulek.

 2. Kliknutím na Power Pivot > Spravovat otevřete okno Power Pivot.

 3. Vyberte tabulku a použijte optimalizaci:

  1. Klikněte na Upřesnit > Sada výchozích polí. Vyberte pole, která se po kliknutí na nadřazenou tabulku automaticky zobrazí v sestavě Power View. Další informace najdete v tématu Konfigurace sady výchozích polí pro sestavy Power View.

  2. Klikněte na Upřesnit > Chování tabulky. Optimalizace pro rozložení sestavy se seskupováním dat. Seskupování závisí na výchozím chování, které někdy produkuje nežádoucí výsledky, jako slučování řádků, které by měly být uvedené samostatně. Další informace najdete v tématu Konfigurace vlastností chování tabulky pro sestavy Power View.

  3. Klikněte na Upřesnit > Kategorie dat. Některé vizualizace sestav závisí na typu dat. Pokud máte například tabulku založenou na čase či kalendářním datu, můžete přiřadit kategorii Datum, která pomáhá nástroji Power View při vizualizacích založených na časech.

 4. Opakujte postup pro další tabulky.

 5. Pokud chcete spustit novou sestavu, klikněte v Excelu na Vložit > Power View. Další informace najdete v tématu Power View: Prozkoumejte, vizualizujte a prezentujte svá data.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×