Vytvoření databáze aplikace Access pro sdílení na webu

K vytvoření webových databázových aplikací můžete použít aplikaci Access 2010 a služby Access Services, což je nová komponenta služby SharePoint. Pomohou vám:

 • Zabezpečit a spravovat přístup k datům

 • Sdílet data v organizaci nebo po Internetu

  Poznámka :  K použití webové databáze je nutný uživatelský účet. Anonymní přístup není podporován.

 • Vytvářet databázové aplikace, které nevyžadují použití aplikace Access

Tento článek obsahuje přehled návrhu webové databáze aplikace Access. Úvod k návrhu databáze pro klientské počítače popisují články Vytvoření databáze pro klientské počítače a Základy návrhu databáze.

V tomto článku

Základní informace

Použití

Formuláře a sestavy se spouštějí v prohlížeči

Data se ukládají v seznamech služby SharePoint

Dotazy a datová makra se spouštějí na serveru

Intranet nebo Internet

Vytvoření webové databáze

Základní informace

Aplikace Access 2010 a služby Access Services (nepovinná součást služby SharePoint) poskytují platformu pro vytváření databází, které lze používat na webu. Webovou databázi navrhujete a publikujete s použitím aplikace Access 2010 a služby SharePoint. Tuto webovou databázi potom uživatelé, kteří mají účty služby SharePoint, používají ve webovém prohlížeči.

Použití

Když publikujete webovou databázi, vytvoří služby Access Services web služby SharePoint, který příslušnou databázi obsahuje. Veškeré databázové objekty a data se přesunou do seznamů služby SharePoint na příslušném webu. Tento proces ilustruje následující video.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Jakmile je publikována, mohou návštěvníci služby SharePoint databázi používat na základě svých oprávnění pro web služby SharePoint.

 • Úplné řízení:    Toto oprávnění umožňuje provádět změny dat a návrhu.

 • Přispívat:    Toto oprávnění umožňuje provádět změny dat, ale nikoli návrhu.

 • Číst:    Toto oprávnění umožňuje číst data, ale nedovoluje provádět žádné změny.

Webovou databázi můžete otevřít v aplikaci Access, pozměnit její návrh a poté synchronizovat změny tím, že je uložíte na web služby SharePoint. Následující video ilustruje proces provádění změn návrhu po publikování webové databáze.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Webovou databázi můžete také převést do offline režimu, používat tuto offline verzi a po přechodu do online režimu synchronizovat změny dat a návrhu.

Poznámka : Chcete-li vytvořit webovou databázi, potřebujete k webu služby SharePoint, kde ji chcete publikovat, oprávnění Úplné řízení. Další informace o oprávněních k webu služby SharePoint naleznete v části Viz také.

Formuláře a sestavy se spouštějí v prohlížeči

Formuláře, sestavy a většina maker běží v prohlížeči. Umožňují aplikaci Access obnovit data na obrazovce bez nutnosti znovu zpracovat celou stránku.

Můžete vytvořit formulář, který pomůže uživatelům při navigaci v aplikaci. Nový ovládací prvek, Navigace, usnadňuje přidání standardních tlačítek navigace webového stylu k formuláři pro tento účel.

Poznámka : Navigační podokno (funkce používaná v aplikaci Access k procházení objektů v databázi) není ve webovém prohlížeči k dispozici.

Data se ukládají v seznamech služby SharePoint

Ze všech tabulek se stanou seznamy služby SharePoint a ze záznamů se stanou položky seznamu. Díky tomu můžete pro řízení přístupu k webové databázi používat oprávnění služby SharePoint a využívat jiné funkce této služby.

Poznámka zabezpečení :  Připojovací řetězec pro propojené tabulky je nešifrovaný, včetně uživatelského jména a hesla, pokud tyto informace byly uloženy (a cíl odkazu podporuje uživatelské účty). V databázi, která obsahuje odkaz na seznam služby SharePoint (pokud odkaz zahrnuje uživatelské jméno a heslo), by mohl uživatel se zlými úmysly pomocí uložených pověření změnit to, který seznam je cílem odkazu. I v případě, že pověření nejsou uložena v rámci připojovacího řetězce, by mohl uživatel se zlými úmysly změnit oprávnění na webu služby SharePoint s pomocí spolupracující osoby, která již má dostatečná oprávnění. Při sdílení kopií databáze obsahující odkazy na seznamy v publikované webové databázi postupujte opatrně.

Dotazy a datová makra se spouštějí na serveru

Veškeré zpracování jazyka SQL probíhá na serveru. Pomáhá to zlepšit výkon sítě díky omezení přenosu dat do sad výsledků dotazu.

Intranet nebo Internet

Publikovat můžete na vlastní intranetový server SharePoint nebo na Internet. Společnost Microsoft nabízí hostované řešení služby SharePoint s přístupem do Internetu.

Začátek stránky

Vytvoření webové databáze

V této části jsou popsány klíčové nové funkce a uvedeny kroky pro základní úlohy návrhů, které je nutné provést při vytváření webové databáze.

V tomto oddílu

Než začnete

Rozdíly v návrhu mezi databázemi pro klientské počítače a webovými databázemi

Funkce určené jen pro klientské počítače bez protějšku v rámci služeb Access Services

Zvážení, zda použít šablonu

Začínáme s prázdnou webovou databází

Návrh webové tabulky

Vytvoření nové webové tabulky

Přidání pole z galerie polí

Přidání pole kliknutím na datový list

Změna vlastností pole

Přidání počítaného pole

Nastavení pravidel pro ověření dat

Nastavení pravidla a zprávy pro ověření pole

Nastavení pravidla a zprávy pro ověření záznamu

Vytvoření relace mezi dvěma webovými tabulkami

Vytvoření vyhledávacího pole v zobrazení Datový list

Změna vyhledávacího pole v zobrazení Datový list

Použití datových maker k zachování integrity dat

Vytvoření webového dotazu

Vytvoření webového formuláře

Vytvoření webové sestavy

Vytvoření navigačního formuláře a jeho nastavení jako výchozího formuláře, který se zobrazí při spuštění

Publikování webové databáze

Synchronizace webové databáze

Než začnete

Než začnete s návrhem webové databáze, měli byste provést několik úkolů. Kromě toho existují rozdíly v návrhu webových databází a databází pro klientské počítače, o kterých byste měli vědět, zejména pokud jste zkušený vývojář aplikace Access.

 • Určení účelu databáze:    Mějte jasný plán, abyste se při práci na detailech návrhu mohli správně rozhodovat.

 • Vyhledání a uspořádání požadovaných informací:    Ve webové databázi nelze použít propojené tabulky. Veškerá data, která chcete použít a která nebudou pocházet z databáze, je třeba před publikováním importovat. Pokud si před zahájením návrhu připravíte všechna data, vyhnete se tomu, že bude nutné návrh opravit, aby se přizpůsobil neočekávaným problémům s daty.

 • Určení webu služby SharePoint, který použijete k publikování:    K publikování je nutná služba SharePoint. Jestliže chcete svůj návrh během vytváření otestovat v prohlížeči (což je dobrý nápad), musíte ho nejdříve publikovat.

 • Plánování zabezpečení:    Ke kontrole přístupu k webové databázi můžete využít zabezpečení služby SharePoint. Zabezpečení plánujte včas, abyste ho mohli zabudovat do svého návrhu.

Rozdíly v návrhu mezi databázemi pro klientské počítače a webovými databázemi

Některé databázové funkce, které můžete použít v databázi pro klientské počítače, nejsou ve službách Access Services k dispozici. Některé nové funkce však podporují mnoho stejných situací jako funkce určené pro klientské počítače.

V následující tabulce jsou uvedeny funkce určené pouze pro klientské počítače a nová funkce, která pomáhá podporovat stejný scénář.

Scénář

Funkce určená pouze pro klientské počítače

Nová funkce

Návrhy databázových objektů

Návrhové zobrazení:

Zdokonalené zobrazení Datový list; zobrazení Rozložení

Kontrola souhrnů dat, jako jsou součty, průměry a skupiny

Skupinové funkce

Datová makra; skupinové funkce v sestavách

Programování událostí

VBA

Makra a datová makra; nový způsob návrhu maker pomocí technologie IntelliSense

Přechod k databázovému objektu

Navigační podokno; přepínací panely

Navigační ovládací prvek nebo jiný prvek formuláře

Důležité : Ve webové databázi lze vytvořit mnoho klientských objektů, ale nelze je použít v prohlížeči. Jsou však součástí webové databáze a lze je použít v aplikaci Access 2010. Webovou databázi je možné otevřít v aplikaci Access a pak lze klientské objekty použít. Jedná se o efektivní způsob sdílení databáze, který zároveň otevírá nové možnosti spolupráce prostřednictvím webu. Služba SharePoint zpracovává veškeré problémy souběžnosti.

Funkce určené jen pro klientské počítače bez protějšku v rámci služeb Access Services

Poznámka : Následující seznam není uzavřený.

 • Sjednocovací dotazy

 • Křížové dotazy

 • Překrývající se ovládací prvky ve formulářích

 • Relace tabulek

 • Podmíněné formátování

 • Různé akce a výrazy maker

Zvážení, zda použít šablonu

Po určení cílů aplikace zvažte, zda nelze s výhodou využít databázovou šablonu. Databázové šablony jsou předem připravené aplikace, které můžete použít přímo nebo je upravit tak, aby vyhovovaly konkrétním potřebám.

Dostupné šablony se zobrazují na kartě Nové v zobrazení Backstage. Další informace o šablonách, které jsou součástí aplikace Access 2010, naleznete v tématu Výběr a použití šablony aplikace Access.

Začínáme s prázdnou webovou databází

 • Na kartě Soubor klikněte na položku Nový.

  Karta Nový v zobrazení Backstage

Karta Soubor otevře zobrazení Backstage, novou součást rozhraní aplikace Access, kde naleznete příkazy, které platí pro celou databázi, například Publikovat na serveru SharePoint Server.

V zobrazení Backstage jsou na kartě Nové příkazy k vytvoření databáze.

Funkce na kartě Nové v zobrazení Backstage

1. V části Dostupné šablony klikněte na položku Prázdná webová databáze.

2. Zkontrolujte navržený název souboru v poli Název souboru a cestu k souboru databáze uvedenou pod ním. Název souboru můžete změnit v poli Název souboru.

3. Chcete-li změnit cestu, klikněte na ikonu složky vedle pole Název souboru a vyhledejte umístění pro soubor databáze.

4. Klikněte na tlačítko Vytvořit. Otevře se nová webová databáze a zobrazí nová prázdná tabulka.

Návrh webové tabulky

Poznámka : K návrhu webové tabulky se používá zobrazení Datový list.

Při prvním vytvoření prázdné webové databáze vytvoří aplikace Access novou tabulku a zobrazí ji v zobrazení Datový list. Pomocí příkazů na kartách Pole a Tabulka můžete přidat pole, indexy, ověřovací pravidla a datová makra, což je nová funkce umožňující měnit data na základě událostí.

Po úpravě a použití nové tabulky budete zřejmě chtít vytvořit další tabulky.

Vytvoření nové webové tabulky

S otevřenou webovou databází:

 • Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Tabulky na položku Tabulka.

Tabulka má při prvním vytvoření jedno pole: identifikační pole Datový typ Automatické číslo. K ukládání informací požadovaných na základě předmětu tabulky můžete přidat nová pole. Je například možné přidat pole, které uloží datum, kdy jste začali sledovat určitou položku.

Přidání pole z galerie polí

V galerii polí si můžete vybrat z řady předem formátovaných polí, jež můžete přidat ke své tabulce.

 • Na kartě Pole klikněte ve skupině Přidat a odstranit na požadovaný typ pole.

Přidání pole kliknutím na datový list

 1. Při otevřené tabulce klikněte na položku Kliknutím přidat a vyberte typ pole.

 2. Zadejte název pole, který vystihuje jeho obsah.

  Tip : Název existujícího pole můžete změnit dvojitým kliknutím na název pole.

 3. Tuto akci zopakujte pro každé pole, které chcete vytvořit.

Změna vlastností pole

Formátování a vlastnosti určují, jak se pole chová – například jaký druh dat je v něm možné uložit. Toto nastavení můžete změnit tak, aby se pole chovalo podle vašich požadavků.

 1. Vyberte pole s formátováním a vlastnostmi, které chcete změnit.

 2. Na pásu karet klikněte na kartu Pole.

 3. Ke změně nastavení použijte příkazy ve skupinách Formátování a Vlastnosti.

Přidání počítaného pole

Můžete přidat pole, ve kterém se zobrazí hodnota počítaná z jiných dat ve stejné tabulce. Jako zdroj pro počítaná data nelze použít data z jiných tabulek. Některé výrazy počítaná pole nepodporují.

 1. Při otevřené tabulce klikněte na položku Kliknutím přidat.

 2. Přejděte na položku Počítané pole a klikněte na datový typ, který pro toto pole požadujete.

  Otevře se Tvůrce výrazů.

 3. Tvůrce výrazů slouží k vytvoření výpočtu pro pole. Nezapomeňte, že jako datové zdroje pro výpočet je možné použít pouze jiná pole ze stejné tabulky. Nápovědu k použití Tvůrce výrazů naleznete v tématu Použití Tvůrce výrazů.

Nastavení pravidel pro ověření dat

K ověření zadání lze u většiny polí použít výraz. Výraz lze využít také k ověření zadání u tabulky, což může přijít vhod, když chcete ověřit zadání pro pole, které ověření nepodporuje, nebo v případě, že chcete ověřit zadání v poli na základě hodnoty jiných polí v tabulce. Podrobnější popis ověření najdete v článku Omezení vstupu dat pomocí pravidla ověřování.

Můžete také zadat zprávu, která se zobrazí, když ověřovací pravidlo zabrání zadání dat. Nazývá se ověřovací zpráva.

Nastavení pravidla a zprávy pro ověření pole

 1. Vyberte pole, do kterého chcete přidat ověřovací pravidlo.

 2. Na pásu karet klikněte na kartu Pole.

 3. Ve skupině Ověření pole klikněte na tlačítko Ověření a potom na položku Ověřovací pravidlo pole.

  Otevře se Tvůrce výrazů.

 4. V Tvůrci výrazů vytvoříte ověřovací pravidlo. Nápovědu k použití Tvůrce výrazů naleznete v tématu Použití Tvůrce výrazů.

 5. Ve skupině Ověření pole klikněte na tlačítko Ověření a potom na položku Ověřovací zpráva pole.

 6. Zadejte zprávu, která se má zobrazit, když nejsou data zadání platná, a klikněte na tlačítko OK.

Nastavení pravidla a zprávy pro ověření záznamu

Pomocí ověřovacího pravidla záznamu můžete zabránit duplicitním záznamům nebo požadovat, aby pro záznam platila určitá kombinace fakt, například podmínka, že [Počáteční datum] je větší než 1. ledna 2010 a zároveň menší než [Koncové datum].

 1. Otevřete tabulku, do které chcete přidat ověřovací pravidlo.

 2. Na pásu karet klikněte na kartu Pole.

 3. Ve skupině Ověření pole klikněte na tlačítko Ověření a potom na položku Ověřovací pravidlo záznamu.

  Otevře se Tvůrce výrazů.

 4. V Tvůrci výrazů vytvoříte ověřovací pravidlo. Nápovědu k použití Tvůrce výrazů naleznete v tématu Použití Tvůrce výrazů.

 5. Ve skupině Ověření pole klikněte na tlačítko Ověření a potom na položku Ověřovací zpráva záznamu.

 6. Zadejte zprávu, která se má zobrazit, když nejsou data zadání platná, a klikněte na tlačítko OK.

Vytvoření relace mezi dvěma webovými tabulkami

Chcete-li vytvořit relaci ve webové databázi, použijte k vytvoření vyhledávacího pole průvodce vyhledáváním. Vyhledávací pole bude v tabulce, která se nachází v relaci na straně N, a ukazuje do tabulky, která se nachází v relaci na straně 1.

Vytvoření vyhledávacího pole v zobrazení Datový list

 1. Otevřete požadovanou tabulku na straně N dané relace.

 2. Klikněte na šipku vedle tlačítka Kliknutím přidat a klikněte na položku Vyhledávání a relace.

 3. Pomocí pokynů v Průvodci vyhledáváním vytvořte vyhledávací pole.

Změna vyhledávacího pole v zobrazení Datový list

 1. Otevřete tabulku obsahující vyhledávací pole, které chcete změnit.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Na kartě Pole klikněte ve skupině Vlastnosti na tlačítko Změnit vyhledávání.

  • Klikněte na vyhledávací pole pravým tlačítkem myši a pak klikněte na příkaz Změnit vyhledávání.

 3. Postupujte podle pokynů Průvodce vyhledáváním.

Použití datových maker k zachování integrity dat

Pomocí datových maker můžete implementovat kaskádové aktualizace a odstranění. K vytvoření vložených maker sloužících ke změně dat slouží příkazy na kartě Tabulka. Základní informace vidíte na následujícím videu.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Další informace o vytváření datových maker naleznete v tématu Vytvoření datového makra.

Vytvoření webového dotazu

Dotaz lze použít jako zdroj dat pro formuláře a sestavy. Dotazy se spouštějí na serveru a napomáhají minimalizovat zatížení sítě.

Předpokládejme, že používáte webovou databázi například ke sledování charitativních příspěvků. Chcete se podívat, kdo během akce daroval peníze. Pomocí dotazu můžete vybrat požadovaná data a připravit je pro potřeby formulářů nebo sestav.

Poznámka : V tomto procesu se jako příklad používá šablona charitativních příspěvků. Můžete jej využít, pokud vytváříte novou databázi podle této databázové šablony.

 1. Na kartě Vytvoření ve skupině Dotazy klikněte na tlačítko Dotaz.

 2. V dialogovém okně Zobrazit tabulku dvakrát klikněte na každou tabulku, kterou chcete do dotazu zahrnout, a klikněte na tlačítko Zavřít.

  V tomto příkladu dvakrát klikněte na tabulku Sponzoři, Dary, Události a ÚčastníciUdálosti.

 3. Vytvořte libovolná spojení přetažením polí z jednoho objektu do druhého v okně návrhu dotazu.

  V uvedeném příkladu přetáhněte pole ID z tabulky Sponzoři do pole IDSponzora v tabulce Dary a pak přetáhněte pole IDSponzora z tabulky Dary do pole IDSponzora v tabulce ÚčastníciUdálosti.

 4. Přidejte pole, která chcete použít. Pole můžete přetáhnout do mřížky nebo přidat tak, že na ně dvakrát kliknete.

  V uvedeném příkladu přidejte pole Událost z tabulky Události, pole DatumDaru z tabulky Dary a pole Pozdrav, Jméno a Příjmení z tabulky Sponzoři.

 5. Přidejte libovolná kritéria, která chcete použít.

  V uvedeném příkladu chcete omezit datum daru tak, aby spadalo do termínu mezi datem zahájení a datem ukončení události. V mřížce návrhu dotazu na řádku Kritéria zadejte pod položkou DatumDaru >=[DatumZahájení] And <=[DatumUkončení].

Vytvoření webového formuláře

Formuláře představují hlavní způsob zadávání a úpravy dat ve webové databázi. Mohou také sloužit k prohlížení dat. Formuláře se spouštějí v prohlížeči, což pomáhá optimalizovat výkon. Při otevření formuláře načte prohlížeč požadovaná data ze serveru SharePoint. Data ve formuláři můžete filtrovat a řadit bez nutnosti jejich opětovného načítání ze serveru.

Tip : Nejlepších výsledků dosáhnete, když omezíte záznamy načítané hlavními formuláři a sestavami.

 1. Vyberte tabulku nebo dotaz, který chcete použít jako zdroj dat.

  Poznámka : Chcete-li vytvořit nevázaný formulář, tento krok přeskočte.

 2. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Formuláře na jedno z následujících tlačítek:

  • Formulář:    Pomocí objektu vybraného jako zdroj dat můžete vytvořit jednoduchý formulář zobrazující vždy jeden záznam.

   Poznámka : Při vytváření nevázaného formuláře není toto tlačítko k dispozici.

  • Více položek:    Pomocí objektu vybraného jako zdroj dat můžete vytvořit formulář zobrazující více záznamů najednou.

   Poznámka : Při vytváření nevázaného formuláře není toto tlačítko k dispozici.

  • Prázdný formulář:    Můžete vytvořit formulář, který neobsahuje žádné položky.

  • Datový list:    Pomocí objektu vybraného jako zdroj dat můžete vytvořit formulář, který má stejný vzhled a chování jako datový list.

   Poznámka : Při vytváření nevázaného formuláře není toto tlačítko k dispozici.

Vytvoření webové sestavy

Sestavy představují hlavní způsob prohlížení nebo tisku dat z webové databáze. Sestavy se spouštějí v prohlížeči, což pomáhá optimalizovat výkon. Při otevření sestavy načte prohlížeč požadovaná data ze serveru SharePoint. Data v sestavě lze filtrovat a řadit bez nutnosti jejich opětovného načítání ze serveru.

Tip : Nejlepších výsledků dosáhnete, když omezíte záznamy načítané hlavními formuláři a sestavami.

 1. Vyberte tabulku nebo dotaz, který chcete použít jako zdroj dat.

 2. Na kartě Vytvoření ve skupině Sestavy klikněte na jedno z následujících tlačítek:

  • Sestava:    Pomocí objektu vybraného jako zdroj dat můžete vytvořit základní sestavu.

  • Prázdná sestava:    Můžete vytvořit sestavu, která neobsahuje žádné položky.

Vytvoření navigačního formuláře a jeho nastavení jako výchozího formuláře, který se zobrazí při spuštění

Uživatelé potřebují znát možnosti navigace ve vaší aplikaci. Nezapomeňte, že ve webovém prohlížeči není k dispozici navigační podokno. K tomu, aby uživatelé mohli používat vaše databázové objekty, je nutné jim dát prostředky. Můžete vytvořit navigační formulář a určit, aby se zobrazil vždy, když někdo vaši aplikaci spustí ve webovém prohlížeči. Pokud neurčíte formulář, který se má zobrazit při každém spuštění aplikace, žádný formulář se neotevře, což uživatelům velmi znesnadňuje používání aplikace.

Tip : Je vhodné navigační formulář vytvořit až nakonec, abyste do něj mohli přidat všechny potřebné objekty.

 1. Na pásu karet klikněte na kartu Vytvoření.

 2. Ve skupině Formuláře klikněte na položku Navigace a ze seznamu vyberte požadované rozložení navigace.

 3. Chcete-li přidat položku, přetáhněte ji z navigačního podokna do ovládacího prvku navigace.

  Poznámka : K ovládacímu prvku navigace je možné přidávat jen formuláře a sestavy.

 4. Přidejte k hlavní části navigačního formuláře všechny ostatní požadované ovládací prvky. Je například vhodné zpřístupnit funkci hledání ve všech formulářích tak, že k navigačnímu formuláři přidáte několik ovládacích prvků.

Nastavení navigačního formuláře jako výchozího formuláře ve webovém zobrazení

 1. Na kartě Soubor pod položkou Nápověda klikněte na tlačítko Možnosti.

 2. V dialogovém okně Možnosti aplikace Access klikněte na položku Aktuální databáze.

 3. V části Možnosti aplikace klikněte na položku Webový formulář pro zobrazení a vyberte ze seznamu požadovaný formulář.

  Poznámka :  Jako webový formulář pro zobrazení není nutné vybírat navigační formulář. Můžete určit libovolný webový formulář.

Začátek stránky

Publikování a synchronizace změn v aplikaci

Publikování webové databáze

Poznámka :  Video tohoto procesu je k dispozici v části Přehled.

 1. Na kartě Soubor klikněte na položku Uložit a publikovat a potom na položku Publikovat ve službách Access Services.

 2. Klikněte na možnost Spustit kontrolu kompatibility.
  Tlačítko Spustit kontrolu kompatibility v zobrazení Backstage aplikace Access
  Kontrola kompatibility pomůže zajistit, aby byla vaše databáze správně publikována. Pokud zjistí problém, měli byste se pokusit ho před publikováním odstranit.

  Poznámka :  Zjištěné problémy ukládá aplikace Access do tabulky s názvem Problémy kompatibility s webem. Každý řádek v tabulce obsahuje odkaz na informace pro řešení potíží.

 3. V části Publikovat ve službách Access Services vyplňte tyto údaje:

  • Do pole Adresa URL serveru zadejte webovou adresu serveru SharePoint, na kterém chcete databázi publikovat, například http://Contoso/.

  • Do pole Název webu zadejte název webové databáze. Připojením tohoto názvu k adrese URL serveru vznikne adresa URL vaší aplikace. Pokud je adresa URL serveru například http://Contoso/ a název webu je CustomerService, bude adresa URL http://www.contoso.com/customerservice/?lc=cs-cz.

 4. Klikněte na položku Publikovat ve službách Access Services.

Synchronizace webové databáze

Po provedení změn návrhu a převedení databáze do offline režimu budete pravděpodobně chtít databázi synchronizovat. Synchronizace odstraňuje rozdíly mezi souborem databáze v počítači a webem služby SharePoint.

Poznámka :  Video tohoto procesu je k dispozici v části Přehled.

 1. Otevřete webovou databázi v aplikaci Access a proveďte požadované změny návrhu.

 2. Po dokončení klikněte na kartu Soubor a potom na možnost Synchronizovat vše.
  Tlačítko Synchronizovat vše v zobrazení Backstage Accessu

Začátek stránky

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×