Vytvoření bulletinu pro komunikaci se zákazníky

Získat nového zákazníka je podle mnoha odborníků na marketing šestkrát až sedmkrát nákladnější než udržet si stávajícího klienta. Buďte proto se zákazníky v kontaktu prostřednictvím pravidelných bulletinů. Možná se jim pak při příštím rozhodování o nákupu nebo otázce přátel po doporučení nejdřív ze všech vybaví vaše firma.

Microsoft Office Publisher 2007 vám pomůže bulletin připravit přesně tak, jak chcete, a předat zákazníkům informace, které potřebují.

V tomto článku:

Klíč k úspěšným bulletinům

Plánujte obsah bulletinů

Vytvoření bulletinu

Příprava distribuce bulletinu a sledování odpovědí na něj

Distribuce bulletinu

Budování značky pomocí vlastní šablony bulletinu

První stránka bulletinu pro firemní zákazníky

Klíč k úspěšným bulletinům

Pokud chcete uspět, bulletin musí obsahovat přínosné informace a měl by být stručný a výstižný. Abyste toho dosáhli, poznejte své čtenáře a nabídněte jim, co chtějí.

Podle Rogera C. Parkera, autora knih Looking Good in Print a Design to Sell, přinášejí krátké a časté bulletiny s aktuálními informacemi lepší marketingové výsledky než rozsáhlé, zřídka posílané materiály. Bulletiny by měly obsahovat správnou dávku informací, která vaše zákazníky povzbudí k tomu, aby vás kontaktovali nebo navštívili a dozvěděli se víc.

Zkuste každému zákazníkovi nabídnout něco, co ho zaujme, a zařaďte do každého vydání výběr krátkých článků. Jejich různorodost zvýší šanci, že některý z nich čtenáře zaujme a přesvědčí, aby se s vámi spojili. Pokud máte přehled o tom, do jakých segmentů vaši zákazníci náleží, můžete také připravit samostatná vydání bulletinu cílená na konkrétní segmenty.

Začátek stránky

Plánujte obsah bulletinů

Navažte se zákazníky kontakt a ukažte jim, že jste důvěryhodnými odborníky: místo očividné snahy o prodej svých produktů nebo služeb poskytujte informace. Uchopte témata z pohledu svých čtenářů. Soustřeďte se na to, co vaše zákazníky zajímá, nikoli na to, co jim chcete říct. Váš bulletin pak zapůsobí lépe.

Při plánování jednotlivých vydání svého bulletinu pracujte s kategoriemi článků. Napište si seznam typů informací, které jsou pro vaši zákaznickou základnu nejužitečnější. Potom se do každého vydání pokuste dát jeden článek z každé kategorie. Můžete použít například:

 • Články s tipy nebo návody, jak ještě lépe využít vašich produktů nebo služeb

 • Úvodník zabývající se aktuálním tématem

 • Recenze nových produktů nebo informace o nových službách

 • Speciální nabídky

 • Novinky nebo příběhy o úspěchu zákazníků

 • Profil zaměstnance nebo rozhovor s odborníkem

Pokud hledáte pomoc s vytvářením obsahu svého bulletinu, podívejte se na Tipy pro tvorbu účinných propagačních materiálů a Tipy pro práci s obrázky.

Rozhodněte se, jak chcete bulletin distribuovat

Můžete se rozhodnout, že bulletin rozešlete e-mailem nebo publikujete na webové stránce. Pokud plánujete jeho tisk, rozhodněte se, jak ho chcete vytisknout, ještě dříve, než ho začnete vytvářet.

Pokud plánujete vytvořit jen malý počet výtisků bulletinu, nejspíš ho budete tisknout na své stolní tiskárně. Jestli chcete tisknout velký počet kopií, zvažte, že bulletin necháte vytisknout v kopírovacím centru nebo v komerční tiskárně. S rozhodnutím, jak nejlépe bulletin vytisknout, vám poradí Tipy k tisku vaší publikace.

Pokud se rozhodnete bulletin vytisknout v kopírovacím centru nebo v komerční tiskárně, nejdříve s tiskárnou prodiskutujte podrobnosti projektu. Před zahájením tisku popište projekt a jeho cíle a ověřte si požadavky tiskárny. Jestliže budete v konzultacích s pracovníkem společnosti zabývající se komerčním tiskem před návrhem publikace a v jeho průběhu pokračovat, ušetříte čas i finanční prostředky.

Seznam toho nejdůležitějšího, na co si dát pozor, najdete v článku Tipy pro přípravu publikace pro komerční tisk. Když přijde čas připravit publikaci k předání tiskárně, podívejte se na článek Předání souboru Publisheru komerční tiskárně.

Začátek stránky

Vytvoření bulletinu

Když vyberete články a obrázky, které chcete do bulletinu zařadit, je čas na jeho grafické zpracování: vyberte a upravte návrh a pak ho naplňte obsahem. Bulletin (nebo jinou publikaci) můžete v aplikaci Office Publisher 2007 vytvořit úplně od začátku a potom ho distribuovat v tištěné podobě, e-mailem nebo na webu. V tomto článku vám ale ukážeme, jak k jeho vytvoření použít šablonu v Publisheru určenou pro tištěné bulletiny.

Výběr a přizpůsobení návrhu bulletinu

 1. Spusťte aplikaci Publisher.

 2. V seznamu Typy publikací klikněte na Bulletiny.

 3. V části Bulletiny vyberte Novější návrhy nebo Klasické návrhy.

 4. Proveďte některou z těchto akcí:

  • Klikněte na obrázek náhledu s návrhem bulletinu, který chcete použít.

   V tomto článku pracujeme s bulletinem, který vychází ze šablony Profil.

  • Další návrhy šablon bulletinů najdete na webu Microsoft Office Online.

   Postup

   Důležité : Pokud chcete vyhledávat šablony na webu Office Online, musíte být připojeni k internetu.

   1. Proveďte jeden z následujících kroků:

    • V katalogu Bulletiny klikněte na Zobrazit šablony z webu služby Microsoft Office Online.

    • Do pole Hledat šablony zadejte klíčové slovo, třeba bulletiny. V seznamu vyberte možnost Na webu služby Microsoft Office Online a potom klikněte na zelené tlačítko Hledat.

     Poznámka : Pole Hledat šablony je nad nadpisem Bulletiny.

   2. Klikněte na požadovanou šablonu.

 5. Vyberte požadované možnosti podle toho, jak chcete návrh přizpůsobit.

  Poznámka : Když používáte šablonu staženou z webu služby Office Online, můžete návrh upravit až po otevření publikace.

  Proveďte některou z následujících akcí:

  • V části Vlastní nastavení klikněte na požadované barevné schéma a schéma písem.

  • V části Vlastní nastavení klikněte na požadovanou sadu informací o podniku, případně vytvořte novou sadu.

  • V části Možnosti vyberte Rozložit na jednu stránku, pokud budete bulletin tisknout na jednu stránku, případně Rozložit na dvě stránky, pokud plánujete pracovat s návrhem, který obsahuje protilehlé stránky, a chcete bulletin tisknout na papír formátu tabloid.

  • Pokud nechcete adresu zákazníka tisknout na samostatnou obálku, ale přímo na bulletin, v části Možnosti zaškrtněte políčko Zahrnout adresu zákazníka.

 6. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

Změny v rozložení návrhu

 1. V podokně úloh Možnosti stránky klikněte v části Sloupce na požadovaný počet sloupců, které chcete na každou stránku umístit.

  Změna počtu sloupců

  Na vnitřních stránkách (tj. například ve 4stránkovém bulletinu na stránkách 2 a 3) se zobrazí seznam Vyberte stránku, kterou chcete změnit. Klikněte na možnost Levá vnitřní stránka nebo Prvá vnitřní stránka a potom na každé stránce klikněte na jeden z následujících formátů: 3 texty, kalendář, formulář objednávky, odpovědní lístek nebo přihláška.

  Další informace o práci se sloupci najdete v článku Nastavení textových sloupců pomocí vodítek rozložení.

 2. V části Navrhované objekty klikněte na objekt, který chcete na stránku vložit.

Práce s textem

Pokud už máte vytvořenou sadu obchodních informací, část zástupného textu automaticky nahradí informace o vašem podniku a vaše logo.

Poznámka : V šablonách stažených z webu služby Office Online se zástupný text automaticky nenahradí. Jestli chcete nahradit zástupné názvy, adresy a loga vašimi informacemi, klikněte na tlačítko inteligentní značky Akce inteligentních značek pro danou položku obchodních informací, například na název nebo adresu společnosti, a potom klikněte na příkaz Aktualizovat z podnikové sady informací. (Tlačítko inteligentní značky se zobrazí po kliknutí na text nebo logo.)

 1. U každého bloku zástupného textu proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vyberte zástupný text a začněte místo něho zadávat požadovaný text.

  • Klikněte na vybraný zástupný text pravým tlačítkem myši, v místní nabídce přejděte na Změnit text, klikněte na Textový soubor, vyberte soubor obsahující požadovaný text a potvrďte tlačítkem OK. Vložení textu ze souboru

   Poznámka :  Velikost textu se většinou automaticky upraví tak, aby odpovídala textovému poli. Pokud má třeba článek příliš dlouhý název, text se automaticky zmenší tak, aby se vešel na příslušné místo.

 2. Upravte velikost textu. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Jestli nechcete, aby se velikost textu automaticky upravovala podle velikosti textového pole, které není propojeno s ostatními textovými poli, klikněte na dané pole, v nabídce Formát přejděte na Přizpůsobit text a potom klikněte na Nepřizpůsobovat.

  • Pokud chcete velikost písma změnit ručně, označte text a kliknutí vyberte novou velikost písma ze seznamu Velikost písma na panelu nástrojů Formátování.

   Další informace o přizpůsobení textu podle textového pole najdete v tématu Zapnutí a vypnutí automatického přizpůsobení textu rozměrům.

Office Publisher 2007 umožňuje bulletin jednoduše přizpůsobit každému příjemci – můžete do něj například vložit jméno a adresu zákazníka, osobní pozdrav nebo informaci o poslední návštěvě zákazníka ve vaší firmě. Další informace o přizpůsobení bulletinů najdete v tématech Vytvoření hromadné korespondence a Tipy pro vlastní nastavení publikace.

Další informace o práci s textem se dočtete v tématech Přidání textu na stránku v Publisheru a Import textu do publikace z jiného souboru.

Práce s obrázky

 1. Klikněte pravým tlačítkem na zástupný obrázek, v místní nabídce přejděte na příkaz Změnit obrázek a klikněte na zdroj obrázku.

  Změna zástupného obrázku

  Tip : Jestliže se po kliknutí pravým tlačítkem nezobrazí příkaz Změnit obrázek, klikněte na zástupný obrázek jednou levým tlačítkem. Kolem okraje obrázku se zobrazí bílé kruhy. Klikněte na obrázek znovu a kolem samotného obrázku se zobrazí šedé kruhy se symboly x uvnitř. Potom na obrázek klikněte pravým tlačítkem.

 2. Vyberte nový obrázek a klikněte na tlačítko Vložit.

 3. Podle potřeby postup opakujte i u ostatních obrázků v publikaci.

 4. Až bude vzhled bulletinu vyhovovat vašim představám, klikněte na příkaz Uložit v nabídce Soubor.

Další informace o práci s obrázky najdete v tématu Tipy pro práci s obrázky.

Začátek stránky

Příprava distribuce bulletinu a sledování odpovědí na něj

Připravit bulletin nabitý informacemi je jen první krok. Ten správný dopad bude mít, jen když ho pošlete těm správným lidem. Vaše úsilí v marketingu ponese ovoce, pokud budete jména v seznamu adresátů pečlivě vybírat tak, abyste svou hromadnou korespondenci zacílili na ty zákazníky, kteří mají zájem o vaše produkty.

Když vyberete členy seznamu adresátů, aplikace Office Publisher 2007 vám pomůže vytvořit, spravovat a uložit jeden seznam zákazníků, ve kterém spojíte a upravíte seznamy z několika zdrojů. Další informace o přípravě a upřesnění seznamu adresátů najdete v tématu Tipy pro seznamy adresátů.

Díky sledování odpovědí, které na bulletin dostanete, a analýze podnětů, jež je vyvolaly, poznáte, které texty, nabídky a taktiky mají úspěch a které ne. Další informace o tom, jak efektivně sledovat odpovědi na kampaně hromadné korespondence, najdete v článku Tipy pro sledování účinnosti.

Začátek stránky

Distribuce bulletinu

Jakmile v aplikaci Office Publisher 2007 vytvoříte svou publikaci, máte mnoho možností, jak ji distribuovat:

 • Bulletin můžete odeslat v e-mailové zprávě, ať už přímo v jejím textu nebo jako přílohu, třeba soubor PDF nebo XPS.

 • Můžete také publikovat bulletin na webu.

 • Můžete ho vytisknout na stolní tiskárně.

 • Nebo můžete sbalit všechny soubory se součástmi bulletinu a odeslat je do komerční tiskárny.

Odeslání bulletinu e-mailem

Pomocí e-mailu můžete zacílit na segmenty publika, které může být obtížné oslovit jinými metodami, třeba na návštěvníky webu nebo vaší provozovny, kteří vám poskytli svoji e-mailovou adresu. Díky funkcím hromadné korespondence můžete každému příjemci odeslat o něco osobnější zprávu. Nebo se můžete rozhodnout bulletin převést do e-mailové zprávy a rozeslat jednotnou marketingovou kampaň. Další alternativou je publikovat bulletin jako soubor PDF nebo XPS a připojit ho k e-mailové zprávě jako přílohu.

Podrobnější informace o odesílání e-mailových publikací najdete v tématu Vytvoření a odeslání e-mailové publikace pomocí Publisheru.

Návod, jak uložit bulletin jako soubor PDF nebo XPS, najdete v tématu Uložení souborů Publisheru ve formátech, které mohou zobrazit ostatní uživatelé. Další informace o používání e-mailů v marketingových kampaních najdete v článku Tipy pro e-mailový marketing.

Umístění bulletinu na web

Pokud jste k vytvoření bulletinu použili šablonu aplikace Publisher, můžete bulletin převést na webovou verzi. Návod najdete v článku Převedení tištěného bulletinu pro použití na webu.

Pokud se chcete vyhnout tomu, že byste na web vkládali jednotlivé stránky z každého vydání bulletinu, můžete jednotlivá vydání publikovat jako soubory PDF nebo XPS a na webové stránce na ně uvést odkazy. Informace o ukládání publikací ve formátu PDF nebo XPS naleznete v tématu Uložení souborů Publisheru ve formátech, které mohou zobrazit ostatní uživatelé.

Tisk bulletinu

Pokud bulletin tisknete jen v několika kopiích, zvládnete to na stolní tiskárně. Jestliže vaše tiskárna podporuje tisk na papír formátu 28 × 43 cm (tzv. formát tabloid), můžete vytvořit skládaný bulletin se stránkami velikosti 28 × 21,5 cm. Tento postup můžete použít u publikace libovolné velikosti, která představuje polovinu velikosti papíru.

Nastavení bulletinu k tisku na stolní tiskárně

 1. Otevřete publikaci bulletinu, který chcete vytisknout jako skládanou brožuru.

 2. V podokně Formátovat publikaci klikněte v části Bulletin – možnosti na tlačítko Změnit velikost stránky.

 3. V dialogovém okně Vzhled stránky klikněte v části Velikosti prázdných stránek na Brožury a potom na Brožura Letter 28 × 21,5 cm.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

 5. V nabídce Soubor klikněte na Nastavení tisku a potom na kartu Nastavení papíru a publikace.

 6. V seznamu Název tiskárny vyberte tiskárnu, která umožňuje tisknout na papír formátu 28 × 43 cm (tabloid).

 7. V části Papír zkontrolujte, že je vybrána velikost papíru 28 × 43 cm (tabloid).

 8. V části Orientace ověřte, že je vybrána možnost Na šířku.

 9. V části Možnosti tisku klikněte na Brožura, přeložená po straně.

  Pokud možnost Brožura, přeložená po straně není dostupná, vybraná velikost papíru bude asi pro stránky malá. Zkontrolujte, že velikost papíru je dvojnásobná než velikost stránky.

  V oblasti Náhled uvidíte, jak budou dvě stránky vypadat vytištěné na jednom papíru formátu tabloid.

  Náhled při nastavení tisku brožury

 10. Klikněte na tlačítko OK.

Tisk bulletinu na stolní tiskárně

 1. V nabídce Soubor klikněte na Náhled, zkontrolujte vzhled bulletinu a klikněte na Zavřít.

 2. Poté v nabídce Soubor klikněte na Tisk a pak na kartu Nastavení papíru a publikace.

 3. Pokud vaše tiskárna podporuje oboustranný tisk, ověřte, že v části Možnosti oboustranného tisku je vybrána možnost Oboustranně nebo Oboustranně, podle krátkého okraje.

 4. Do číselníku Počet kopií zadejte počet kopií, které chcete vytisknout.

  Poznámka : Pokud pořizujete více výtisků bulletinu, který se skládá z několika listů papíru, zaškrtnutím políčka Kompletovat zajistíte, aby se stránky pro každou kopii vytiskly ve správném pořadí.

 5. V části Rozsah tisku klikněte na Všechny stránky.

 6. Nastavte ostatní požadované možnosti a kliknutím na tlačítko Tisk publikaci vytiskněte.

Když tisknete na papír formátu tabloid, Office Publisher 2007 vytiskne na jednu stranu papíru první a poslední stránku, na další druhou a předposlední stránku a tak dále, jak vidíte tady.

pořadí tisku

Pokud počítač nepodporuje oboustranný tisk, spustí se Průvodce nastavením tiskárny aplikace Publisher a provede vás tiskem publikace ve správném pořadí tak, aby se první a poslední stránka vytiskly na jeden list papíru, druhá a předposlední stránka na další list a tak dále. Když pak stránky na kopírce oboustranně zkopírujete, přeložíte a sešijete nebo svážete, budou ve správném pořadí.

Začátek stránky

Budování značky pomocí vlastní šablony bulletinu

Jakmile dokončíte svůj první bulletin, bylo by dobré, abyste ho uložili jako šablonu. Díky tomu ho budete moct znovu použít. Vytvořením šablony můžete urychlit tvorbu dalších vydání bulletinu a můžete zajistit jejich jednotný formát.

Šablona zachová všechno formátování, které jste se rozhodli nastavit. Soubor šablony můžete otevřít a upravit, ale novou publikaci pak musíte uložit pod jiným názvem, abyste původní šablonu bulletinu nechtěně nezměnili.

Vytvoření šablony bulletinu z existující publikace

 1. Otevřete v Publisheru publikaci bulletinu, kterou chcete použít jako základ pro vytvoření šablony.

 2. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Uložit jako.

 3. V seznamu Uložit jako typ vyberte Šablona aplikace Publisher.

 4. Do pole Název souboru zadejte název šablony.

 5. Klikněte na Uložit.

Pokud si chcete prohlédnout šablonu, kterou jste právě vytvořili, ukončete a znovu spusťte Publisher a klikněte na Moje šablony.

Poznámka : 

 • Ve Windows Vista je výchozí umístění složky pro šablony Microsoft Office Publisheru C:\Users\jméno uživatele\AppData\Roaming\Microsoft\Templates. Pokud uložíte šablonu do jiného umístění, možná ji v Publisheru nepůjde vyhledat.

 • Ve Windows XP je výchozí umístění složky pro šablony Microsoft Office Publisher C:\Documents and Settings\jméno uživatele\Application Data\Microsoft\Templates. Pokud uložíte šablonu do jiného umístění, možná ji v Publisheru nepůjde vyhledat.

Vytvoření nového vydání bulletinu z vlastní šablony

 1. Spusťte aplikaci Publisher.

 2. Nad seznamem Typy publikací klikněte na Moje šablony a potom dvakrát klikněte na název požadované šablony.

  Pokud hledanou šablonu v seznamu nevidíte, možná jste ji neuložili do výchozího umístění složky pro šablony.

  Jestliže jste šablonu uložili jinam než do výchozího umístění šablony, bude třeba najít místo, kam jste ji uložili, a šablonu otevřít nebo ji přesunout do výchozího umístění šablon v počítači.

 3. Přidejte do šablony nový obsah. Postup najdete v tomto článku v části Vytvoření bulletinu.

  Poznámky : 

  • Ve Windows Vista je výchozí umístění složky pro šablony Microsoft Office Publisheru C:\Users\jméno uživatele\AppData\Roaming\Microsoft\Templates. Pokud uložíte šablonu do jiného umístění, možná ji v Publisheru nepůjde vyhledat.

  • Ve Windows XP je výchozí umístění složky pro šablony Microsoft Office Publisher C:\Documents and Settings\jméno uživatele\Application Data\Microsoft\Templates. Pokud uložíte šablonu do jiného umístění, možná ji v Publisheru nepůjde vyhledat.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×