Vytvoření bibliografie

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Bibliografie je seznam zdrojů, obvykle umístěn na konci dokumentu, které jste použili nebo uvedených v tématu Vytvoření dokumentu. V Microsoft Word 2010 můžete automaticky vytvořit bibliografii podle zdroje informací, které můžete zadat dokumentu.

Při vytvoření nového pramene jsou informace o daném prameni vždy uloženy do počítače, aby bylo možné vyhledat a použít každý vytvořený pramen.

Můžete zvolit požadovaný bibliografický styl a přidat nové bibliografické styly.

V tomto článku

Přidat novou citaci a pramen do dokumentu

Vyhledání pramene

Úprava zástupného textu citace

Vytvořit bibliografii

Přidání nové citace a pramene do dokumentu

Při přidání nové citace do dokumentu vytvoříte rovněž nový pramen, který bude zobrazen v bibliografii.

 1. Na kartě Odkazy klikněte ve skupině Citace a bibliografie na šipku vedle položky Styl.

  Pás karet systému office 2010

 2. Klikněte na styl, který chcete pro citaci a pramen použít

 3. Například dokumentech z oblasti společenských věd obvykle používají styl MLA nebo APA pro citace a prameny

 4. Klikněte na konec věty nebo slovního spojení, jež chcete citovat.

 5. Na kartě Odkazy klikněte ve skupině Citace a bibliografie na tlačítko Vložit citaci.

  Pás karet systému office 2010

 6. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li přidat informace o prameni, klikněte na možnost Přidat nový pramen.

  • Přidání zástupného symbolu, takže můžete vytvořit citace a vyplňte informace o zdroji, klikněte na Přidat nový zástupný symbol. Otazník se zobrazí vedle zástupný symbol zdrojů v správce zdrojů.

 7. Začněte vyplňovat informace o prameni kliknutím na šipku rozevíracího seznamu Typ pramene.

  Pramenem může být například kniha, referát nebo web.

 8. Vyplňte bibliografické informace pro daný pramen.

  Chcete-li přidat další informace o prameni, zaškrtněte políčko Zobrazit všechna bibliografická pole.

Poznámka : 

 • Pokud zvolíte pro prameny styl GOST nebo ISO 690 a citace není jedinečná, je k letopočtu přidán abecední znak. Citace může mít například následující formu: [Pasteur, 1848a].

 • Pokud zvolíte styl ISO 690 – číselná reference a citace se přesto nezobrazují postupně, je nutné opět kliknout na styl ISO 690 a stisknout klávesu ENTER. Poté budou citace seřazeny správně.

Začátek stránky

Vyhledání pramene

Seznam použitých nebo citovaných pramenů může narůst do značné délky. Někdy je možné vyhledat pramen, který je citován v jiném dokumentu, pomocí příkazu Spravovat prameny.

 1. Na kartě Odkazy klikněte ve skupině Citace a bibliografie na tlačítko Spravovat prameny.

  Pás karet systému office 2010

  Jestliže otevřete nový dokument, který ještě neobsahuje citace, budou všechny prameny, které jste použili v předchozích dokumentech, zobrazeny v části Hlavní seznam.

  Pokud otevřete dokument, který obsahuje citace, budou prameny těchto citací zobrazeny v části Aktuální seznam. Všechny citované prameny (v předchozích dokumentech nebo v aktuálním dokumentu) budou zobrazeny v části Hlavní seznam.

 2. Chcete-li najít určitý pramen, proveďte jednu z následujících akcí:

  • V poli pro řazení proveďte seřazení podle autora, názvu, názvu značky citace nebo roku. Potom ve výsledném seznamu vyhledejte požadovaný pramen.

  • Do pole Hledat zadejte název nebo autora hledaného pramene. Seznam se dynamicky zkrátí tak, aby jeho položky odpovídaly hledanému termínu.

Poznámka : Chcete-li vybrat jiný hlavní seznam, z něhož je možné do dokumentu importovat nové prameny, klikněte v okně Správce pramenů na tlačítko Procházet. Můžete například použít soubor umístěný na sdíleném serveru, v počítači či na serveru spolupracovníka nebo na webu univerzity či výzkumné instituce.

Začátek stránky

Úprava zástupného textu citace

Někdy je potřeba vytvořit zástupnou citaci a s vyplněním úplných bibliografických informací o prameni počkat na pozdější dobu. Všechny změny, které provedete v prameni, se automaticky projeví v bibliografii, pokud je již vytvořena. V okně Správce pramenů je vedle zástupného pramene zobrazen otazník.

 1. Na kartě Odkazy klikněte ve skupině Citace a bibliografie na tlačítko Spravovat prameny.

  Pás karet systému office 2010

 2. V části Aktuální seznam klikněte na zástupný text, který chcete upravit.

  Poznámka : Zástupné prameny jsou v okně Správce pramenů seřazené spolu se všemi ostatními prameny abecedně podle názvů značek. Názvy značek standardně obsahují slovo Zástupný text a číslo, ale název můžete libovolně upravit.

 3. Klikněte na tlačítko Upravit.

 4. Začněte vyplňovat informace o prameni kliknutím na šipku rozevíracího seznamu Typ pramene.

  Pramenem může být například kniha, referát nebo web.

 5. Vyplňte bibliografické informace pro daný pramen. K vyplnění polí používejte tlačítko Upravit, aby nebylo nutné zadávat jména v odpovídajícím formátu.

  Chcete-li přidat další informace o prameni, zaškrtněte políčko Zobrazit všechna bibliografická pole.

Začátek stránky

Vytvoření bibliografie

Bibliografii lze vytvořit kdykoli po vložení jednoho nebo několika pramenů do dokumentu. Pokud nemáte všechny informace o prameni, které jsou nutné k vytvoření úplné citace, můžete použít zástupnou citaci a doplnit informace o prameni později.

Poznámka : Zástupné citace se v bibliografii nezobrazují.

 1. Klikněte na místo, kam chcete vložit bibliografii (obvykle na konec dokumentu).

 2. Na kartě Odkazy klikněte ve skupině Citace a bibliografie na tlačítko Bibliografie.

  Pás karet systému office 2010

 3. Kliknutím na předem navržený formát bibliografie vložte bibliografické informace do dokumentu.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×