Vytvoření aplikace pro Access

Aplikace pro Access je databáze, která se používá ve standardním webovém prohlížeči, ale navrhuje se a upravuje v Accessu 2013. Data a objekty databáze jsou uložené na SQL Serveru nebo v SQL databázi Microsoft Azure, takže můžete sdílet data v rámci vaší organizace prostřednictvím místních služeb SharePoint 2013, Office 365 Small Business nebo Office 365 Enterprise.

Aplikaci můžete vytvořit ze šablony nebo úplně od začátku. Vlastní aplikaci vytvoříte takto:

  1. Spusťte Access 2013 a klikněte na Vlastní webová aplikace.

  2. Zadejte název a umístění aplikace. Umístění můžete vybrat i v seznamu Umístění a potom kliknout na tlačítko Vytvořit.

Tip    Když budete chtít najít umístění na serveru nebo název databáze, klikněte na kartu Soubor > Informace .

Tlačítko Vlastní webová aplikace na úvodní obrazovce.

Dále musíte do nové aplikace přidat tabulky. Mohou to být předem definované tabulky podobné šablonám, které v některých případech zahrnují také hotové související tabulky, nebo můžete začít s prázdnými tabulkami.

Vyhledávací pole šablony tabulky na uvítací obrazovce Accessu

Přidání šablony tabulky:   Do pole Vyhledat zadejte druh informací, které budete ukládat, třeba lidi nebo úlohy. Klikněte na tlačítko Hledat a ze seznamu vyberte vhodnou tabulku.

Pokud má šablona související tabulky, zobrazí se ikona několika tabulek. ¨Třeba spolu s tabulkou Majetek přidá Access i související tabulku Zaměstnanci.

Ikona označující přítomnost několika tabulek v šabloně

Přidání prázdné tabulky:   Klikněte na Přidat novou prázdnou tabulku.

Nově přidané tabulky vidíte v levém podokně.

Práce se zobrazeními

Access automaticky pro každou tabulku vytvoří zobrazení seznamu a zobrazení datového listu. Podle toho, jaký typ šablony tabulky zvolíte, můžete vidět taky souhrnné zobrazení, které seskupuje položky podle určitého pole. Nové zobrazení můžete přidat kliknutím na symbol plus.

Úprava návrhu tabulky:

  1. Vyberte tabulku.

  2. Vyberte zobrazení.

  3. Klikněte na tlačítko Nastavení/akce a vyberte akci, která se má udělat.

Poznámka    Při odstranění zobrazení (nebo ovládacích prvků v zobrazeních) se neodstraní podkladová data.

Přidávání dat

Pokud chcete zadávat nebo upravovat data v tabulkách, udělejte toto: Na kartě Domů klikněte na Otevřít v prohlížeči. Vyberte tabulku a zobrazení, které chcete použít, a pak tlačítky na panelu akcí přidávejte, upravujte nebo odstraňujte položky.

Můžete taky importovat data z externího zdroje, například z desktopové databáze Accessu, ze souboru Microsoft Excelu, ze zdroje ODBC, z textového souboru nebo ze seznamu SharePointu. Data se přidají jako nová tabulka.

Výběr zdroje dat: Access; Excel; Zdroj dat ODBC/Server SQL; Text/CSV; Seznam SharePointu

Poznámka    Pokud máte webovou databázi Accessu 2010, můžete ji upravit v Accessu 2013, ale nemůžete ji aktualizovat na aplikaci pro Access. Místo toho vytvořte novou vlastní webovou aplikaci a naimportujte tabulky z webové databáze Accessu 2010. Automaticky se vytvoří výchozí zobrazení a můžete si přidávat svoje vlastní zobrazení.

Uložení aplikace

Když na panelu nástrojů Rychlý přístup kliknete na Uložit, odešlou se vaše změny na SharePoint server nebo web Office 365, takže už nemusíte navíc nic nikam publikovat.

Pokud si chcete svoji aplikaci zazálohovat nebo přesunout, uložte ji jako balíček aplikace na SharePointu: Klikněte na Soubor > Uložit jako > Uložit jako balíček. Zadejte název a vyberte, jestli chcete uložit jenom návrh aplikace, nebo jestli se mají do balíčku zahrnout taky data.

Stručný přehled dalších možností najdete v článku Co je nového v Accessu 2013 .

Další kroky

Vaše další kroky budou záviset na tom, co máte s aplikací v úmyslu dělat. Tady jsou některé z článků, které by vám mohly být užitečné:

Začátek stránky

Použít na: Access 2013, Access 2016 DeveloperByly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk