Vytvoření a změna schémat písem pro dosažení profesionálního vzhledu

Schéma písem je definovaná sada písem přidružených k publikaci. V rámci každého schématu je definováno hlavní a vedlejší písmo. Obecně lze říci, že hlavní písmo je používáno pro nadpisy a záhlaví a vedlejší písmo pro základní text.

Schémata písem usnadňují změnu všech písem v publikaci s cílem vytvořit konzistentní a profesionální vzhled publikace. Jestliže použijete schéma písem, změní aplikace Publisher styly v publikaci a použije místo výchozích písem daného stylu některé ze dvou písem ve schématu písem.

Co chcete udělat?

Vytvoření schématu písem

Změna schématu písem

Vytvoření schématu písem

Schéma písem můžete vytvořit zcela nové nebo může být založeno na jiném schématu písem.

Vytvoření nového schématu písem

 1. V podokně úloh Formátovat publikaci klepněte v části Schémata písem na odkaz Vytvořit nové schéma písem.

 2. Vyberte písmo nadpisu a písmo textu a v poli Ukázka si prohlédněte jejich náhled.

  Poznámka : Pokud jste povolili více typů jazyka (latinka, východoasijská písma a písma se složitým zápisem), můžete zadat dvojice písem pro jednotlivé typy.

 3. Zadejte název nového schématu písem.

Začátek stránky

Změna schématu písem

Schémata písem lze měnit několika způsoby. Vytvořené schéma písem lze odstranit nebo změnit jeho název, ale výchozí schéma písem nelze změnit, odstranit ani přejmenovat.

Chcete-li změnit schéma písem, změňte styly v publikaci a potom je použijte u schématu písem.

Přejmenování vytvořeného schématu písem

 1. V podokně úloh Formátovat publikaci klepněte v části Schémata písem na šipku vedle vytvořeného schématu písem a klepněte na příkaz Přejmenovat schéma.

 2. V dialogovém okně Přejmenovat schéma písem zadejte nový název schématu.

Odstranění vytvořeného schématu písem

 • V podokně úloh Schémata písem klepněte na šipku vedle vytvořeného schématu písem a klepněte na příkaz Odstranit schéma.

Změna vytvořeného schématu písem

Vytvořená schémata písem lze změnit, ale tyto změny budou použity pouze u nových publikací, které tato schémata písem používají.

 1. V nabídce Formát klepněte na příkaz Styly.

 2. V podokně úloh Styly proveďte požadované změny stylů a klepněte na položku Schémata písem.

  Pokud například chcete změnit písmo nadpisu, klepněte na text, u kterého je použit styl nadpisu, který chcete změnit. V podokně úloh Styly a formátování klepněte na šipku vpravo od názvu vybraného stylu, na příkaz Změnit, na tlačítko Písmo a vyberte jiné písmo.

 3. V podokně úloh Formátovat publikaci klepněte v části Schémata písem na šipku vedle schématu písem, který chcete změnit, a klepněte na příkaz Aktualizovat schéma ze stylů publikace.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×