Vytvoření a vložení podpisu e-mailové zprávy (Outlook 2007)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Elektronická vizitka Pro své e-mailové zprávy můžete vytvářet originální podpisy tvořené textem, obrázky, vaší elektronickou vizitkou, logem dokonce obrázkem vašeho vlastnoručního podpisu.Je možné vytvořit tolik podpisů, kolik potřebujete. Aplikaci Microsoft Office Outlook je také možné konfigurovat tak, aby byl do odchozích zpráv automaticky přidán podpis, nebo můžete podpis přidat ručně, kdykoli je to potřeba.

V tomto článku

Krok 1: Vytvoření podpisu

Krok 2: Vložení podpisu do zprávy

Ukončení automatického vkládání podpisu

Krok 1: Vytvoření podpisu

 1. Nabídka Podpis V nové zprávě na kartě Zpráva ve skupině Zahrnout klikněte na tlačítko Podpis a pak na položku Podpisy.

 2. Na kartě Podpis e-mailu klikněte na tlačítko Nový.

 3. Zadejte název podpisu a klikněte na tlačítko OK.

 4. Do pole Upravit podpis zadejte text, který chcete zahrnout do podpisu.

  Vytvoření nového podpisu

 5. Pokud chcete text naformátovat, vyberte ho a pak vyberte příslušné možnosti pomocí tlačítek pro formátování a styl.

  Poznámky : 

  Další informace o různých formátech zpráv

  Microsoft Office Outlook 2007 podporuje tři formáty zpráv:

  • Prostý text:    Tento formát je srozumitelný všem e-mailovým aplikacím. Outlook můžete nastavit tak, aby otevíral doručené zprávy jen ve formátu prostý text. Prostý text ale nepodporuje tučná písma, kurzívu, barevná písma ani jiné formátování textu. Nepodporuje ani obrázky zobrazené přímo v textu zprávy, ale můžete je vložit jako přílohy.

  • Formát RTF (Rich Text Format):    Formát RTF můžete použít při odesílání zpráv uvnitř společnosti, ve které se používá Microsoft Exchange. V takovém případě se ale doporučuje používat spíš formát HTML. Formát RTF podporuje formátování textu, včetně odrážek, zarovnání a propojených objektů. Při odesílání zprávy příjemci v Internetu převádí Outlook zprávy ve formátu RTF automaticky do formátu HTML, aby se zachovalo formátování zprávy a aby se správně doručily přílohy. Outlook také automaticky formátuje žádosti o schůzku, zadání úkolů a zprávy s hlasovacími tlačítky, aby bylo možné tyto položky v pořádku doručit prostřednictvím Internetu jiným uživatelům Outlooku bez ohledu na nastavený výchozí formát zprávy.

  • HTML:    Jedná se o výchozí formát zpráv v aplikaci Outlook. Představuje také nejvhodnější formát, pokud chcete vytvářet zprávy podobné běžným dokumentům, které obsahují různá písma, barvy a seznamy s odrážkami. Pokud vyberte kteroukoli z možností povolujících formátování (HTML nebo formát RTF), je zpráva ve výchozím nastavení odeslána ve formátu HTML. V případě použití formátu HTML tedy víte, že zpráva se příjemci zobrazí tak, jak jste ji odeslali.

   Poznámka : Když odpovídáte na zprávu, Outlook zachovává formát původní zprávy. Když ale vyberete možnost Číst veškerou standardní poštu ve formátu prostého textu, Outlook naformátuje vaši odpověď jako prostý text. Nebo můžete kliknout na Informační panel, změnit formát zprávy na HTML nebo Formát RTF a pak odpovědět. Pokud změníte formát zprávy, odpověď se naformátuje v novém formátování zobrazení.

   Informace o provádění změn formátů zpráv najdete v tématu Změna formátu zprávy na HTML, formát RTF nebo prostý text.

 6. Pokud chcete vedle textu přidat další prvky, umístěte kurzor na místo, kde se má prvek zobrazit, a proveďte některou z následujících akcí:

  Možnosti

  Postupy

  Poznámky

  Přidání elektronické vizitky

  Klepněte na tlačítko Vizitka a pak na kontakt v seznamu Zařazeno jako. Potom klepněte na tlačítko OK.

  Jednoduchým přidáním vizitky k podpisu můžete rychle a přesně zahrnout požadované specifické kontaktní informace.

  Přidání hypertextového odkazu

  Klepněte na tlačítko Vložit hypertextový odkaz, vyhledejte hypertextový odkaz, klepnutím jej vyberte a potom klepněte na tlačítko OK.

  Přidání obrázku

  Klepněte na tlačítko Vložit obrázek, vyhledejte obrázek, klepnutím jej vyberte a klepněte na tlačítko OK.

  K běžným formátům souborů obrázků patří: BMP, GIF, JPG a PNG.

  Informace týkající se přidání obrázku ručního podpisu získáte v následujících tématech:

 7. Po dokončení vytváření podpisu klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka : Vytvořený nebo upravený podpis se v aktuálně otevřené zprávě nezobrazí; je nutné jej do zprávy vložit. Další informace viz Krok 2: Vložení podpisu do zprávy.

Začátek stránky

Krok 2: Vložení podpisu do zprávy

Nastavení lze provést tak, aby byl do všech odesílaných zpráv automaticky vložen podpis, nebo můžete v případě potřeby vložit podpis ručně.

Poznámka : Do e-mailové zprávy je možné vložit pouze jeden podpis; více podpisů zahrnout nelze. Pokud chcete zahrnout další informace, vytvořte jeden podpis se všemi informacemi a potom jej uložte s novým názvem.

 • Automatické vložení podpisu

  1. Nabídka Podpis V nové zprávě na kartě Zpráva ve skupině Zahrnout klikněte na tlačítko Podpis a pak na položku Podpisy.

  2. Ve skupinovém rámečku Vyberte výchozí podpis klepněte v rozevíracím seznamu E-mailový účet na e-mailový účet, ke kterému chcete přiřadit podpis.

  3. V rozevíracím seznamu Nové zprávy vyberte požadovaný podpis.

   Zahrnutí podpisu do nových zpráv

  4. Pokud chcete, aby byl podpis přidáván do odpovědí na zprávy a zpráv předávaných dál, vyberte jej v seznamu Odpovědi a předané zprávy. V opačném případě vyberte položku žádný.

  5. Klikněte na tlačítko OK.

 • Ruční vložení podpisu

  1. Vložení podpisu V nové zprávě klikněte na kartě Zpráva ve skupině Zahrnout na Podpis a pak vyberte požadovaný podpis.

Začátek stránky

Ukončení automatického vkládání podpisu

Proveďte jednu z následujících akcí:

Ukončení automatického vkládání podpisu do všech nových zpráv

Ukončení automatického vkládání podpisu do odpovědí nebo do zpráv předávaných dál

Odebrání automatického podpisu z jedné zprávy

Ukončení automatického vkládání podpisu do všech nových zpráv

 1. V nové zprávě na kartě Zpráva ve skupině Zahrnout klikněte na tlačítko Podpis a pak na položku Podpisy.

  Poznámka : Klepnete-li v otevřené zprávě na položku Odpovědět, Odpovědět všem nebo Předat dál, můžete na kartě Zpráva také nastavit vlastnosti podpisu.

 2. Na kartě Podpis e-mailu v části Vyberte výchozí podpis vyberte v seznamu Nové zprávy položku (žádný).

 3. Klikněte na OK.

 4. Chcete-li odebrat podpis z aktuálně otevřené zprávy, musíte jej odstranit ručně. Vyberte podpis a stiskněte klávesu DELETE.

  Podpis se nebude zobrazovat v žádné nové zprávě, která bude otevřena.

Ukončení automatického vkládání podpisu do odpovědí nebo do zpráv předávaných dál

 1. V nové zprávě na kartě Zpráva ve skupině Zahrnout klikněte na tlačítko Podpis a pak na položku Podpisy.

  Poznámka : Klepnete-li v otevřené zprávě na položku Odpovědět, Odpovědět všem nebo Předat dál, můžete na kartě Zpráva také nastavit vlastnosti podpisu.

 2. Na kartě Podpis e-mailu ve skupinovém rámečku Vyberte výchozí podpis vyberte v rozevíracím seznamu Odpovědi a předané zprávy položku (žádný).

 3. Klikněte na OK.

 4. Chcete-li odebrat podpis z aktuálně otevřené zprávy, musíte jej odstranit ručně. Vyberte podpis a stiskněte klávesu DELETE.

  Podpis se nebude zobrazovat v žádné nové zprávě, která bude otevřena.

Odebrání automatického podpisu z jedné zprávy

 • V textu zprávy vyberte podpis a stiskněte klávesu DELETE.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×