Vytvoření a vložení nového úkolu (jednoduchého nebo opakovaného)

Vytvářením úkolů můžete rozložit projekt Práce na menší části. Někteří vedoucí projektů používají místo termínu úkoly termín aktivity nebo pracovní balíčky.

Pokud chcete definovat úkoly co nejefektivněji, vezměte v úvahu následující vodítka:

 • Rozepište úkoly až na úroveň podrobností, kterou chcete sledovat. Úkoly v rizikovějších oblastech by měly být rozepsány do větších podrobností.

 • Zajistěte jasná kritéria dokončení úkolů.

 • Definujte úkoly, které jsou krátké vzhledem k celkové době trvání projektu. Kratší úkoly umožní snadněji odhadnout čas a zdroje.

 • Nedefinujte jako úkoly dovolenou nebo školení.

V tomto článku

Vytvoření nového úkolu

Vytvoření několika nových úkolů

Vytvoření opakujícího se úkolu (opakovaný úkol)

Vytvoření nového úkolu

 1. V nabídce Zobrazit klikněte na příkaz Ganttův diagram.

 2. Do pole Název úkolu na konci seznamu úkolů zadejte název nového úkolu.

  Chcete-li vložit úkol mezi existující úkoly, vyberte řádek, pod který chcete zadat nový úkol. V nabídce Vložit klepněte na příkaz Nový úkol a zadejte název úkolu do vloženého řádku. ID úkolů jsou po vložení nového úkolu automaticky přečíslována.

 3. Stiskněte klávesu ENTER.

Pomocí Přehled můžete organizovat Plán během vkládání úkolů nebo až po vložení všech úkolů do daného projektu. Vytvořením osnovy plánu pro daný projekt se zjednoduší organizace, vytváření, správa a udržování projektu.

Poznámky : 

Začátek stránky

Vytvoření několika nových úkolů

Pokud přidáváte několik úkolů s přiřazením zdrojů a Závislosti mezi úkoly najednou, můžete využít zadávání informací do Formuláře úkolů.

 1. V nabídce Zobrazit klikněte na příkaz Ganttův diagram.

 2. V nabídce Okno klikněte na Rozdělit.

  Okno bude rozděleno na Ganttův diagram (nahoře) a na Formulář úkolů (dole).

 3. Ve zobrazení Ganttova diagramu klepněte na první prázdný řádek na konci seznamu úkolů.

 4. Ve zobrazení Formulář úkolů zadejte do pole Název název úkolu, který vytváříte.

 5. Do pole Doba trvání zadejte dobu trvání úkolu.

 6. Pokud má být doba trvání úkolu pevná bez ohledu na přiřazení zdrojů, zaškrtněte políčko Řízený úsilím. Úkol tak bude řízený úsilím.

 7. Do jednotlivých sloupců formuláře zadejte podrobné informace o úkolu (například přiřazené zdroje a předchůdce).

 8. Pro uložení nového úkolu a přeskočení na další řádek ve zobrazení Ganttova diagramu klepněte na tlačítko Další.

  Poznámka : Pomocí zobrazení Formuláře úkolů nelze do projektu zadat dílčí úkoly. Dílčí úkoly lze vytvořit tak, že zmenšíte nebo zvětšíte odsazení úkolu, a tím vytvoříte osnovu projektu.

Začátek stránky

Vytvoření opakujícího se úkolu (opakovaný úkol)

Možná objevíte úkoly, které se v průběhu projektu opakují. Například pokud bude chtít vedení přidat úkol, jehož cílem bude vyváření sestav pro společníky každé tři měsíce. V závislosti na jejich povaze je můžete zadat jako jednoduché nebo opakované úkoly. Pokud se úkol neopakuje v pravidelných intervalech, můžete jej zadat běžným způsobem pokaždé, když se bude opakovat. Pokud se úkol opakuje pravidelně, můžete jej zadat jako opakovaný úkol.

 1. V nabídce Zobrazit klikněte na příkaz Ganttův diagram.

 2. Vyberte řádek níže, kde se má opakovaný úkol objevit.

 3. V nabídce Vložit klikněte na příkaz Opakovaný úkol.

 4. Do pole Název úkolu zadejte název úkolu.

 5. Do pole Doba trvání zadejte dobu trvání jednoho výskytu úkolu.

 6. Ve skupinovém rámečku Způsob opakování klikněte na přepínač Denně, Týdně, Měsíčně nebo Ročně.

 7. Určete četnost opakování úkolu a zaškrtněte políčko vedle všech dní v týdnu, kdy se má úkol vyskytovat.

 8. V podnabídce Rozsah opakování zadejte do pole Zahájení datum zahájení výskytu úkolu. Pokud do rozevíracího pole Zahájení nezadáte datum, použije aplikace Project datum zahájení projektu.

 9. Klepněte na možnost Konec po nebo Konec.

  • Pokud jste vybrali přepínač Konec po, zadejte počet výskytů úkolu.

  • Jestliže jste vybrali přepínač Konec, zadejte datum ukončení opakovaného úkolu.

 10. Pokud chcete na úkol aplikovat kalendář, vyberte v podnabídce Kalendář pro plánování tohoto úkolu kalendář zdrojů.

  Pokud nechcete aplikovat žádný kalendář, ujistěte se, že ze seznamu Kalendář je zvolena možnost Žádný.

  Tip : Pokud chcete aplikovat kalendář, ale nechcete jej svazovat s plánováním úkolu, zaškrtněte políčko Plánování ignoruje kalendáře zdrojů.

Poznámka : 

 • ID úkolů jsou po vložení nového úkolu automaticky přečíslována a Indikátory opakovaných úkolů Obrázek ikony se zobrazí ve sloupci Indikátory.

 • Pokud bude úkol nastaven tak, aby se opakoval ve volný den, vznese aplikace Project dotaz, zda u tohoto výskytu chcete změnit plán.

 • Přiřadíte-li zdroj k opakovanému souhrnnému úkolu přímo zadáním názvu zdroje do pole Názvy zdrojů, bude zdroj přiřazen k celkové práci na opakovaném úkolu, nikoli k jednotlivým zobrazeným opakovaným úkolům.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×