Vytvoření a uložení všech maker do jednoho sešitu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Když v sešitu poprvé vytvoříte makro, bude fungovat jenom v tomto sešitu. Ale co když budete chtít použít makro v jiných sešitech? Pokud chcete zpřístupnit makra při každém otevření Excelu, vytvořte je v sešitu s názvem Personal.xlsb. To je skrytý sešit, který je uložený v počítači a otevírá se při každém otevření Excelu.

Než začnete, ujistěte se, že na pásu karet je zobrazena karta Vývojář. Pokud ne, udělejte toto:

 1. Klikněte na Soubor>Možnosti>Přizpůsobit pás karet.

 2. V podokně Přizpůsobit pás karet v poli Hlavní karty zaškrtněte políčko Vývojář.

 3. Klikněte na OK.

Jako další krok vytvořte makro. Ukážeme si vytvoření na úplně jednoduchém příkladu, kterým se zformátuje text v aktuální buňce tučně. Další informace o vytváření maker najdete v článku Rychlý start: Vytvoření makra.

 1. Do buňky A1 zadejte "nějaký text" a stiskněte klávesu Enter.

 2. Klikněte na Vývojář > Použít relativní odkazy. Tak bude makro fungovat všude, kam ho napíšete.

Skupina Kód na kartě Vývojář

 1. Klikněte na Záznam makra.

 2. V dialogovém okně Záznam makra zadejte název makra do pole Název makra. Můžete třeba zadat Tučně.

Nepoužívejte v názvu mezery.

 1. V poli Uložit makro do vyberte Osobní sešit maker.

 2. Klikněte na OK.

 3. Klikněte do buňky A1 a stisknutím Ctrl+B použijte tučné formátování.

To je jediný krok v makru.

 1. Klikněte na Vývojář > Zastavit záznam.

 2. Zavřete všechny otevřené sešity a pak ukončete Excel.

Zobrazí se zpráva s výzvou k uložení změn, které jste v osobním sešitu maker udělali.

 1. Kliknutím na Uložit osobní sešit uložte.

Při dalším otevření Excelu bude vytvořené makro dostupné. Pokud ho chcete zobrazit:

 1. Klikněte na Vývojář > Makra.

Náš příklad makra se jmenuje PERSONAL!.Tučně.

 1. Jestliže makro nevidíte, klikněte v poli Makra v na PERSONAL.XLSB.

Pokud chcete makro spustit, přečtěte si článek Spuštění maker.

Přesunutí maker z jednoho počítače do jiného

Předpokládejme, že jiný počítač a chcete přesunout nebo zkopírovat všechna makra k počítači. Nebo chcete sdílet všechna makra s někým jiným. Není možné sdílet Personal.xlsb mezi počítači, ale můžete kopírovat do složky XLSTART na jiných počítačích nebo zkopírovat některé nebo všechny své makra Personal.xlsb soubor na jiných počítačích.

Pokud chcete s ostatními sdílet jenom jedno makro nebo několik málo maker, můžete jim poslat sešit, který je obsahuje, v e-mailové zprávě. Můžete taky sešit zpřístupnit na sdílené síťové jednotce nebo v knihovně služby SharePoint Services.

Další informace o kopírování maker z jednoho sešitu do jiného najdete v článku Kopírování modulu maker do jiného sešitu.

Zobrazení skrytého osobního sešitu

Všechna makra uložená do osobního sešitu se dají upravovat, jenom když se zobrazí skrytý osobní sešit. Při spuštění Excelu se osobní sešit načte, ale nevidíte ho, protože je skrytý. Pokud ho chcete zobrazit:

 1. Klikněte na Zobrazení > Zobrazit.

 2. V dialogovém okně Zobrazit byste měli vidět PERSONAL.XLSB.

 3. Kliknutím na OK osobní sešit zobrazíte.

 4. Pokud chcete osobní sešit skrýt, zkontrolujte, jestli je vybraný sešit Personal.xlsb a klikněte na kartě Zobrazení na Skrýt.

Kdykoli vytvoříte nové makro a uložíte ho do osobního sešitu, nebo aktualizujete některá z maker, která obsahuje, zobrazí se výzva k uložení osobního sešitu stejně jako při jeho prvním uložení.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×