Vytvoření a tisk vlastních vizitek v Publisheru

Aplikace Publisher umožňuje snadnou a efektivní tvorbu vizitek, ať už podle vašeho vlastního návrhu nebo na základě některé šablony aplikace Publisher. Můžete použít barevná schémata a schémata písem, která odpovídají stylu vaší společnosti. Vizitky můžete dále přizpůsobit konkrétním segmentům trhu nebo lokalitám a přidávat nová jména a pracovní zařazení zaměstnanců, když se váš podnik bude rozšiřovat.

V tomto článku

Návrh vizitky

Vytvoření vizitky

Tisk vizitek na stolní tiskárně

Po vytvoření vizitek

Návrh vizitky

Když začínáte s vytvářením své vizitky, je vhodné vybrat předem metodu tisku, například tisk přímými barvami nebo výtažkovými barvami, pokud máte v úmyslu zadat tisk publikace komerční tiskárně, abyste mohli předem počítat s případnými tiskovými problémy, které by mohly ovlivnit vaše rozhodování při návrhu. Vizitky, které navrhnete v aplikaci Publisher, můžete vytisknout na stolní tiskárně nebo předat k tisku komerční tiskárně. Záleží pouze na vašich potřebách:

 • Svůj návrh můžete předat komerční tiskárně zejména tehdy, chcete-li dosáhnout přesně požadované barvy, potřebujete-li velký počet výtisků, záleží vám na přesném zarovnání nebo počítáte s přehyby. Komerční tiskárny jsou vybaveny dokonalými stroji a nabízejí široký výběr druhů papíru, inkoustů, laků a další možnosti. V části Viz také naleznete odkazy na další informace o postupu při předávání souborů komerční tiskárně.

 • Vynikajících výsledků můžete dosáhnout také se stolní tiskárnou. Stolní tiskárna vám umožní kdykoli změnit vzhled vizitek podle aktuálních potřeb. Většina obchodů s kancelářskými potřebami nabízí předem nařezané listy s kartami v různých barvách a speciální papír s předtištěnými vzory.

Bez ohledu na to, jakou metodu tisku vizitek zvolíte, nezapomeňte na nich uvést následující základní prvky:

 • Název a logo vaší společnosti

 • Vaše jméno a titul

 • Vaši domovní adresu a telefonní a faxová čísla

 • Vaši e-mailovou adresu

 • Adresu URL vašeho webu

Začátek stránky

Vytvoření vizitky

Nejjednodušší je začít výběrem jednoho z návrhů vizitek dodávaných s aplikací Publisher.

Vytvoření jednostranné vizitky

 1. Klikněte na Soubor > Nový a zvolte Předdefinované, abyste mohli použít některou ze šablon nainstalovaných v aplikaci Publisher.

  Snímek obrazovky s kategoriemi předdefinovaných šablon v Publisheru

 2. V katalogu Vizitky klikněte v části Nainstalované šablony na požadovaný návrh.

  Poznámka : Pokud již předem víte, že budete tisknout na papír dodávaný určitým výrobcem, přejděte do sekce tohoto výrobce a klikněte na druh papíru, který použijete. Není-li papír, který chcete použít, v seznamu uveden, postupujte podle následujících pokynů.

 3. V části Vlastní nastavení udělejte toto:

  • Vyberte barevné schéma a schéma písem.

  • Klikněte na rozevírací nabídku pod nadpisem Informace o zaměstnání a potom klikněte na Vytvořit nové... (aby se každá vizitka automaticky naplnila stejnými informacemi).

  • V dialogovém okně Vytvořit novou sadu informací o zaměstnání zadejte informace do jednotlivých polí. Zadejte i Název sady informací o zaměstnání.

   Snímek obrazovky s dialogovém oknem Vytvořit novou sadu informací o zaměstnání

  • Pokud máte logo, klikněte na tlačítko Přidat logo.

  • Klikněte na Uložit.

 4. V části Možnosti udělejte toto:

  • Vyberte Velikost stránkyNa šířku nebo Na výšku.

  • Pokud chcete zahrnout logo, zaškrtněte políčko Zahrnout logo.

  • Klikněte na Vytvořit.

  Tip : Používáte aplikaci Publisher 2007 nebo Publisher 2010? V podokně úloh Typy publikací klikněte na Vizitky a potom v katalogu Vizitky klikněte na požadovaný návrh. Zvolte požadované možnosti, například barevné schéma, sadu informací o zaměstnání a orientaci na výšku nebo na šířku. Potom klikněte na tlačítko Vytvořit.

Nastavení parametrů tisku vizitek na papír dodávaný určitým výrobcem

Pokud jste zakoupili vizitkové listy od určitého výrobce, můžete své vizitky v aplikaci Publisher nastavit tak, aby jejich rozměry při tisku odpovídaly rozměrům vizitkových listů.

 1. Na kartě Návrh stránky klikněte na Velikost a potom klikněte na Další předvolené velikosti stránek.

  Snímek obrazovky s možností Další předvolené velikosti stránek na kartě Návrh stránky v Publisheru

 2. V dialogovém okně Přednastavené velikosti stránek přejděte dolů do oddílu Výrobci, najděte požadovaného výrobce a klikněte na jeho název.

  Poznámka : Nemůžete-li najít požadovaného výrobce nebo jeho konkrétní produkt, pečlivě změřte vizitky, na které budete tisknout, a nezapomeňte odečíst plochy, na které nelze tisknout. Klikněte na tlačítko Vlastní velikost stránky a v dialogovém okně Vlastní velikost stránky zadejte rozměry vizitek. Další informace o nastavení vlastní velikosti stránky naleznete v tématu Dialogové okno Vlastní velikost stránky.

  Tip : Používáte aplikaci Publisher 2007 nebo Publisher 2010? V podokně Formátovat publikaci klikněte v části Možnosti – Vizitka na Změnit velikost stránky. V dialogovém okně Vzhled stránky přejděte dolů do oddílu Vizitky, najděte požadovaného výrobce a klikněte na jeho název.

 3. Klikněte na konkrétní požadovanou velikost stránky a potom na tlačítko OK.

 4. Dříve, než začnete tisknout na vizitkové listy, zkuste vizitky vytisknout na list obyčejného papíru. Tak se ujistíte, že se vizitky vytisknou podle očekávání.

Přidání textu

 • Chcete-li nahradit zástupný text vlastním textem, klikněte na zástupný text a zadejte text vlastní.

Poznámka : Pokud jste své pracovní kontaktní informace uložili do sady informací o zaměstnání a vyberete-li nyní tuto sadu, bude vizitka automaticky naplněna uloženými údaji. Chcete-li upravit kontaktní informace nebo nahradit pracovní kontakty jinou sadou informací o zaměstnání, klikněte na příkaz Informace o zaměstnání v nabídce Úpravy. Odkazy na podrobnější informace o sadách informací o zaměstnání naleznete v části Viz také.

Změna velikosti textu

Velikost textu je zpravidla automaticky nastavena tak, aby se text vešel do pole zástupného textu. V případě potřeby ji však můžete upravit ručně.

 1. Klikněte na textové pole.

 2. Na kartě Nástroje textového pole – Formát klikněte na Přizpůsobení textu a potom na Nepřizpůsobovat.

 3. Vyberte text a potom v rozevíracím seznamu Velikost písma na kartě Nástroje textového pole – Formát zvolte novou velikost písma.

Tip : Používáte aplikaci Publisher 2007 nebo Publisher 2010? V nabídce Formát přejděte na Přizpůsobení textu a potom klikněte na Nepřizpůsobovat. Vyberte text a potom na panelu nástrojů v rozevíracím seznamu Velikost písma zvolte novou velikost písma.

Nahrazení zástupného loga vlastním logem

 1. Klikněte na zástupné logo, chvíli vyčkejte a poté dalším kliknutím na zástupný obrázek zobrazte panel nástrojů Vložit obrázek.

 2. V dialogovém okně Vložit obrázek vyhledejte umístění loga, které chcete do publikace vložit, a poté poklikejte na požadovaný obrázek. Aplikace Publisher automaticky změní velikost obrázku podle potřeby.

Poznámka : Pokud jste vložili logo do sady informací o zaměstnání a nyní tuto sadu vyberete, bude logo přidáno do nové publikace automaticky.

Tip : Používáte aplikaci Publisher 2007 nebo Publisher 2010? Klikněte na zástupné logo, chvilku počkejte a potom dalším kliknutím na zástupný obrázek zobrazte panel nástrojů Obrázek. Na panelu nástrojů Obrázek klikněte na tlačítko Vložit obrázek Obrázek tlačítka . V dialogovém okně Vložit obrázek vyhledejte umístění loga, které chcete do publikace vložit, a poté poklikejte na požadovaný obrázek. Aplikace Publisher automaticky změní velikost obrázku podle potřeby.

Vytvoření oboustranné vizitky

Zadní strana vizitky je ideálním místem pro přidání informací, které zákazníkům usnadní obchodování s vámi. Můžete uvést kterýkoli z následujících údajů:

 • Mapa s vyznačením sídla vašeho podniku

 • Pokyny pro řidiče

 • Kupón

 • Speciální sleva pro příjemce

 • Motto společnosti

 • Seznam produktů

 • Překlad obsahu na přední straně do jiného jazyka

Přidání informací na zadní stranu vizitky

 1. Proveďte kroky potřebné pro vytvoření jednostranné vizitky.

 2. V navigačním podokně Stránky klikněte pravým tlačítkem na existující stránku a vyberte Vložit stránku.

  Příkaz Vložit stránku v navigačním podokně Stránky v Publisheru

  Tip : Používáte aplikaci Publisher 2007 nebo Publisher 2010? V nabídce Vložit klikněte na Stránka.

 3. V dialogovém okně Vložit stránku klikněte na možnost Za aktuální stránku poté vyberte všechny požadované možnosti.

  Chcete-li, aby se na zadní straně vizitky zobrazovalo například motto vaší společnosti, můžete kliknout na možnost Vytvořit na každé stránce jedno textové pole. Pokud bude na zadní straně umístěn překlad do jiného jazyka, můžete kliknout na možnost Duplikovat všechny objekty ze stránky číslo, abyste měli na druhé straně k dispozici stejné barvy, grafické prvky a text jako na lícové straně.

 4. Přidejte text, obrázky a další informace, které chcete umístit na zadní stranu vizitky.

 5. Až bude zadní strana vizitky vypadat, jak jste chtěli, uložte soubor.

Než začnete tisknout oboustranné vizitky

Pokud tisknete oboustranné vizitky na stolní tiskárně, otestujte návrh nejprve na obyčejném papíru, a to z následujících důvodů:

 • Stolní tiskárny často oboustranné dokumenty přesně nezarovnávají. Platí to zvláště u tiskáren, které nepodporují oboustranný tisk a vyžadují ruční vložení papíru pro potisk zadní strany.

 • Aby se přední i zadní strana vizitek vytiskla správně, musí být okraje stránky v rozložení vizitek nastaveny stejně (tak, jako ve výchozím rozložení s deseti kopiemi na list). Pokud jste přizpůsobili velikost okrajů nebo mezer nebo jste změnili nastavení parametru Kopie na list, bude vyrovnání přední a zadní strany obtížnější.

Začátek stránky

Tisk vizitek na stolní tiskárně

 1. Otevřete dokument s vizitkou, kterou chcete tisknout.

 2. Vložte do tiskárny papír, na který chcete vytisknout zkušební list.

 3. Klikněte na Soubor > Tisk.

 4. V seznamu Tiskárna vyberte požadovanou tiskárnu.

 5. V části Nastavení přejděte do rozevíracího seznamu pod nápisem Stránky a vyberte Jedna stránka na list nebo Více kopií na list.

  Důležité : Pokud jste vybrali velikost stránky odpovídající produktu konkrétního výrobce, jsou možnosti pro tento produkt již nastaveny.

  Tip : Používáte aplikaci Publisher 2007 nebo Publisher 2010? V nabídce Soubor klikněte na Tisk. Na kartě Nastavení papíru a publikace zvolte požadovanou tiskárnu. V části Možnosti tisku klikněte na Jedna stránka na list nebo Více kopií na list. Pod oblastí Náhled klikněte na Zobrazit způsob vložení papíru a potom klikněte na odkaz Spustit Průvodce nastavením oboustranného tisku. Průvodce shromáždí informace o vaší tiskárně a pomůže vám zjistit, jak máte vložit papír ke zkušebnímu tisku publikace. To je užitečné i v případě, že tisknete jednu stranu publikace.

 6. Kliknutím na tlačítko Tisk vytiskněte zkušební list a poté proveďte veškeré potřebné úpravy.

 7. Vložte do tiskárny papír nebo vizitkový list zvoleného výrobce, na který chcete tisknout.

Poznámka : 

 • Aplikace Publisher automaticky nastaví správný způsob tisku vizitek, ať už jsou orientovány na šířku nebo na výšku.

 • Pokud jste nenastavili vlastní velikost vizitek nebo nevybrali konkrétní produkt zvoleného výrobce, aplikace Publisher použije jako výchozí hodnoty standardní rozměry vizitek 5,1 x 8,9 cm.

Změna počtu kopií na list

Chcete-li změnit počet kopií, které se vytisknou na jeden list, postupujte takto:

 1. Klikněte na Soubor > Tisk.

 2. V rozevíracím seznamu pod nápisem Stránky vyberte Jedna stránka na list nebo Více kopií na list.

  Pokud zvolíte možnost Více kopií na list, můžete v číselníku Kopie každé stránky změnit počet kopií na list.

Tip : Používáte aplikaci Publisher 2007 nebo Publisher 2010? V nabídce Soubor klikněte na Tisk a potom klikněte na kartu Nastavení papíru a publikace. Vyberte možnost Jedna stránka na list nebo Více kopií na list. Pokud zvolíte možnost Více kopií na list, můžete změnit počet kopií na jeden list úpravou nastavení okrajů a mezer v oddílu Další možnosti tisku.

Začátek stránky

Po vytvoření vizitek

Podmínkou úspěšného marketingu je představení správného obrazu vašeho podniku potenciálním zákazníkům spolu s dalším rozvíjením tohoto vztahu po počátečním navázání kontaktu. Vizitky jsou přitom klíčovým nástrojem. Kromě toho, že slouží jako příhodný zdroj pro připomenutí vašich kontaktních informací, představuje vizitka vaši společnost a posiluje její obraz v očích zákazníka. Obchodní vizitka je také nedocenitelným prostředkem budování a udržování samovolného šíření informací o vašem podniku mezi zákazníky.

Pokud však své vizitky schováváte v zásuvce, nemohou plnit svou funkci – vypusťte je proto do oběhu!

 • Nabízejte své vizitky zákazníkům při každém setkání, nejen poprvé.

 • Rozdejte vizitky všem pracovníkům, ne pouze nadřízeným.

 • Místo jedné vizitky dejte zákazníkovi vždy dvě a požádejte jej, aby druhou předal někomu ze svých známých.

 • Přiložte dvě vizitky ke každému dopisu, přání k narozeninám, ke každé novoročence a ke každému děkovnému lístku.

 • Vložte po dvou vizitkách do každé sady propagačních materiálů.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×