Vytvoření a tisk nápisu, plakátu nebo jiné velké publikace

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud při vytváření publikace například typu Nápisy zvolíte v dialogovém okně Vzhled stránky větší velikost než A4, znamená to, že aplikace Microsoft Office Publisher 2007 bude tisknout publikaci větší než jeden list papíru. V aplikaci Office Publisher 2007 lze tisknout publikace až do rozměru 610 x 610 mm.

Důležité : Některé vlastnosti, například přechody, čáry a okraje vytvořené z klipartu, se nemusí na nápisech větších než 305 mm vytisknout správně.

V tomto článku

Vytvořit nápis

Vytvoření plakátu

Přidání obrázků na nápis nebo plakát

Změna překrytí

Vytisknout nápis nebo plakát

Vytvoření nápisu

 1. V seznamu Typy publikací klepněte na položku Nápisy.

 2. V galerii Nápisy proveďte jeden z následujících kroků:

  • Klepněte na požadovaný návrh nápisu, například Byt k pronajmutí.

  • Klepněte na odkaz Zobrazit šablony sady Microsoft Office Online, na návrh nápisu, který chcete stáhnout, a potom přejděte ke kroku 4.

 3. Ve skupinových rámečcích Vlastní nastavení a Možnosti vyberte požadované možnosti.

 4. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

 5. V podokně úloh Formátovat publikaci proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li změnit šířku a výšku nápisu, klepněte v podokně úloh na tlačítko Změnit velikost stránky a vyberte velikost stránky nebo klepněte na možnost Vytvořit vlastní velikost stránky.

  • Jestliže chcete změnit barevné schéma nápisu, klepněte v podokně úloh na položku Barevná schémata a vyberte požadované téma.

  • Pokud chcete změnit schéma písem nápisu, klepněte v podokně úloh na položku Schémata písem a vyberte požadované schéma.

 6. Zástupné texty a obrázky v nápisu nahraďte požadovanými texty, obrázky nebo jinými objekty.

 7. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Uložit jako.

 8. V poli Uložit do klepněte na složku, do které chcete novou publikaci nápisu uložit.

 9. Do pole Název souboru zadejte název publikace s nápisem.

 10. V rozevíracím seznamu Typ souboru klepněte na položku Soubory aplikace Publisher.

 11. Klikněte na Uložit.

Začátek stránky

Vytvoření plakátu

Jestliže chcete v aplikaci Publisher vytvořit plakát, vytvořte nápis a potom změňte velikost stránky na požadovanou velikost plakátu.

 1. V podokně úloh Typy publikací klepněte na položku Nápisy a proveďte jednu z následujících akcí:

  • V seznamu Nápisy klepněte na položku Velikosti prázdných stránek.

  • Klepněte na odkaz Zobrazit šablony sady Microsoft Office Online, na návrh plakátu, který chcete stáhnout, a potom přejděte ke kroku 3.

 2. Ve skupinovém rámečku Velikosti prázdných stránek klepněte na požadovanou velikost papíru nebo klepněte na položku Vytvořit vlastní velikost stránky a vytvořte vlastní velikost stránky.

 3. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

 4. V podokně úloh Formátovat publikaci proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li změnit barevné schéma, klepněte v podokně úloh na položku Barevná schémata a vyberte požadované téma.

  • Jestliže chcete změnit schéma písem, klepněte v podokně úloh na položku Schémata písem a vyberte požadované schéma.

 5. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Uložit jako.

 6. V poli Uložit do klepněte na složku, do které chcete novou publikaci uložit.

 7. Do pole název souboru zadejte název publikace.

 8. V rozevíracím seznamu Typ souboru klepněte na položku Soubory aplikace Publisher.

 9. Klikněte na Uložit.

Začátek stránky

Přidání obrázků na nápis nebo plakát

Přidání klipartu

 1. Na panelu nástrojů Objekty klepněte na tlačítko Rámeček obrázku, klepněte na položku Prázdný rámeček obrázku a poté vložte klepnutím prázdný rámeček obrázku do publikace.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na prázdný rámeček obrázku, přejděte na položku Změnit obrázek a pak klepněte na příkaz Klipart.

 3. V podokně úloh Klipart zadejte do pole Hledat slovo nebo slovní spojení popisující požadovaný klip.

  Okruh hledání můžete zúžit takto:

  • Pokud chcete zobrazené výsledky hledání omezit na určitou kolekci klipů, vyberte v poli Prohledávat požadovanou kolekci.

  • Chcete-li výsledky hledání omezit na určitý typ multimediálního souboru, zaškrtněte v poli Očekávané výsledky políčka vedle požadovaných typů klipů.

  Hledání klipartů a obrázků online se přesměruje do Bingu. Máte na starosti dodržování autorských práv a filtr licencí v Bingu vám může pomoct při výběru obrázků, které použijete.

 4. Klepněte na tlačítko Přejít.

 5. V okně výsledků hledání podokna úloh Klipart klepněte na požadovaný obrázek.

Přidání obrázku ze souboru

 1. Na panelu nástrojů Objekty klepněte na tlačítko Rámeček obrázku, klepněte na položku Prázdný rámeček obrázku a poté vložte klepnutím prázdný rámeček obrázku do publikace.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na rámeček obrázku, přejděte na položku Změnit obrázek a klepněte na příkaz Ze souboru.

 3. V dialogovém okně Vložit obrázek vyhledejte složku obsahující obrázek, který chcete vložit, a potom klepněte na soubor s obrázkem.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li obrázek vložit, klepněte na tlačítko Vložit.

  • Chcete-li obrázek připojit k souboru s obrázkem na pevném disku, klepněte na šipku vedle tlačítka Vložit a poté klepněte na příkaz Připojit k souboru.

   Poznámka : Jestliže předpokládáte, že budete publikaci tisknout v profesionální tiskárně, například nápis na jeden velký arch papíru, pozvánky na reliéfní papír nebo obrázky na trička, nebo jestliže plánujete přenesení publikace na jiný počítač, použijte pro vložení propojené grafiky Průvodce na cesty.

   Pokud nepoužijete Průvodce na cesty, nemusí se grafika se souborem zkopírovat. Odkazy na další informace o vložení a propojení grafiky a o Průvodci na cesty naleznete v části Viz také.

Přidání obrázku přímo ze skeneru nebo digitálního fotoaparátu

 1. Na panelu nástrojů Objekty klepněte na tlačítko Rámeček obrázku, klepněte na položku Prázdný rámeček obrázku a poté vložte klepnutím prázdný rámeček obrázku do publikace.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na rámeček obrázku, přejděte na položku Změnit obrázek a pak klepněte na příkaz Ze skeneru nebo fotoaparátu.

 3. Pokud je k počítači připojeno více zařízení, vyberte požadované zařízení.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Přidání obrázku ze skeneru    Jestliže pro skenování obrázku používáte výchozí nastavení, klepněte u obrázků přidávaných do publikace online na možnost Kvalita pro web a u obrázků přidávaných do tištěné publikace na možnost Kvalita tisku. Poté klepnutím na tlačítko Vložit naskenujte obrázek.

   Poznámka : U některých skenerů se může stát, že nebude dostupné tlačítko Vložit, protože skener nepodporuje automatické skenování. V tomto případě klepněte na tlačítko Vlastní vložení.

  • Přidání obrázku z fotoaparátu nebo jiného zařízení    Je-li vybraným zařízením fotoaparát nebo jiné zařízení (nikoli skener), nebo jestliže chcete před skenováním obrázku přizpůsobit některá nastavení, klepněte na tlačítko Vlastní vložení a postupujte podle pokynů k použitému zařízení.

Přidání obrázku pomocí Správce grafiky

 1. Na panelu nástrojů Objekty klepněte na tlačítko Rámeček obrázku, klepněte na položku Prázdný rámeček obrázku a poté vložte klepnutím prázdný rámeček obrázku do publikace.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na rámeček obrázku, přejděte na položku Změnit obrázek a pak klepněte na příkaz Správce grafiky.

 3. V podokně úloh Správce grafiky v seznamu Vybrat obrázek přejděte na název prázdného rámečku obrázku, který chcete nahradit, klepněte na šipku a pak klepněte na příkaz Vložit obrázek do tohoto rámce.

 4. V dialogovém okně Vložit obrázek klepněte na požadovaný obrázek.

  Pokud požadovaný obrázek nevidíte, přejděte do složky, ve které se nachází.

 5. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li obrázek vložit, klepněte na tlačítko Vložit.

  • Chcete-li obrázek připojit k souboru s obrázkem na pevném disku, klepněte na šipku vedle tlačítka Vložit a poté klepněte na příkaz Připojit k souboru.

Začátek stránky

Změna překrytí

 1. V nabídce Soubor klikněte na Tisk.

  • Chcete-li zvětšit překrývající se okraje papíru mezi potištěnými plochami nápisu, plakátu nebo velké publikace ve vodorovném směru, změňte nastavení Vodorovné překrytí ve skupinovém rámečku Další možnosti tisku.

   Jestliže například tisknete velký nápis složený z více vodorovných stránek, můžete zvětšit nebo zmenšit okraj mezi stránkami, aby při jejich sestavení do pásu nebyly některé potištěné oblasti zakryté.

  • Pokud chcete změnit překrývající se okraje papíru mezi potištěnými plochami stránky nápisu, plakátu nebo velké publikace ve svislém směru, změňte nastavení Svislé překrytí ve skupinovém rámečku Další možnosti tisku.

   Když například tisknete velký nápis složený z více stránek ve svislém směru, můžete zvětšit nebo zmenšit okraje mezi stránkami, aby při jejich sestavení do pásu nebyly části potištěné oblasti zakryté.

  • Chcete-li vytisknout jednu stránku velké publikace, zaškrtněte políčko Vytisknout jednu dlaždici a vyberte číslo řádku a sloupce požadované dlaždice.

 2. Klikněte na tlačítko Tisk.

  Poznámka : Všechny stolní tiskárny mají na okrajích papíru oblast, ve které nemohou tisknout.

Začátek stránky

Tisk nápisu nebo plakátu

Chcete-li nápis nebo plakát vytisknout, klepněte v nabídce Soubor na příkaz Tisk a pak klepněte na tlačítko OK.

Poznámka : Jestliže chcete vytisknout plakát na plakátový papír, potřebujete tiskárnu, která tento formát papíru podporuje. Zjistíte to v dostupných možnostech ve skupinovém rámečku Papír na kartě Nastavení papíru a publikace v dialogovém okně Tisk.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×