Vytvoření a tisk jednoho štítku s adresou

Udělejte některou z těchto věcí:

Vytvoření a tisk jednoho štítku s adresou

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

  Poznámka : V rozložení poznámkového bloku nebo rozvržení pro publikování nemůžete tisknout štítky s adresou.

 2. V nabídce Nástroje klikněte na Štítky.

 3. V poli Adresa zadejte nebo upravte poštovní adresu.

 4. Pod položkou Štítek klikněte na položku Možnosti.

 5. V místní nabídce Label products (Dodavatelé štítků) klikněte na výrobce štítků.

 6. V části Product number (Číslo výrobku) klikněte na typ štítku, který máte, a potom na OK.

 7. V části Číslo štítků klikněte na položku Jediný štítek.

 8. V polích Řádek a Sloupec vyberte čísla, která odpovídají štítku na archu štítků, který chcete vytisknout.

 9. Vložte štítek nebo arch štítků do tiskárny.

 10. V dialogovém okně Popisky klikněte na položku Tisk.

 11. Vyberte možnosti a pak klikněte na položku Tisk.

Přidání grafiky na štítky s adresou

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

  Poznámka : V rozložení poznámkového bloku nebo rozvržení pro publikování nemůžete tisknout štítky s adresou.

 2. V nabídce Nástroje klikněte na Štítky.

 3. Vyberte všechny požadované možnosti, například počet štítků, typ štítku a možnosti tisku štítků a pak klikněte na tlačítko OK.

 4. V dokumentu štítku klikněte na místo, kam chcete vložit grafiku.

 5. Na kartě Domů v části Vložit klikněte na Obrázek a pak na Obrázek ze souboru nebo Galerie klipartů.

  Wordová karta Domů, skupina Vložit

 6. Vyhledejte grafiku a pak na ni dvakrát klikněte.

 7. Chcete-li změnit velikost grafiky, vyberte ji a pak přetáhněte rohový úchyt pro změnu velikosti na požadovanou velikost.

  Chcete-li zachovat poměr výšky a šířky, podržte během přetahování rohového úchytu klávesu SHIFT.

  Pokud se grafika nezarovná s textem štítku

  1. Vyberte grafiku.

  2. V nabídce Formát klikněte na Obrázek.

  3. Klikněte na Rozložení.

  4. V části Styl obtékání klikněte na Čtverec.

  5. V části Vodorovné zarovnání klikněte na požadované zarovnání – Vlevo, Na střed nebo Vpravo – a pak klikněte na tlačítko OK.

  Tip : Chcete-li použít stejnou grafiku u všech štítků, můžete upravit velikost a umístění na prvním štítku a pak obrázek zkopírovat a vložit na další štítky.

Viz taky

Postup vytvoření a tisku jedné obálky

Vytvoření štítků s adresou pomocí hromadné korespondence

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×