Vytvoření a tisk archu s různými štítky

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tyto informace se týkají vytvoření listu se štítky, které nejsou stejné. Můžete například vytvořit list jmenovek, ve kterém každá jmenovka obsahuje jméno jiné osoby.

Pokud chcete vytvořit a vytisknout štítky, které obsahují informace ze zdroje dat, například seznam adres nebo Excelového sešitu, přečtěte si článek vytváření štítků pro hromadnou korespondenci.

V tomto článku

Vytvoření listu se štítky a zadání textu štítků

Formátování textu štítků

Přidání obrázku na štítky

Vytvoření listu se štítky a zadání textu štítků

 1. Spusťte aplikaci Word.

  Ve výchozím nastavení se otevře prázdný dokument. Ponechejte jej otevřený. Kdybyste jej zavřeli, nebudou příkazy popsané v dalším kroku k dispozici.

 2. Na kartě Korespondence klikněte ve skupině Vytvořit na položku Štítky.

  Pás karet systému Office 2010

 3. Pole Adresa nevyplňujte.

 4. Chcete-li vybrat typ štítku a další možnosti, klepněte na položku Možnosti.

 5. V dialogovém okně Možnosti štítku proveďte požadované volby a klepněte na tlačítko OK.

  Dialogové okno Možnosti štítku

  1. Klikněte na typ tiskárny, kterou používáte k tisku štítků.

  2. Klikněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Dodavatelé štítků a vyberte dodavatele (výrobce) vašich archů se štítky.

  3. V seznamu vyberte číslo odpovídající číslu výrobku uvedenému na balení archu se štítky.

  Pokud nenajdete příslušné číslo produktu pro archy štítků v seznamu číslo výrobku, přečtěte si téma nemůžete najít v seznamu číslo výrobku.

 6. V části Tisk klepněte na položku Celá stránka stejných štítků.

 7. Klepněte na položku Nový dokument.

  Aplikace Word vytvoří dokument obsahující arch štítků. Aplikace Word použije k rozložení štítků tabulku. Jestliže nejsou zobrazeny čáry oddělující štítky, klepněte na kartu Rozložení na kartě Nástroje tabulky a pak ve skupině Tabulka klepněte na položku Zobrazit mřížku.

 8. Zadejte požadovaný text každého štítku a proveďte veškeré požadované změny formátování a barevného schématu za použití možností na kartách Domů a Rozložení stránky. Po dokončení práce uložte a vytiskněte štítky stejným způsobem jako jakýkoli jiný dokument v aplikaci Word.

Když nemůžete najít číslo výrobku v seznamu

Štítky lze přesto vytisknout. Je třeba jen upravit nastavení.

 1. Změřte štítky na archu a poznamenejte si rozměry a počet štítků na archu.

  Důležité : Štítky změřte pečlivě. Skutečná velikost štítku může být menší než velikost uvedená výrobcem štítku. Rozdíl v rozměrech může přesáhnout dva milimetry.

 2. V seznamu Číslo výrobku klepněte na typ štítku, jehož velikost je podobná vašim štítkům.

  Pokud v seznamu Číslo výrobku není požadovaný typ štítků zobrazen, můžete ze seznamu vybrat jiný typ nebo vytvořit nové štítky s jinou velikostí.

 3. Klepněte na tlačítko Podrobnosti a porovnejte rozměry a počet štítků na listu (pro laserové a inkoustové tiskárny) nebo počet sloupců na formuláři se štítky (pro jehličkové tiskárny).

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud rozměry i rozmístění odpovídají, použijte vybraný typ.

  • Jestliže rozměry nebo rozmístění nevyhovují, klepněte na tlačítko Storno a pokračujte krokem 5.

 5. V dialogovém okně Možnosti štítku klikněte v části informace o tiskárně klikněte na typ tiskárny ( spojitým podáváním nebo stránkové tiskárny ) a potom klikněte na Nový štítek.

 6. Do pole Název štítku zadejte název typu štítků, vyberte výšku, šířku, okraje a další možnosti a potom klepněte na tlačítko OK.

  Nový štítek se zobrazí v jiných/vlastní kategorie v seznamu Dodavatelé štítků.

Začátek stránky

Formátování textu štítků

 1. Vyberte text štítku. Pokud mají být všechny texty na vašich štítcích formátované stejně, vyberte všechny texty stisknutím kombinace kláves CTRL+A.

 2. Požadované formátování nastavte na kartě Domů ve skupině Písmo. Kliknutím na ikonu pro otevření dialogového okna Písmo můžete zobrazit další možnosti.

Důležité : Minimalizovat mezery mezi řádky v adrese na štítcích, musí vyberte řádky, dialogového okna Odstavec na kartě Domů klikněte na a potom zadejte hodnotu 0 v před a za mezery.

Začátek stránky

Přidání obrázku na štítky

Chcete-li přidat obrázek na štítky, které tisknete pomocí stránkové tiskárny (a nikoli pomocí tiskárny se spojitým podáváním), musíte jej přidat na každý štítek:

 1. Umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit obrázek.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na položku Obrázek nebo Klipart.

  office 14 ribbon

 3. Vyhledejte obrázek a poklepejte na něj.

 4. Jestliže je nutné změnit velikost obrázku, vyberte jej a přetáhněte rohový úchyt pro změnu velikosti na požadovanou velikost. Při přetahování rohového úchytu bude zachován poměr výšky a šířky.

 5. Jestliže není obrázek zarovnán s textem štítku, klepněte pravým tlačítkem myši na obrázek a proveďte následující kroky:

  1. Přejděte na možnost Zalamovat text a klikněte na možnost Další možnosti rozložení.

  2. Klikněte na kartu Obtékání textu a v části Styl obtékání klikněte na možnost Obdélník.

  3. Klikněte na kartu Pozice a ve skupinovém rámečku Vodorovně klikněte na přepínač Zarovnání a potom klikněte na požadované zarovnání: Vlevo, Na střed nebo Vpravo.

  4. Klikněte na tlačítko OK.

   Tip : Chcete-li na každém štítku použít stejný obrázek, můžete upravit velikost a umístění na prvním štítku a obrázek potom zkopírovat a vložit na všechny ostatní štítky.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×