Vytvoření a správa webu pracovního prostoru dokumentů

Web pracovního prostoru dokumentů pomáhá koordinovat vývoj jednoho nebo několika dokumentů v týmu více uživatelů. Web podporuje nástroje pro sdílení a aktualizaci souborů a umožňuje informovat uživatele o stavu těchto souborů.

V tomto článku:

Přehled

Vytvoření webu pracovního prostoru dokumentů z dokumentu v knihovně

Vytvoření prázdného webu pracovního prostoru dokumentů

Přidání dokumentu

Přidání uživatele

Přidání úkolu

Přidání oznámení

Přidání odkazu do seznamu Odkazy

Vytvoření e-mailového oznámení pro úkol

Publikování dokumentu zpět do knihovny na webu pracovního prostoru dokumentů

Odstranění webu pracovního prostoru dokumentů

Přehled

Použitím webu pracovního prostoru dokumentů můžete koordinovat vývoj jednoho nebo více souvisejících dokumentů. Web poskytuje nástroje pro sdílení a aktualizaci souborů a umožňuje informovat uživatele o stavu uložených souborů. Společně se svými kolegy můžete pomocí webu pracovního prostoru dokumentů vytvářet dokumenty následujícím způsobem:

 • Práce přímo s kopií, která je umístěná na webu pracovního prostoru dokumentů.

 • Práce s místní kopií a pravidelná aktualizace kopie na web pracovního prostoru dokumentů.

Vy i ostatní členové pracovního prostoru můžete web pracovního prostoru dokumentů použít také ke zveřejňování oznámení, přiřazování úkolů, sdílení souvisejících odkazů a přijímání upozornění na změny provedené v obsahu webu. Web pracovního prostoru dokumentů můžete vytvořit pro krátkodobý projekt a po dokončení projektu jej odstranit nebo jej uchovat natrvalo.

Poznámka : Vlastníci webu mají standardně povinnou úroveň oprávnění pro vytvoření webů pracovního prostoru dokumentů v rámci stávajícího webu. Pokud jste vlastníkem webu a chcete povolit ostatním členům webu vytvářet weby pracovního prostoru dokumentů, můžete přidělit oprávnění pro vytváření webů Skupina služby SharePoint služby Microsoft Windows SharePoint Services, do které patří členové týmu.

Začátek stránky

Vytvoření webu pracovního prostoru dokumentů z dokumentu v knihovně

Nový web pracovního prostoru dokumentů lze vytvořit z dokumentu, který je již uložený v knihovně na webu. Podle použité aplikace můžete také vytvořit web pracovního prostoru dokumentů z aplikace, která je kompatibilní se službou Microsoft Windows SharePoint Services (například Microsoft Office Word 2007). Další informace naleznete v nápovědě k této aplikaci.

 1. Otevřete knihovnu dokumentů, ve které je dokument uložený.

 2. Přesuňte ukazatel myši na název dokumentu, klepněte na zobrazenou šipku, přejděte na příkaz Odeslat a pak klepněte na příkaz Vytvořit pracovní prostor dokumentů.

  Poznámka : Není-li příkaz Vytvořit pracovní prostor dokumentů k dispozici, nemáte oprávnění pro vytvoření pracovního prostoru na tomto webu. Požádejte vlastníka webu, aby vám přidělil potřebná oprávnění nebo aby vytvořil web pracovního prostoru za vás.

 3. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Vytvoření prázdného webu pracovního prostoru dokumentů

Pokud chcete vytvořit web pracovního prostoru dokumentů, ale nechcete jej založit na stávajícím dokumentu v knihovně, můžete vytvořit prázdný web pracovního prostoru dokumentů a přidat jeden nebo několik dokumentů později.

 1. Otevřete web, ve kterém chcete vytvořit web pracovního prostoru dokumentů.

  Klikněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom na stránce Veškerý obsah webu klikněte na tlačítko Vytvořit.

  Tip : Ve většině případů můžete místo provedení tohoto kroku použít nabídku Akce webu Obrázek tlačítka .

  Poznámka : Může být zapotřebí, abyste požádali vlastníka webu o přidělení oprávnění pro vytvoření webu pracovního prostoru dokumentů.

 2. V seznamu Webové stránky klepněte na položku Weby a pracovní prostory.

 3. Zadejte informace o webu pracovního prostoru dokumentů, který chcete vytvořit, například název a koncovou část webové adresy.

 4. V části Výběr šablony klepněte na kartu Spolupráce a pak klepněte na položku Pracovní prostor dokumentů.

 5. V části Oprávnění proveďte některý z následujících kroků:

  • Pokud chcete, aby se členy tohoto pracovního prostoru stali všichni členové nadřazeného webu, klepněte na přepínač Použít stejná oprávnění jako nadřazený web.

  • Jestliže chcete, aby se členy tohoto pracovní prostoru stala pouze vybraná skupina uživatelů, klepněte na přepínač Použít jedinečná oprávnění.

 6. Pokud požadujete, aby se na horním okraji stránek tohoto nového webu zobrazoval panel odkazů nadřazeného webu, zkontrolujte, zda je v části Dědičnost navigace zaškrtnuté políčko Použít horní panel odkazů z nadřazeného webu?.

 7. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

Začátek stránky

Přidání dokumentu

Bez ohledu na to, zda vytváříte web pracovního prostoru dokumentů ze stávajícího dokumentu nebo vytváříte prázdný web, můžete kdykoli na web pracovního prostoru dokumentů přidat nové dokumenty.

 1. Na domovské stránce webu pracovního prostoru dokumentů klepněte na odkaz Sdílené dokumenty.

 2. Proveďte některou z těchto akcí:

  • Chcete-li vytvořit a přidat nový dokument, klepněte na tlačítko Nový.

  • V případě, že chcete přidat existující dokument, klepněte na odkaz Uložit a pak klepnutím na tlačítko Procházet vyhledejte soubor, který chcete přidat. Vyberte požadovaný soubor a klepněte na tlačítko Otevřít. Pokud již v knihovně existuje dokument se stejným názvem a nechcete existující dokument přepsat, zrušte zaškrtnutí políčka Přepsat existující soubory.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

Tip : Pokud vytvoříte cíl pro odeslání, můžete také přidat propojenou kopii dokumentu z jiné knihovny do knihovny Sdílené dokumenty na webu pracovního prostoru dokumentů. Když dojde k aktualizaci původního dokumentu nebo propojené kopie, můžete snadno aktualizovat kopii na jiném místě. Odkazy na další informace týkající se přidání propojených kopií dokumentů do jiných knihoven naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Přidání uživatele

Do webu pracovního prostoru dokumentů můžete přidat uživatele pouze v případě, že máte oprávnění pro přidání členů do nadřazeného webu nebo do webu pracovního prostoru dokumentů. Pokud nemůžete přidat uživatele do webu pracovního prostoru dokumentů, obraťte se na vlastníka nadřazeného webu.

 1. Na domovské stránce pracovního prostoru dokumentů klepněte v seznamu Členové na název skupiny, do které chcete přidat uživatele.

 2. V nabídce Nový Nabídka Nový klepněte na tlačítko Přidat uživatele.

 3. V části Přidat uživatele zadejte název, název skupiny nebo e-mailovou adresu uživatele či skupiny, kterou chcete přidat. V případě, že přidáváte několik uživatelů, oddělte jednotlivá jména středníkem (;). Můžete také klepnout na tlačítko Procházet Obrázek tlačítka a následně vyhledat a vybrat uživatele v adresáři.

 4. V části Přidělit oprávnění klepněte na skupinu, do které chcete přidat uživatele.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Přidání úkolu

Chcete-li přiřadit pracovní položky sami sobě nebo jiným členům týmu, použijte na webu pracovního prostoru dokumentů seznam Úkoly. Členové pak mohou snadno aktualizovat a sdílet stav přiřazených úkolů. V seznamu Úkoly lze nastavit prioritu a termíny splnění úkolů spolu se stavem úkolů a procentuální hodnotou hotové práce. Jako vlastník webu pracovního prostoru dokumentů můžete také do seznamu Úkoly přidávat vlastní pole (stejně jako do jakéhokoli jiného seznamu na webu SharePoint). Odkazy na další informace týkající se přizpůsobení seznamů jsou uvedeny v části Viz také.

 1. Na domovské stránce webu pracovního prostoru dokumentů klikněte v oblasti Úkoly na položku Přidat nový úkol.

 2. Zadejte název úkolu do pole Název.

 3. V seznamu Priorita kliknutím vyberte prioritu odpovídající danému úkolu.

 4. V seznamu Stav kliknutím vyberte stav úkolu.

 5. Chcete-li přiřadit úkol jiné osobě, proveďte v oblasti Přiřazeno jednu z následujících akcí:

  • Zadejte e-mailovou adresu osoby, které chcete úkol přiřadit.

  • Zadejte celé jméno osoby, které chcete úkol přiřadit, a klikněte na položku Kontrola jmen Obrázek tlačítka . Je-li osoba nalezena v adresáři, bude pomocí jména nalezena e-mailová adresa této osoby. Pokud není osoba nalezena v adresáři, zobrazí se zpráva Nebyla nalezena přesná shoda.

  • Klikněte na tlačítko Procházet Obrázek tlačítka , vyhledejte osobu v adresáři a vyberte ji. Po skončení klikněte na tlačítko OK.

 6. V případě potřeby zadejte stručný popis úkolu do pole Popis.

 7. Do pole Počáteční datum zadejte datum zahájení úkolu.

 8. Do pole Termín splnění zadejte datum, kdy musí být úkol dokončen.

 9. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Přidání oznámení

Pomocí seznamu Oznámení lze vystavit důležité zprávy týkající se projektu pro členy týmu. Mezi tyto informace patří termíny splnění a změny v dodávkách, úvodní informace pro nové členy týmu a další informace.

 1. Na domovské stránce webu pracovního prostoru dokumentu klikněte na položku Přidat nové oznámení.

 2. Do pole Název zadejte název oznámení.

 3. Do pole Text zadejte celý text oznámení.

 4. Chcete-li, aby po určité době platnost oznámení automaticky vypršela, zadejte požadované datum do pole Konec platnosti.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Přidání odkazu do seznamu Odkazy

V seznamu Odkazy lze sdílet odkazy, které jsou užitečné pro členy týmu. Seznam poskytuje rychlý a snadný přístup k souvisejícím informacím a prostředků, jako jsou jiné weby.

 1. Na domovské stránce webu pracovního prostoru dokumentů klikněte na položku Přidat nový odkaz.

 2. V oblasti Adresa URL zadejte adresu webové stránky nebo jiný zdroj, na který chcete vytvořit odkaz, a poté zadejte popis odkazu.

  Poznámka : Text zadaný do pole Zadejte popis bude zobrazen jako název odkazu v seznamu Odkazy. V oblasti Poznámky můžete zadat poznámky týkající se odkazu, tyto informace ovšem nebudou zobrazeny ve výchozím nastavení seznamu Odkazy, který je zobrazen na domovské stránce webu pracovního prostoru dokumentů.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Vytvoření e-mailového oznámení pro úkol

Po vytvoření úkolů a jejich přiřazení členům pracovního prostoru můžete nastavit e-mailová oznámení, která vás upozorní na jakékoli změny položek v seznamu Úkoly. Členové mohou také vytvořit vlastní oznámení se zasíláním e-mailů při změnách položek, které je zajímají.

Poznámka : E-mailová oznámení lze pro úkoly nastavit pouze v případě, že správce serveru povolil na serveru se službou Windows SharePoint Services posílání e-mailů.

 1. Na domovské stránce webu pracovního prostoru dokumentů klikněte na položku Úkoly.

  Nezobrazí-li se na domovské stránce seznam Úkoly, klikněte na položku Zobrazit veškerý obsah webu a poté klikněte na položku Úkoly.

 2. V nabídce Akce Obrázek nabídky klikněte na položku Upozornit.

 3. V oblasti Název oznámení zadejte název oznámení.

 4. V oblasti Odesílat oznámení na adresu je vaše jméno obsaženo ve výchozím nastavení v poli Uživatelé. Oznámení jiným členům můžete odeslat tak, že přidáte jejich jména oddělená středníkem (;) do pole Uživatelé.

 5. V oblasti Typ změn vyberte změny, na které chcete být upozorněni.

 6. V oblasti Odesílat oznámení pro tyto změny vyberte filtr, pomocí kterého budou vybírány změny podle určitých kritérií.

  Tip : Můžete také zvolit možnost být upozorněni na položky uvedené v určitém zobrazení seznamu Úkoly.

 7. V oblasti Kdy odeslat oznámení zvolte četnost odesílání oznámení.

 8. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Publikování dokumentu zpět do knihovny na webu pracovního prostoru dokumentů

Je-li váš web pracovního prostoru dokumentů založený na stávajícím dokumentu, který je uložený v knihovně, můžete aktualizovat původní kopii dokumentu a vložit do ní změny, které byly provedeny v kopii dokumentu na webu pracovního prostoru dokumentů.

 1. Na webu pracovního prostoru dokumentů otevřete knihovnu, která obsahuje daný dokument.

 2. Přesuňte ukazatel myši na název dokumentu, klepněte na zobrazenou šipku, přejděte na příkaz Odeslat a pak klepněte na příkaz Publikovat ve zdrojovém umístění.

Začátek stránky

Odstranění webu pracovního prostoru dokumentů

Po ukončení dokumentačního projektu a přesunutí výsledných verzí dokumentů do jiného umístění můžete odstranit web pracovního prostoru dokumentů. Web lze odstranit pouze v případě, že máte úroveň oprávnění Úplné řízení. Tuto úroveň oprávnění mají ve výchozím nastavení vlastníci webu.

Důležité : Před odstraněním webu pracovního prostoru dokumentů je nutné zajistit, aby všechny dokumenty byly publikovány v jiném umístění. Při odstranění webu pracovního prostoru dokumentů dojde k trvalému zničení všech dokumentů, knihoven, seznamů, dat seznamů, nastavení webu, úrovní oprávnění a informací o zabezpečení, které jsou obsaženy na webu pracovního prostoru dokumentů.

Na domovské stránce webu klikněte na nabídku Akce webu Obrázek tlačítka a poté klikněte na příkaz Nastavení webu.

Poznámka : Na webu, pro který je přizpůsobena nabídka Akce webu, přejděte na příkaz Nastavení webu a klikněte na nastavení, které chcete zobrazit.

 1. Ve sloupci Správa webu klepněte na položku Odstranit tento web.

 2. Klepněte na tlačítko Odstranit a pak klepnutím na tlačítko OK potvrďte, že chcete web odstranit.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×