Vytvoření a správa seznamu úkolů projektu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Seznam úkolů projektu ve službě Windows SharePoint Services 3.0 zobrazuje kolekci úkolů, které jsou součástí projektu. V tomto smyslu je úkol samostatná pracovní položka, ke které může být přiřazena jednotlivá osoba (ačkoli je možné nepřiřadit k úkolům nikoho). Projekt je obvykle řada činností. Má začátek, střed a konec a jeho výsledkem je produkt nebo služba, například prezentace výrobků na veletrhu, nabídka výrobků zúčastněným stranám nebo motivační akce organizace.

Po vytvoření seznamu úkolů projektu je možné přidávat úkoly, přiřazovat úkolům zdroje, aktualizovat průběh úkolů a sledovat informace o úkolech na panelech zobrazených podél časové osy.

Přestože se některá nastavení seznamů úkolů projektu liší od nastavení jiných seznamů (například seznamu kontaktů, oznámení a dalších seznamů úkolů), je možné při vytváření seznamu úkolů projektu postupovat stejně jako u jiných typů seznamů (například při přidávání sloupců, exportu do tabulky nebo uspořádání seznamu úkolů).

Poznámka : Pokud máte zkušenosti se softwarem pro správu projektů a jste obeznámeni se závislostmi úkolů v rámci projektu, pamatujte, že seznamy úkolů projektu neumožňují vytváření závislostí mezi úkoly jejich propojováním ani vytváření hierarchických vztahů mezi úkoly pomocí osnovy.

V tomto článku

Vytvořit seznam úkolů projektu

Přidání úkolů do seznamu úkolů projektu

Zobrazení seznamu úkolů projektu

Upravit nebo odstranit položky seznamu úkolů projektu

Vytvoření seznamu úkolů projektu

 1. Klepněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom na stránce Veškerý obsah webu klepněte na tlačítko Vytvořit.

  Tip : Ve většině případů můžete použít nabídku Akce webu Obrázek tlačítka místo pro dokončení tohoto kroku.

 1. V části Sledování klepněte na možnost Úkoly projektu.

 2. V části Název a popis zadejte do pole Název název seznamu. Název seznamu je povinný.

 3. Do pole Popis zadejte popis možného použití tohoto seznamu. Popis je nepovinný.

 4. Chcete-li, aby byl v nabídce Rychlé spuštění vytvořen odkaz na tento seznam, klepněte v části Navigace na možnost Ano.

 5. Pokud se zobrazí část Oznámení e-mailem , můžete nastavit seznam úkolů, takže bude oznámení odesláno osobě při přiřazování úkolu.

  Poznámka : Pro tuto funkci musí správce serveru nejprve povolit nastavení e-mailu.

 6. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

Začátek stránky

Přidání úkolů do seznamu úkolů projektu

 1. Není-li seznam úkolů projektu otevřen, klepněte na jeho název v nabídce Rychlé spuštění.

  Tip : Pokud se název vašeho seznamu nezobrazuje, klepněte na tlačítko Zobrazit celý obsah lokality a potom klepněte na název daného seznamu.

 2. V nabídce Nový Nabídka Nový klepněte na příkaz Nová položka.

  Pokud chcete některý úkol upravit, klepněte ve sloupci Název na jeho název.

 3. V části Název zadejte název úkolu.

 4. V části Priorita klepněte na možnost Vysoká, Normální nebo Nízká a určete tak relativní důležitost tohoto úkolu ve srovnání s ostatními úkoly v seznamu úkolů projektu.

 5. V části Stav úkolu klepněte na stav úkolu.

 6. V části Dokončeno % zadejte číslo představující procentuální hodnotu, která označuje rozsah dokončení úkolu.

 7. V části Přiřazeno zadejte název osoby, která má úkol provést. K úkolu může být přiřazena pouze jedna osoba.

  Klepnutím na tlačítko Kontrola jmen Obrázek tlačítka zjistěte, zda se jméno osoby nachází ve službě zprostředkovatele členství, která se používá k ověřování. Není-li jméno ve službě zprostředkovatele členství nalezeno, obraťte se na správce serveru.

  Tip : Chcete-li najít osoby, které mají na úkolu pracovat, klepněte na tlačítko Procházet a použijte službu zprostředkovatele členství.

 8. V části Popis zadejte popis úkolu.

 9. V částech Datum zahájení a Termín splnění zadejte počáteční a konečné datum práce, která se bude na úkolu provádět. Datum lze rychle zadat pomocí ovládacího prvku Výběr data Button image .

 10. Chcete-li k úkolu připojit soubor, klepněte na možnost Připojit soubor. Klepněte na tlačítko Procházet, vyhledejte soubor a klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka : Seznam úkolů projektu může být nastaven tak, že není možné připojit k úkolu soubor.

 11. Klepnutím na tlačítko OK přidáte úkol do seznamu úkolů projektu.

Začátek stránky

Zobrazení seznamu úkolů projektu

Po vytvoření seznamu úkolů projektu a přidání úkolů do tohoto seznamu je možné prohlížet seznam úkolů různými způsoby pomocí zobrazení.

Poznámka : V části Přidání úkolů do seznamu úkolů projektu se dozvíte více o tom, jaký druh informací lze u úkolů použít.

 • V nabídce Zobrazení, která je k dispozici při prohlížení seznamu úkolů projektu, klepněte na jedno z následujících zobrazení:

  • Úkoly projektu:      Toto je výchozí zobrazení, které se ukáže po vytvoření seznamu úkolů projektu. V horní části zobrazení je vidět pruhový graf s názvy úkolů a v dolní polovině zobrazení se objeví seznam úkolů. Seznam úkolů v dolní polovině odpovídá stejným úkolům v horní polovině.

   V pruhovém grafu se každý úkol zobrazí graficky, nejčastěji jako pruh úkolu.

Grafika

Popis

Pruh Ganttova diagramu ukazující dobu trvání úkolu

Zadáte-li datum zahájení a termín splnění, ukazuje pruh úkolu dobu trvání úkolu.

Pruh Ganttova diagramu ukazující procenta dokončení

Zadáte-li do pole Dokončeno % procenta (například 15%), znázorňuje pruh úkolu ukazatel průběhu, který indikuje, jaká procentní část úkolu je dokončena.

Milník

Zadáte-li počáteční datum bez konečného data, zobrazí se v pruhovém grafu značka milníku. Pokud nezadáte datum začátku, použije se standardně aktuální datum.

Tip : Chcete-li rychle změnit datum zahájení úkolu, přetáhněte úkol vodorovně pomocí myši.

 • Aktivní úkoly:      Toto zobrazení ukazuje úkoly, které mají stav jiný než Dokončeno.

 • Všechny úkoly: Toto zobrazení ukazuje všechny úkoly bez ohledu na jejich stav.

 • Podle přiřazení:      Toto zobrazení ukazuje všechny úkoly seskupené podle osob, které jsou k úkolům přiřazeny.

 • Termín splnění vyprší dnes:      Toto zobrazení ukazuje úkoly, jejichž termín splnění vyprší dnes.

 • Vlastní úkoly:      Toto zobrazení ukazuje úkoly přiřazené vám.

Začátek stránky

Úpravy a odstranění položek v seznamu úkolů projektu

 1. Není-li seznam úkolů projektu dosud otevřen, klepněte na jeho název v nabídce Rychlé spuštění.

  Pokud se název seznamu úkolů projektu nezobrazí, klepněte na možnost Zobrazit veškerý obsah webu a pak klepněte na název seznamu.

 2. V dolní části stránky umístěte ukazatel na úkol, klepněte na šipku a klepněte na příkaz Upravit položku.

 3. Proveďte požadované změny.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Chcete-li položku odstranit, umístěte ukazatel na úkol, klepněte na šipku a klepněte na příkaz Odstranit položku.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×