Vytvoření a sdílení veřejné složky

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tato funkce vyžaduje použití účtu Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 nebo Exchange Server 2007. Většina domácích a osobních účtů nepoužívá server Microsoft Exchange. Další informace o účtu Microsoft Exchange a o způsobu zjištění verze systému serveru Exchange, ke kterému se váš účet připojuje, najdete v odkazech v části Viz také.

Pomocí veřejné složky lze shromažďovat, organizovat a sdílet informace s ostatními uživateli v organizaci. Veřejné složky jsou obvykle používány projektovými týmy nebo skupinami uživatelů ke sdílení informací týkajících se společných oblastí zájmu. Tyto složky lze spravovat z aplikace Microsoft Outlook. Veřejné složky mohou obsahovat všechny typy položek aplikace Outlook, například zprávy, události, kontakty, úkoly, položky deníku, poznámky, formuláře, soubory a odeslané položky.

Proces vytváření a sdílení informací ve veřejné složce se skládá z několika skupin kroků.

V tomto článku

Vytvoření veřejné složky a zadání oprávnění, zobrazení, formulářů a pravidel

Vytvoření moderované veřejné složky

Vytvoření veřejné složky a zadání oprávnění, zobrazení, formulářů a pravidel

K vytvoření veřejné složky musíte mít oprávnění pro vytváření složek v existující veřejné složce. Informace o získání oprávnění poskytne správce systému.

 1. Vytvořte veřejnou složku.

  1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Složka.

  2. Do pole Název zadejte název složky.

  3. V rozevíracím seznamu Složka obsahuje klepněte na typ složky, který chcete vytvořit.

  4. V seznamu Vyberte umístění složky klikněte na umístění složky.

   Rychlé vytvoření veřejné složky obsahující existující položky

   1. V seznamu složek, v navigačním podokně, klikněte na složku, kterou chcete kopírovat.

   2. V nabídce soubor přejděte do složky a potom klikněte na název složky kopírovat.

   3. V seznamu klepněte na umístění, do kterého chcete složku zkopírovat.

 2. Nastavte úrovně oprávnění.

  1. V Seznam složek v Navigační podokno klepněte pravým tlačítkem myši na veřejnou složku, kterou chcete sdílet, a v místní nabídce klepněte na příkaz Vlastnosti.

   Chcete-li u veřejné složky nastavit oprávnění ke sdílení, je nutné mít oprávnění vlastníka. Oprávnění lze nastavit pouze jednotlivě u každé složky zvláš.

  2. Klepněte na kartu Oprávnění.

  3. Klepněte na tlačítko Přidat.

  4. Do pole Hledat zadejte jméno uživatele, kterému chcete přidělit oprávnění ke sdílení.

  5. Click Add, and then click OK.

  6. V seznamu Jména klepněte na jméno uživatele, které jste právě přidali.

  7. V části oprávnění zvolte požadované nastavení.

   Poznámka : Klepnutím na položku Výchozí v seznamu Jméno můžete každému, kdo má přístup ke složce, přidělit stejná oprávnění.

 3. Vytvořte zobrazení, které bude sloužit k uspořádání a hledání informací.

  Proveďte některou z následujících akcí:

  1. Vytvoření nového zobrazení   

   1. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Aktuální zobrazení a klepněte na příkaz Definovat zobrazení.

   2. Klikněte na tlačítko Nový.

   3. Do pole Název nového zobrazení zadejte název.

   4. V seznamu Typ zobrazení vyberte požadované Typ zobrazení.

   5. Chcete-li změnit místo, kde má být Zobrazení k dispozici, klepněte na požadovaný přepínač ve skupinovém rámečku Možno použít pro.

   6. Klikněte na tlačítko OK.

   7. Chcete-li zobrazení dále upravit, klepněte na tlačítko ve skupinovém rámečku Popis a vyberte možnosti, které chcete použít.

   8. Výběr možností ukončete klepnutím na tlačítko OK.

   9. Chcete-li zobrazení použít ihned, klepněte na tlačítko Použít zobrazení.

  2. Vytvoření zobrazení na základě standardního zobrazení   

   1. Přepněte do Zobrazení, na kterém chcete nové zobrazení založit.

   2. V nabídce Zobrazit přejděte na Aktuální zobrazení a klikněte na Vlastní nastavení aktuálního zobrazení.

   3. Pro každý typ změny, který chcete provést, klepněte na tlačítko ve skupinovém rámečku Popis a vyberte požadované možnosti.

   4. Po dokončení změn, zavřete dialogové okno Vlastní nastavení zobrazení .

   5. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Aktuální zobrazení a klepněte na příkaz Definovat zobrazení.

   6. V seznamu zobrazení pro složku název složky klikněte na aktuální nastavení zobrazení.

   7. Klepněte na tlačítko Kopírovat.

   8. Do pole Název nového zobrazení zadejte název.

   9. Chcete-li změnit místo, kde má být zobrazení k dispozici, klepněte na požadovaný přepínač ve skupinovém rámečku Možno použít pro.

    Poznámka : Nové zobrazení se přidají do Aktuální zobrazení   Podnabídka (v nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Uspořádat podle ).

 4. Změňte výchozí zobrazení pro složku.

  Chcete-li změnit výchozí zobrazení veřejné složky, musíte mít pro tuto složku oprávnění vlastníka a musí být definováno alespoň jedno vlastní zobrazení, které je viditelné všem uživatelům složky.

  1. V Seznam složek v Navigační podokno klepněte pravým tlačítkem myši na danou veřejnou složku a poté v místní nabídce klepněte na příkaz Vlastnosti.

  2. Klepněte na kartu Správa.

   Jestliže se karta Správa nezobrazí, nemáte oprávnění typu Vlastník.

  3. V rozevíracím seznamu Výchozí zobrazení složky klepněte na zobrazení, které má být použito při každém otevření složky.

   Pokud vyberte položku Normální, bude použito výchozí zobrazení aplikace Microsoft Outlook pro typ položek, které složka obsahuje.

 5. Zadejte formuláře určené k vystavení informací ve veřejné složce, které budou k dispozici ostatním uživatelům.

  Chcete-li do sdílené soukromé složky nebo veřejné složky přidat formuláře, je nutné, abyste měli oprávnění vydavatele, šéfredaktora – vydavatele nebo vlastníka. Pokud se jedná o veřejnou složku, ke které máte oprávnění vlastníka, můžete omezit počet formulářů, které jsou k dispozici ostatním uživatelům složky.

  1. V Seznam složek v Navigační podokno klepněte pravým tlačítkem myši na požadovanou složku a poté v místní nabídce klepněte na příkaz Vlastnosti.

  2. Klepněte na kartu Formuláře.

  3. Chcete-li přidat formulář do seznamu Formuláře spojené s touto složkou, klepněte na tlačítko Správa a označte formulář.

  4. Klikněte na tlačítko Zavřít.

  5. Jestliže chcete omezit počet formulářů, které mají být k dispozici ostatním uživatelům složky, klepněte ve skupinovém rámečku V této složce povolit na požadovaný přepínač.

 6. Vytvořte pravidla pro zpracování položek vystavených ve složce.

  Chcete-li pro veřejnou složku vytvořit nebo změnit pravidla, musíte mít oprávnění Vlastník.

  1. V Seznam složek v Navigační podokno klepněte pravým tlačítkem myši na veřejnou složku, pro kterou chcete vytvořit nebo změnit pravidla, a poté v místní nabídce klepněte na příkaz Vlastnosti.

  2. Klepněte na kartu Správa.

  3. Klepněte na tlačítko Pomocník pro složky.

  4. Proveďte jednu z následujících akcí:

   • Chcete-li vytvořit pravidlo, klepněte na tlačítko Přidat pravidlo.

   • Chcete-li změnit existující pravidlo, klepněte na pravidlo v seznamu a potom klepněte na tlačítko Upravit pravidlo.

  5. Zadejte podmínky, které musí položka splňovat, aby byla provedena akce. Pokud chcete zadat více podmínek, klepněte na tlačítko Upřesnit.

  6. Ve skupinovém rámečku Provést následující akce vyberte požadované možnosti.

   Poznámka : Po vytvoření je pravidlo aktivní.

 7. Přidání informací do veřejné složky

  Proveďte některou z následujících akcí:

Sdílení kalendáře

Sdílení seznamu kontaktů

Sdílení seznamu úkolů

Vystavení informací ve veřejné složce

Sdílení kalendáře

 1. Vytvořte novou složku a v seznamu Složka obsahuje zvolte položku Položky typu Kalendář.

 2. V seznamu Vyberte umístění složky klepněte na složku Kalendář a potom na tlačítko OK.

 3. Do složky přidejte schůzky a zvláštní události.

Sdílení seznamu kontaktů

 1. Vytvořte novou složku a v seznamu Složka obsahuje vyberte položku Položky typu Kontakt.

 2. V seznamu Vyberte umístění složky klepněte na položku Kontakty a potom na tlačítko OK.

 3. Do složky přidejte kontakty.

  Poznámka : Sdílený seznam kontaktů se zobrazí v adresáři aplikace Outlook nebo ve složce Kontakty.

Sdílení seznamu úkolů

 1. Vytvořte novou složku a v seznamu Složka obsahuje vyberte položku Položky typu Úkol.

 2. V seznamu Vyberte umístění složky klepněte na složku Úkoly a potom na tlačítko OK.

 3. Do složky přidejte úkoly.

  Poznámka : Do veřejné složky je možné kopírovat seznam úkolů, není tam však možné kopírovat zadání úkolu ani je vytvářet.

Vystavení informací ve veřejné složce

 1. Otevřete veřejnou složku, ve které chcete publikovat informace.

 2. Chcete-li k publikování informací použít výchozí formulář, klepněte na nabídku Soubor, přejděte na příkaz Nový a potom klepněte na příkaz Vystavit do této složky.

 3. Do formuláře zadejte informace, které chcete vystavit.

 4. Klepněte na tlačítko Vystavit.

Začátek stránky

Vytvoření moderované veřejné složky

Chcete-li veřejnou složku nastavit jako moderovanou, je nutné, abyste měli oprávnění Vlastník.

 1. V Seznam složek v Navigační podokno klepněte pravým tlačítkem myši na danou veřejnou složku a poté v místní nabídce klepněte na příkaz Vlastnosti.

 2. Na kartě Správa klepněte na tlačítko Moderovaná složka.

 3. Zaškrtněte políčko Nastavit složku jako moderovanou.

 4. Do pole Nové položky předávat dál zadejte jméno osoby, která bude přijímat příchozí zprávy, nebo název jiné veřejné složky, ve které bude možné tyto zprávy prohlížet. Moderátora, který zprávy prohlíží, zadáte v kroku 6.

 5. Chcete-li po přijetí zprávy moderátorem automaticky odeslat odpověď, zaškrtněte políčko Na nové položky odpovídat a klepněte na požadovaný přepínač. (Nepovinné)

  Vyberte jednu z následujících možností:

  • Standardní odpověď   

   • „Děkujeme za podání zprávy. Poznámka: V některých složkách nebo diskusních skupinách se podané zprávy prohlíží, nebo se určuje vhodnost jejich veřejného šíření. V těchto případech nastane zpoždění před tím, než si budou moci povolené zprávy přečíst i ostatní.“

  • Vlastní odpověď   

   • Klepněte na přepínač Jinak a potom na tlačítko Šablona. Zadejte text vlastní odpovědi.

    Moderátoři při vystavení zpráv neobdrží ani jednu z těchto odpovědí.

 6. Pokud chcete přidat nebo odebrat jména moderátorů, klepněte na tlačítko Přidat do seznamu nebo Odebrat.

 7. Chcete-li zobrazit vlastnosti vybraného moderátora, klepněte na tlačítko Vlastnosti. (Nepovinné)

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×