Vytvoření a použití seznamů volání v aplikaci Business Contact Manager

Jedním z nejdůležitějších úkolů při podnikání je udržování kontaktu se současnými a potenciálními zákazníky. Toho lze často dosáhnout pomocí krátkého telefonního hovoru.

Můžete chtít navázat kontakt s Zájemce, kteří vám dali vizitky nebo zanechali své údaje na webové stránce, zavolat zákazníkům, kteří potřebovali vědět, kdy bude dostupné vyprodané zboží, nebo pohovořit se současnými Klient či Obchodní kontakt, kteří dosud neuhradili platby.

Tento článek vysvětluje, jak můžete v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook pracovat se seznamy volání a posuzovat jejich účinnost, a podrobně popisuje vytvoření seznamů volání, cílených seznamů příjemců a skriptů hovorů a následné sledování aktivit a výsledků.

Propagace firmy prostřednictvím telefonních hovorů

Pomocí aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook můžete sestavit seznam volání ze svých klientů a obchodních kontaktů, vytvořit skript hovoru a sledovat výsledky jednotlivých telefonních hovorů. Seznam volání lze rovněž vytvořit ze jmen v sestavě. Informace o vytvoření seznamu volání ze sestavy naleznete v tématu Použití sestav a grafů v aplikaci Business Contact Manager.

Seznam volání je také základní Marketingová aktivita a může být součástí Marketingová kampaň.

Chcete-li sledovat výsledky aktivity seznamu volání, je nutné zadat název aktivity do pole Získáno prostřednictvím jednotlivých záznamů klientů, obchodních kontaktů, Zájemce nebo Příležitost získaných touto aktivitou. Na stránky Podrobnosti a Sledovat záznamu seznamu volání rovněž zadejte informace o rozpočtu a skutečných nákladech.

K zobrazení výsledků seznamu volání pak použijte stránku Sledovat formuláře Seznam volání. Pokud je seznam volání součástí marketingové kampaně, lze celkové výsledky kampaně sledovat na kartě Analýza v pracovní prostor Marketing.

Co chcete udělat?

Vytvoření seznamu volání

Uskutečňování a sledování hovorů pomocí seznamu volání

Posouzení účinnosti marketingových seznamů volání

Vytvoření seznamu volání

Seznam volání v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook není pouhým seznamem jmen a čísel. Je to systém, který vám pomáhá s přípravou k hovoru a sledováním výsledků každé skupiny hovorů.

Seznam příjemců určité marketingové aktivity může obsahovat pouze jeden typ záznamů, a to buď klienty, nebo obchodní kontakty. Ve stejném seznamu však mohou být obchodní kontakty i potenciální zákazníci, protože záznam Potenciální zákazník je založen na záznamu typu Obchodní kontakt.

 1. V navigačním podokně v části Business Contact Manager klikněte na položku Marketing.

 2. Na pásu karet na kartě Domů ve skupině Nový klikněte na položku Seznam volání Ikona seznamu volání .

 3. Ve formuláři Seznam volání zadejte do pole Název v části Aktivita název seznamu volání, například „Potenciální klienti v Ostravě“.

  Záznam seznamu volání

  Poznámka : Pokud je tento seznam volání součástí marketingové kampaně, do textového pole Kampaň zadejte název kampaně, nebo klikněte na šipku a vyberte název existující kampaně. Není-li součástí kampaně, budou k seznamu volání připojeny výchozí aktuální aktivity marketingové kampaně.

 4. V oddílu Seznam příjemců klikněte na typ záznamu, který chcete pomocí tohoto seznamu volání oslovit: Všichni klienti, Všechny obchodní kontakty a potenciální zákazníci, Všechny obchodní kontakty nebo Všichni potenciální zákazníci.

  Alternativně klikněte na jednu z následujících možností:

  • Složka výsledků hledání: Chcete-li vytvořit vlastní seznam, zvolte složku výsledků hledání obsahující předem filtrovaný seznam příjemců. Po výběru složky se pole přejmenuje na Vlastní seznam.

  • Existující marketingová aktivita: Zvolte seznam příjemců, který jste použili pro některou předchozí marketingovou aktivitu.

  • Nový seznam: Otevřete dialogové okno Filtrovat obchodní kontakty a vyberte kritéria pro filtrování seznamu.

   Tip :  Seznam příjemců lze vytvořit také ze sestavy. Další informace naleznete v tématu Použití sestav a grafů v aplikaci Business Contact Manager.

   Pokud jste vytvořili nové typy záznamů na základě záznamu typu Klient, zobrazí se v seznamu Všichni klienti. Pokud jste vytvořili nové typy záznamů na základě záznamu typu Obchodní kontakt, zobrazí se v seznamu Všechny obchodní kontakty a potenciální zákazníci.

 5. Chcete-li vybraný seznam filtrovat, klikněte na možnost Revidovat a filtrovat.

  Další informace o filtrování seznamu naleznete v tématu Filtrování záznamů v aplikaci Business Contact Manager.

 6. Kliknutím na tlačítko Podrobnosti ve skupině Zobrazit na pásu karet otevřete stránku Podrobnosti o aktivitě. V případě potřeby zadejte hodnoty do polí Kód kampaně, Rozpočtované náklady, Datum zahájení, Datum ukončení a Komentář.

  Poznámka : Kliknutím na tlačítko Obecné ve skupině Zobrazit na pásu karet se vrátíte na hlavní stránku formuláře Seznam volání.

 7. Informace o jednotlivých příjemcích jsou zobrazeny na stránce Obecné v oddílu Podrobnosti o příjemci. Chcete-li změnit, které oddíly záznamu mají být zobrazeny, klikněte na tlačítko Vybrat oddíly Vybrat oddíly a vyberte oddíly, které chcete zobrazit.

 8. V případě potřeby můžete vytvořením skriptu zajistit, aby byl průběh hovorů jednotný a nezapomněli jste na body, které chcete projednat. Skript vám navíc umožní držet se tématu a rychle změnit přístup, pokud se hovor nevyvíjí podle očekávání.

  Vytvoření skriptu hovoru

  • Na pásu karet klikněte ve skupině Zápis o telefonním hovoru na tlačítko Skript hovoru Ikona seznamu volání .

  • Chcete-li vytvořit skript pro své hovory, proveďte jednu z následujících akcí:

   • Zadejte skript do okna Skript hovoru.

   • Ve skupině Akce klikněte na tlačítko Načíst obsah a přejděte k již uloženému dokumentu.

   • Zkopírujte a vložte skript z jiného dokumentu.

    Skript se zobrazí v zápisu o telefonním hovoru jednotlivých příjemců.

    Seznam volání se skriptem

    Poznámka : Jestliže skript upravíte v oddílu Zápis o telefonním hovoru záznamu Seznam volání, změníte pouze verzi skriptu pro vybraného příjemce. Chcete-li upravit skript pro všechny hovory, klikněte na tlačítko Skript hovoru Ikona seznamu volání na pásu karet a následně skript upravte v okně Skript hovoru.

 9. V případě potřeby můžete pomocí funkce řazení do kategorií aplikace Outlook přidat k seznamu volání barevnou kategorii. Na pásu karet na kartě Marketing klikněte ve skupině Značky na tlačítko Zařadit do kategorií a pak klikněte na některou barevnou kategorii.

 10. Chcete-li hned zahájit volání, můžete začít prvním jménem v seznamu. V opačném případě seznam volání uložte.

  Upozornění : Before you make cold calls, research the National Do Not Call Registry and FCC regulations at www.fcc.gov/cgb/donotcall/. The Do Not Call rules do not apply to companies with which a consumer has an existing business relationship.

Začátek stránky

Otevření existujícího seznamu volání

V práci se seznamem volání můžete pokračovat, pokud jste nezvládli zavolat všem, nebo potřebujete provést změny v seznamu příjemců či ve skriptu.

 1. V navigačním podokně v části Business Contact Manager klikněte na položku Marketing.

 2. Na kartě Seznamy volání v podokně seznamu dvakrát klikněte na seznam volání, který chcete otevřít.

Začátek stránky

Změna seznamu volání

Seznamy volání lze snadno vytvořit a změnit. Můžete změnit typ záznamů, které jsou v seznamu uvedeny, upřesnit seznam pomocí Filtr nebo výběru příjemců a změnit skript pro všechny nebo některé příjemce.

 1. Otevřete seznam volání, který chcete změnit.

 2. Chcete-li v seznamu volání provést změny, postupujte podle pokynů v části Vytvoření seznamu volání.

Důležité : Po změně stavu hovoru u libovolného záznamu v seznamu již nelze seznam volání změnit. Namísto toho klikněte na seznam volání pravým tlačítkem myši a kliknutím na příkaz Kontaktovat na základě seznamu volání vytvořte nový seznam volání založený na existujícím seznamu.

Začátek stránky

Uskutečňování a sledování hovorů pomocí seznamu volání

 1. Otevřete nebo vytvořte seznam volání.

  V seznamu příjemců je zvýrazněno první jméno v seznamu.

  Poznámka : Zobrazená jména pocházejí z pole Zařadit jako ve zdrojovém záznamu. Jméno zobrazené v části Podrobnosti o příjemci pochází z pole Jméno a příjmení.

 2. Pomocí telefonního čísla v části Podrobnosti o příjemci zavolejte kontaktu.

 3. Otevřete skript. Na pásu karet klikněte ve skupině Zápis o telefonním hovoru na tlačítko Skript hovoru. Jakmile se dovoláte, přečtěte skript přirozeným způsobem nebo vyjádřete své sdělení, pokud skript neexistuje.

  Poznámka : Jestliže skript upravíte v oddílu Zápis o telefonním hovoru záznamu Seznam volání, změníte skript pouze pro vybraného příjemce.

 4. Do pole Celková doba trvání v části Zápis o telefonním hovoru zadejte pomocí myši nebo klávesnice dobu trvání hovoru. Délka hovoru může být také změřena automaticky.

  Automatické měření doby hovoru

  1. Jakmile zahájíte hovor nebo budete pokračovat po jeho přerušení, ve skupině Zápis o telefonním hovoru na pásu karet klikněte na tlačítko Spustit časovač .

  2. Pokud hovor přerušíte nebo dokončíte, klikněte na tlačítko Pozastavit časovač .

   Délka hovoru je zaznamenána v části Zápis o telefonním hovoru v poli Celková doba trvání. Pomocí myši nebo klávesnice můžete délku hovoru zadat také ručně.

 5. Chcete-li přidat poznámky ke konverzaci, na Pás karet klikněte ve skupině Zápis o telefonním hovoru na tlačítko Přidat časové razítko a zadejte poznámky do pole, ve kterém je zobrazen skript.

  Poznámka : Vzhled textu můžete změnit, pokud kliknete na kartu Formát textu na pásu karet a použijete formátovací příkazy. Chcete-li přidat soubory, obrázky nebo tabulky, klikněte na kartu Vložení.

 6. Během hovoru nebo po jeho ukončení můžete na kartě Marketing na pásu karet kliknout ve skupině Akce příjemce na některé z následujících možností:

  1. Nová položka historie, chcete-li k záznamu příjemce přidat položku historie komunikace, například obchodní poznámku, úkol, soubor nebo e-mailovou zprávu. Pro tohoto příjemce se automaticky vytvoří nový zápis o telefonním hovoru na základě tohoto seznamu volání.

  2. Zpracovat, pokud chcete k záznamu přidat příznak zpracování nebo položku označit jako dokončenou pomocí možnosti Označit jako dokončený.

  3. Otevřít, chcete-li zobrazit záznam příjemce.

  4. Webová stránka, jestliže chcete zobrazit webovou stránku přidruženou k záznamu příjemce (pokud je k dispozici).

 7. Při ukončení hovoru aktualizujte záznam v oddílu Stav hovoru seznamu volání. Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Nevoláno. Klikněte na jednu z následujících možností:

  1. Zanechána zpráva

  2. Hovor dokončen

  3. Nevolat

   Důležité : Po změně stavu hovoru u libovolného Záznam v seznamu již nelze seznam volání změnit. Můžete však vytvořit nový seznam volání, který je duplicitní s některým existujícím seznamem volání. Klikněte pravým tlačítkem myši na seznam volání v pracovní prostor Marketing a pak klikněte na příkaz Kontaktovat na základě seznamu volání.

 8. Pokud příjemce požádá o odebrání ze seznamu volání, zaškrtněte políčko Nevolat. Klient nebo obchodní kontakt bude označen příznakem Nevolat v obou seznamech příjemců a na stránce Podrobnosti záznamu klienta nebo obchodního kontaktu. Tento příjemce nemůže být zařazen do budoucích seznamů volání.

 9. Kliknutím na tlačítko Uložit a další budou provedeny následující změny:

  1. Změny budou uloženy jako zápis o telefonním hovoru do historie komunikace vybraného záznamu a přejdete k dalšímu záznamu.

  2. Zastaví se časovač a do zápisu o telefonním hovoru se zaznamená celková doba hovoru.

  3. V seznamu příjemců se vyznačí stav hovoru.

   1. Zanechána zpráva

   2. Hovor dokončen

   3. Nevolat

   4. Aktuální příjemce

 10. Poznámka : Přestože se při uložení záznamu aktualizuje stav v seznamu příjemců, musí být možnosti zobrazené v oddílu Stav hovoru změněny ručně.

 11. Až zavoláte všem kontaktům v seznamu volání, můžete aktivitu uzavřít. Na pásu karet klikněte ve skupině Marketing na tlačítko Označit jako uzavřený.

Začátek stránky

Posouzení účinnosti marketingových seznamů volání

Seznamy volání a skripty můžete vytvářet k mnoha účelům. U hovorů v rámci marketingové činnosti však chcete znát výsledky svého úsilí. Výsledky seznamu volání můžete zjistit na stránce Sledovat příslušného seznamu volání.

 1. Otevřete seznam volání.

 2. Na pásu karet klikněte ve skupině Zobrazit na tlačítko Sledovat .

 3. Na stránce Sledovat si prohlédněte následující položky:

  • V části Výsledky aktivity jsou uvedeny souhrnné informace za tuto aktivitu – Získaní potenciální zákazníci, Získané příležitosti, Získaní klienti, Získané kontakty, Získané zápisy o telefonním hovoru a Očekávané výnosy. U každého pole se také nachází tlačítko Zobrazit sestavu, pomocí kterého můžete zobrazit podrobnou sestavu dat tohoto pole.

   Poznámka : Tyto údaje včetně očekávaných výnosů jsou aktualizovány, jakmile je u záznamů klientů, obchodních kontaktů, potenciálních zákazníků nebo příležitostí v poli Získáno prostřednictvím vyznačen seznam volání.

  • V oblasti Informace o aktivitě můžete aktualizovat následující informace:

   • Skutečné náklady:     Zadejte skutečné náklady na seznam volání, aby bylo možné vypočítat návratnost investice.

   • Uzavřeno:     Zaškrtnutím tohoto políčka vyznačíte, že seznam volání je dokončen a tato aktivita je nyní uzavřena. Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka můžete seznam volání znovu aktivovat.

  • V části Příjemci si můžete prohlédnout seznam uskutečněných hovorů a v případě potřeby můžete ze záznamu příjemce vytvořit záznam příležitosti. Stačí kliknout na jméno v seznamu a poté na položku Zahájit příležitost.

   Poznámka : Záznam příležitosti lze vytvořit také ze seznamu příjemců na stránce Obecné některého seznamu volání. Vyberte jméno ze seznamu příjemců, na kartě Marketing na pásu karet klikněte ve skupině Akce příjemce na tlačítko Nová položka historie a potom na položku Příležitost.

 4. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít .

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×