Vytvoření a přidání podpisu do zpráv

Pro svoje e-mailové zprávy si můžete v aplikaci Outlook 2013 a Outlook 2016 vytvářet vlastní podpisy složené z textu, obrázků, vaší elektronické vizitky, loga nebo dokonce obrázku vašeho vlastnoručního podpisu. Podpisy můžete nastavit tak, aby se automaticky přidávaly do všech odchozích zpráv, nebo můžete zvolit, které zprávy budou podpis obsahovat.

Důležité : Pokud máte účet Microsoft Office 365 a používáte Outlook a Outlook Web App, musíte si vytvořit podpis v každé z těchto aplikací. Další informace o vytváření a používání podpisů e-mailů v aplikaci Outlook Web App najdete v článku Vytvoření a přidání podpisu e-mailu v Outlook Web Appu.

Přidání a nastavení automatického přidání podpisu do každého odesílaného e-mailu

 1. Na kartě Domů zvolte Nový e-mail.

 2. Na kartě Zpráva ve skupině Zahrnout zvolte Podpis > Podpisy.

  Příkaz podpisu

 3. V části Vyberte podpis, který chcete upravit zvolte Nový a pak v dialogovém okně Nový podpis zadejte název podpisu.

 4. V části Vyberte výchozí podpis udělejte toto:

  • V seznamu E-mailový účet zvolte e-mailový účet, ke kterému chcete přidružit podpis.

  • V seznamu Nové zprávy zvolte podpis, který chcete automaticky přidávat ke všem novým e-mailovým zprávám. Pokud nechcete, aby se vám podpis do e-mailových zpráv přidával automaticky, přijměte výchozí možnost (žádný).

  • V seznamu Odpovědi a předané zprávy zvolte podpis, který se má při odpovídání na zprávy nebo přeposílání zpráv automaticky přidat (automatické podepsání). Jinak nechte nastavenou výchozí možnost (žádný).

 5. V části Upravit podpis zadejte podpis a pak zvolte OK.

  Zadejte nový podpis, který chcete používat v e-mailu.

  Poznámky : Můžete vytvořit blok podpisu, jako je ten, který vidíte na snímku obrazovky. Přidejte pod svoje jméno (tzn. pod svůj podpis) další informace, jako jsou například informace o vaší funkci a telefonním čísle.

  Vzhled textu, který přidáte, můžete změnit pomocí minipanelu nástrojů pro formátování nad textovým polem. Další nápady, jak si přizpůsobit podpis, najdete v tématu věnovaném vytvoření vlastního podpisu e-mailu v Outlooku.

Používání více podpisů

K dispozici jsou možnosti pro případ, že nebudete chtít mít v každé e-mailové zprávě automaticky stejný podpis. Můžete změnit nastavení pro aktuální výchozí podpis a nastavit, že se nemá používat pro automatické podepisování e-mailových zpráv. Další možností je vkládat podpis do e-mailových zpráv ručně. Můžete taky nastavení pro aktuální výchozí podpis nechat, jak je, jenom podpis z otevřené zprávy odebrat. Podle potřeby taky můžete vytvořit další podpis, který budete chtít používat v e-mailových zprávách.

 • Pokud chcete podpis vložit ručně, zvolte na kartě Vložení možnost Podpis a pak zvolte podpis, který se má zobrazit ve zprávě.

 • Pokud chcete odebrat podpis z otevřené zprávy, vyberte ho v textu zprávy a stiskněte Delete.

Co dalšího můžete s podpisy dělat

Podpis e-mailových zpráv si můžete různými způsoby vylepšit. Můžete například zvlášť přidat podpis, ve kterém budou odkazy na vaše účty v sociálních sítích. Nebo můžete přidat podpis a přidružit ho k šabloně, aby se používal výhradně při odesílání e-mailové zprávy ke speciální události firmy, komunity nebo na sociálních sítích. A můžete taky přidat podpis v podobě elektronické vizitky a ten pak k e-mailové zprávě připojit.

Přidání odkazu na účet na Facebooku nebo Twitteru

Do podpisu v e-mailu si můžete dát téměř cokoliv, například také ikony s odkazy na svoje profily na Facebooku a Twitteru. Stačí mít grafický soubor a webovou adresu stránky profilu a můžete vytvořit podpis podobný tomu, který vidíte níže.

Jan Macek
Ikona Twitteru Ikona Facebooku

Získání ikon služeb sociálních sítí

 1. V prohlížeči Internet Explorer klikněte pravým tlačítkem myši na každou z ikon, kterou chcete použít.

  Ikona Twitteru Ikona Facebooku Ikona LinkedInu Ikona YouTubu

 2. Zvolte Uložit obrázek jako a udělejte jednu z těchto věcí:

  • Přijmete výchozí uvedený název souboru.

   nebo

  • Změňte názvu souboru na název služby sociální sítě (třeba Facebook), kterou obrázek představuje.

 3. V seznamu složek zvolte Plocha a pak zvolte Uložit.

Přidání odkazů na sociální sítě do podpisu e-mailu

 1. V aplikaci Outlook na kartě Domů zvolte Nový e-mail.

 2. Na kartě Zpráva ve skupině Zahrnout zvolte Podpis > Podpisy.

 3. Na kartě Podpis e-mailu zvolte Nový.

 4. Zadejte název podpisu a pak zvolte OK.

 5. V poli Upravit podpis zadejte text , který se má zobrazovat pro tento nový podpis, a pomocí minipanelu nástrojů pro formátování podle potřeby nastavte styl textu.

  Tip : Po zadání textu pro nový podpis stiskněte Enter, aby se ikony, které přidáte, zarovnaly na jeden řádek.

 6. Zvolte Obrázek Tlačítko obrázku , přejděte do složky Plocha a potom zvolte ikonu služby sociální sítě, kterou jste si uložili.

 7. Zvolte Vložení > Hypertextový odkaz Tlačítko hypertextového odkazu .

 8. V poli Adresa zadejte webovou adresu svého účtu na Facebooku, Twitteru nebo jiné sociální síti, která odpovídá této ikoně (například http://www.facebook.com/uživatelské_jméno), a potom zvolte OK.

  Poznámka : Pokud chcete přidat víc než jednu ikonu, opakujte pro každou z nich kroky 6 až 8.

 9. Vytvoření nového podpisu dokončete zvolením tlačítka OK.

 10. V textu zprávy na kartě Zpráva ve skupině Zahrnout zvolte Podpis a zvolte nově vytvořený podpis.

Přidání elektronických vizitek do zpráv

Když ke zprávě připojíte elektronickou vizitku, příjemce si ji může přidat do seznamu kontaktů. Pokud do podpisu e-mailové zprávy přidáte Elektronická vizitka, můžou příjemci zprávy kliknout pravým tlačítkem myši na vizitku v podpisu (nebo kliknout pravým tlačítkem myši na přílohu souboru ve formátu .vcf (virtual contact file)) a uložit si informace přímo do seznamu kontaktů.

Vytvoření osobní elektronické vizitky

Pokud jste si ještě elektronickou vizitku nevytvořili, můžete si ji v základní podobě vytvořit podle následujících kroků. Později si ji můžete ještě dál různě vylepšovat, například si na ni můžete přidat obrázek nebo můžete zvolit rozložení a pozadí. V části Vytvoření nové elektronické vizitky nebo úprava existující vizitky tématu Vytváření a sdílení kontaktů v podobě elektronických vizitek najdete informace o tom, jak si vytvořit elektronickou vizitku podobnou té, kterou vidíte tady.

Příklad e-mailového podpisu s ikonami Facebooku a Twitteru

 1. Otevřete Outlook a na kartě Domů zvolte Nové položky > Kontakt.

 2. Ve formuláři kontaktu postupujte takto:

  • Vyplňte údaje, které chcete sdílet s ostatními. Minimálně uveďte své jméno a svoji e-mailovou adresu.

  • Přidejte obrázek: poklikejte na pole obrázku a otevřete soubor, ve kterém je obrázek uložený.

  • Změňte formát vizitky: poklikejte na obrázek vizitky. Pomocí možností v dialogovém okně Upravit vizitku změňte návrh vizitky, a až to budete mít, zvolte OK.

 3. Zvolte Uložit a zavřít.

Připojení vizitky ke zprávě

 1. V nové zprávě na kartě Zpráva ve skupině Zahrnout zvolte Připojit položku > Vizitka a pak zvolte název v seznamu.

 2. Pokud název vizitky, kterou chcete použít, není v seznamu, zvolte Jiné vizitky.

 3. V dialogovém okně Vložit vizitku ve sloupci Zařazeno jako zvolte jméno kontaktu, který chcete do zprávy přidat, a pak zvolte OK.

  Příkaz Jiné vizitky na pásu karet

  Poznámky : 

  • Seznam Vizitka obsahuje jména posledních 10 kontaktů, které byly do zprávy vloženy jako elektronické vizitky.

  • Do zprávy můžete vložit více elektronických vizitek.

  • V nabídce Vizitka zvolte Jiné vizitky. Tato možnost vám pomůže rozlišit duplicitní názvy. V dialogovém okně Vložit vizitku se zobrazí další informace, včetně náhledu vizitky.

  • Pokud vizitku přetáhnete ze zobrazení Vizitky do nové zprávy, zahrne se do zprávy při jejím odeslání pouze soubor .vcf. Tento připojený soubor .vcf otevře formulář kontaktu se všemi informacemi, které může příjemce uložit do seznamu kontaktů.

Viz taky

Vytvoření podpisu e-mailu v Outlooku

Změna podpisu e-mailu

Automatické posílání odpovědí Mimo kancelář z Outlooku pro Windows

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Office Outlook 2007

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×