Vytvoření a předvedení vlastní prezentace

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vytvořením vlastních prezentací v aplikaci Microsoft PowerPoint 2010 můžete přizpůsobit jednu prezentaci pro různé cílové skupiny. Použití vlastní prezentace prezentovat nezávislou skupinu snímků z prezentace, nebo vytvořit Hypertextový odkaz ke skupině snímky v prezentaci.

V tomto článku

Základní informace o vlastních prezentacích

Vytvoření základní vlastní prezentace

Vytvoření vlastní prezentace s hypertextovými odkazy

Spuštění vlastní prezentace v aplikaci Microsoft PowerPoint 2010

Základní informace o vlastních prezentacích

Existují dva druhy vlastních prezentací: základní prezentace a prezentace s hypertextovými odkazy. Základní vlastní prezentace je samostatná prezentace obsahující některé snímky původní prezentace. Vlastní prezentace s hypertextovými odkazy lze použít k rychlému přechodu k jedné nebo více samostatným prezentacím.

Základní vlastní prezentace

Základní vlastní prezentaci lze použít v případě, chcete-li různým skupinám v rámci organizace poskytnout samostatné prezentace. Obsahuje-li například prezentace celkově pět snímků, je možné vytvořit vlastní prezentaci s názvem Pracoviště 1 obsahující pouze snímky 1, 3 a 5 a poté vytvořit druhou vlastní prezentaci s názvem Pracoviště 2 obsahující snímky 1, 2, 4 a 5. Vytvoříte-li z prezentace vlastní prezentaci, je samozřejmě možné kdykoli spustit prezentaci v původním pořadí snímků.

Základní vlastní prezentace

Snímky pro Pracoviště 1

  Snímky pro Pracoviště 2

Vlastní prezentace s hypertextovými odkazy

Pomocí vlastní prezentace s hypertextovými odkazy lze uspořádat obsah prezentace. Můžete například vytvořit primární vlastní prezentaci popisující novou organizaci celé společnosti. Potom můžete vytvořit vlastní prezentaci pro každé oddělení v rámci organizace a vytvořit na tyto prezentace odkazy z primární prezentace.

vlastní prezentace s hypertextovými odkazy

Zadejte text popisku a nastavit vlastnost číslo 1 – 9.

  Vlastní prezentace pro oddělení A

  Vlastní prezentace pro oddělení B

Pomocí vlastních prezentací s hypertextovými odkazy můžete vytvořit snímek s obsahem, který slouží k navigaci mezi částmi prezentace. Tímto způsobem můžete určit, které části prezentace v určitém čase předvedete posluchačům.

Začátek stránky

Vytvoření základní vlastní prezentace

 1. Na kartě Prezentace ve skupině Spustit prezentaci klikněte na Vlastní prezentace a potom klikněte na Vlastní prezentace.

 2. V dialogovém okně Vlastní prezentace klepněte na tlačítko Nová.

  Tip : Chcete-li si vlastní prezentaci prohlédnout, klepněte na její název v dialogovém okně Vlastní prezentace a klepněte na tlačítko Zobrazit.

 3. V seznamu Snímky v prezentaci klepněte na snímky, které chcete zahrnout do vlastní prezentace, a poté klepněte na tlačítko Přidat.

  Tip : Chcete-li vybrat více snímků následujících po sobě, klepněte na první snímek a při klepnutí na poslední snímek, který chcete vybrat, podržte stisknutou klávesu SHIFT. Chcete-li vybrat více snímků, které nenásledují po sobě, podržte při klepání na jednotlivé snímky, které chcete vybrat, stisknutou klávesu CTRL.

 4. Chcete-li změnit pořadí, ve kterém budou snímky zobrazeny, klepněte na snímky v seznamu Snímky ve vlastní prezentaci a klepnutím na jednu ze šipek posuňte snímek v seznamu směrem nahoru nebo dolů.

 5. Do textového pole Název prezentace zadejte název a potom klikněte na OK. Pokud chcete vytvořit další vlastní prezentace se snímky z vaší prezentace, které vyberete, opakujte tyto kroky.

Začátek stránky

Vytvoření vlastní prezentace s hypertextovými odkazy

 1. Na kartě Prezentace ve skupině Spustit prezentaci klikněte na Vlastní prezentace a potom klikněte na Vlastní prezentace.

 2. V dialogovém okně Vlastní prezentace klepněte na tlačítko Nová.

  Tip : Chcete-li si vlastní prezentaci prohlédnout, klepněte na její název v dialogovém okně Vlastní prezentace a klepněte na tlačítko Zobrazit.

 3. V seznamu Snímky v prezentaci klepněte na snímky, které chcete zahrnout do hlavní vlastní prezentace, a poté klepněte na tlačítko Přidat.

  Tip : Chcete-li vybrat více snímků následujících po sobě, klepněte na první snímek a při klepnutí na poslední snímek, který chcete vybrat, podržte stisknutou klávesu SHIFT. Chcete-li vybrat více snímků, které nenásledují po sobě, podržte při klepání na jednotlivé snímky, které chcete vybrat, stisknutou klávesu CTRL.

 4. Chcete-li změnit pořadí, ve kterém budou snímky zobrazeny, klepněte na snímky v seznamu Snímky ve vlastní prezentaci a klepnutím na jednu ze šipek posuňte snímek v seznamu směrem nahoru nebo dolů.

 5. Do textového pole Název prezentace zadejte název a potom klepněte na tlačítko OK. Chcete-li vytvořit další vlastní prezentace obsahující libovolné snímky prezentace, opakujte kroky 1 až 5.

 6. Pokud chcete v hlavní prezentaci vytvořit hypertextový odkaz na podpůrnou prezentaci, vyberte ve svojí prezentaci text nebo objekt, na kterém má být hypertextový odkaz.

 7. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Odkazy na tlačítko Hypertextový odkaz.

 8. V dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz v části Odkaz na klikněte na Místo v tomto dokumentu.

 9. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li vytvořit odkaz na vlastní prezentaci, vyberte v seznamu Vyberte místo v tomto dokumentu vlastní prezentaci, na kterou chcete přejít, a zaškrtněte políčko Zobrazit a vrátit se.

  • Chcete-li vytvořit odkaz na místo v aktuální prezentaci, vyberte v seznamu Vyberte místo v tomto dokumentu snímek, na který chcete přejít.

Začátek stránky

Spuštění vlastní prezentace v aplikaci Microsoft PowerPoint 2010

 1. Na kartě Prezentace klepněte ve skupině Nastavení na tlačítko Nastavit prezentaci.

 2. V dialogovém okně Nastavení prezentace ve skupinovém rámečku Zobrazit snímky klepněte na přepínač Vlastní prezentace a poté v rozevíracím seznamu klepněte na požadovanou vlastní prezentaci.

 3. Klepněte na tlačítko OK.

 4. Na kartě Prezentace ve skupině Spustit prezentaci klikněte na Vlastní prezentace a potom klikněte na Vlastní prezentace.

 5. Vyberte vlastní prezentaci v seznamu Vlastní prezentace a klikněte na Zobrazit.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×