Vytvoření a odeslání multimediální zprávy

Funkce uvedené v tomto článku nejsou k dispozici odběratelům bezdrátových služeb ve Spojených státech. Mobilní služba aplikace Outlook je ve Spojených státech omezena pouze na textové zprávy.

Služba Outlook Mobile Service usnadňuje vytváření a odesílání multimediálních zpráv na mobilní zařízení z vašeho počítače. Multimediální zprávy jsou o krok dál než běžné textové zprávy. Kromě textu můžete odesílat obrázky a zvukové klipy, které vložíte do zprávy, takže je nemusíte posílat jako samostatné přílohy. Pokud chcete odesílat multimediální zprávy, musíte nejdřív přidat a nakonfigurovat účet služby Outlook Mobile Service.

V tomto článku

Vytvoření nové multimediální zprávy

Přidání nového multimediálního snímku

Nastavení doby trvání snímků v multimediálních zprávách

Odeslání multimediální zprávy

Použití funkce automatického vyplňování jmen (automatického dokončování)

Uložení multimediální zprávy

Otevření konceptu multimediální zprávy

Vytvoření nové multimediální zprávy

 1. V nabídce Soubor klikněte na Nový a pak na Multimediální zpráva.

 2. Do pole Komu zadejte e-mailovou adresu nebo číslo mobilního telefonu příjemce. Chcete-li příjemce vyhledat v adresáři, klepněte na tlačítko Komu.

 3. Do pole Předmět zadejte požadovaný předmět.

  Pokud chcete do zprávy přidat zvukové klipy, přečtěte si téma Přidání nebo odebrání zvuku v multimediální zprávě.

Začátek stránky

Přidání nového multimediálního snímku

Když vytváříte zprávu, můžete do ní přidat další snímek. Na kartě Multimediální zpráva klikněte ve skupině Vytvořit snímky na Vložit.

Začátek stránky

Nastavení doby trvání snímků v multimediálních zprávách

Můžete nastavit dobu trvání, po kterou se bude snímek zobrazovat v mobilním zařízení příjemce. Pokud máte víc než jeden snímek a nastavíte dobu trvání snímku na hodnotu mezi 1 a 120 vteřinami, vaše multimediální zpráva se v mobilním zařízení příjemce zobrazí se formátu prezentace.

Když chcete nastavit dobu trvání, do pole Doba trvání v horní části každého snímku zadejte požadovanou hodnotu. Jednotlivé snímky mohou mít jinou hodnotu.

Začátek stránky

Odeslání multimediální zprávy

Před odesláním vytvořené textové zprávy je potřeba určit její příjemce. Můžete je buď vybrat v jednom ze svých adresářů, nebo údaje zadat přímo do pole Komu.

 1. Zadejte informace o příjemcích.

  Proveďte některou z následujících akcí.

  • Výběr příjemců z adresáře    

   1. Na kartě Multimediální zpráva ve skupině Jména klikněte na Adresář.

   2. V rozevíracím seznamu vyberte požadovaný adresář. Informace o příjemcích můžete získat z jakéhokoli adresáře včetně globálního seznamu adres.

   3. Vyberte požadovaná jména a pak klikněte na tlačítko Komu.

    Tip : Při vyhledávání příjemců můžete zadat jméno do pole Hledat.

   4. Klikněte na tlačítko OK.

  • Přímé zadání jmen příjemců    

   Informace o příjemcích můžete zadat přímo do pole Komu, a to v jednom ze tří formátů:

   1. číslo mobilního telefonu příjemce,

   2. E-mailová adresa příjemce

   3. příjmení příjemce.

    Pokud zadáte jen části jmen příjemců, můžete je před odesláním zprávy doplnit pomocí automatického dokončování.

 2. Klikněte na tlačítko Odeslat.

  Multimediální zpráva se po úspěšném odeslání zobrazí ve složce Odeslaná pošta s ikonou Icon image vedle předmětu, která označuje, že se jedná o multimediální zprávu.

Poznámka : Před odesláním multimediální zprávy musí být v polích Komu, Kopie nebo Skrytá aspoň jeden platný příjemce. Navíc text zprávy nesmí být prázdný.

Použití funkce automatického vyplňování jmen (automatického dokončování)

Pokud do pole Komu zadáte jen část jména příjemce, můžete je před odesláním zprávy doplnit pomocí automatického dokončování.

 1. Na kartě Multimediální zpráva ve skupině Jména klikněte na položku Kontrola jmen. Dialogové okno Kontrola jmen zobrazí seznam jmen možných příjemců z okolí vámi zadaných neúplných jmen.

 2. Vyberte jména správných příjemců a pak klikněte na OK.

  Pokud v poli Komu zadáte několik neúplných jmen, vypíše funkce automatického dokončování ke všem neúplným jménům seznam možných jmen. Všechny adresy a mobilní čísla, která jsou platná, budou podtržená.

Uložení multimediální zprávy

Novou multimediální zprávu můžete uložit jedním ze tří způsobů:

 • Klepněte na tlačítko Uložit na panelu nástrojů Rychlý přístup.

 • V nabídce Soubor klikněte na Uložit.

 • Stiskněte kombinaci kláves ALT+F a potom A.

  Poznámka : Pokud zavřete okno zprávy s neuloženým textem nebo médii, zobrazí se výzva k uložení zprávy. Pokud chcete zprávu uložit a zavřít okno, klikněte na tlačítko Ano, pokud chcete okno zavřít bez uložení zprávy, klikněte na tlačítko Ne, a pokud se chcete vrátit do okna zprávy, klikněte na tlačítko Storno.

Pokud kliknete na tlačítko Ano, zpráva se automaticky uloží do složky Koncepty. Jako předmět konceptu zprávy se použije prvních 30 znaků (včetně mezer) v textu zprávy.

Otevření konceptu multimediální zprávy

 1. Klikněte na složku Koncepty v Navigační podokno. Všechny koncepty multimediálních zpráv jsou označené ikonou Icon image vedle předmětu.

 2. Dvakrát klikněte na multimediální zprávu, kterou chcete otevřít, nebo ji vyberte pomocí kláves se šipkami a stiskněte klávesu ENTER.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×