Vytvoření a úprava wikiwebu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Wikiwebu je web, který je určený pro skupiny lidí, kterým chcete rychle shromažďovat a sdílet nápady vytvořením jednoduché stránky a vzájemným propojením. Vaše organizace můžete použít wikiwebu pro různé uživatele. Ve velkém rozsahu můžete sdílet velkých objemů informací v Podnikový wikiweb. Nebo na menší měřítko, můžete na týmovém webu jako wikiwebu shromažďovat a sdílet nápady rychle informace o projektu.

Informace o něco o wikiwebech najdete v tématu Přehled wikiwebu v dolní části stránky.

Vytvoření knihovny stránek wikiwebu

Týmový web je wikiweb. Platí to i pro jiné typy webů. Můžete tedy práci zahájit z týmového webu nebo jiného typu webu a začít přímo na něm vytvářet stránky wikiwebu. Na týmovém webu je každá nová stránka vytvářena v knihovně stránek webu. Pokud vám to stačí, nemusíte vytvářet knihovnu stránek wikiwebu a můžete přejít k dalším postupům v tomto článku. Chcete-li wikiweb raději spravovat samostatně, můžete vytvořit knihovnu stránek wikiwebu.

 1. Klikněte na Nastavení Tlačítko Nastavení pro veřejný web SharePointu Online a pak na Přidat aplikaci.

 1. Na stránce Vaše aplikace najděte položku Knihovna stránek wikiwebu.

  Poznámka : Možná muset posunout zobrazení dolů na stránku nebo dvě stránky aplikací v seznamu.

 2. Klikněte na Knihovna stránek wikiwebu.

 3. Do pole název zadejte název pro nová knihovna stránek wikiwebu, například Stránky wikiwebu.

 4. Klikněte na Vytvořit.

 5. Pokud chcete přidat další uživatele na nový web, klikněte na odkaz Pozvat v dolní části stránky.

 6. V dialogu sdílet dialogové okno "Wikiwebu", zadejte jména, e-mailové adresy nebo alias "Všichni". Pokud máte e-mailových aliasů týmu například "Technickým" nebo jiných alias skupiny, můžete také zadat můžou být tady. Při zadávání názvu serveru dotazy k ověření existenci uživatelský účet nebo alias. Pokud chcete později, přidat uživatele, přečtěte si článek Přidání uživatelů na stránku wikiwebu dole.

 7. Klikněte na položku Sdílet.

Poznámky :  Nastavení pro knihovnu stránek wikiwebu, například oprávnění, historii stránek a příchozí odkazy, můžete nakonfigurovat tak, že přejdete do knihovny a v záhlaví kliknete na možnost Stránka.

Když vytvoříte nové stránky wikiwebu a později chtít změnit jeho název, najdete v článcích přizpůsobení týmového webu.

Vytvoření podnikového wikiwebu

Před vytvořením Podnikový wikiweb popřemýšlet o tom, jestli je nejlepším řešením pro vaši organizaci. Další informace o tom, jak plánovat a vytvoření podnikového wikiwebu najdete v tématu plánování webů a Správa uživatelů získat některé z těchto možností. Úplné Podnikový wikiweb se vytvoří jako vlastní kolekci webů. Další informace najdete v článku Vytvoření nebo odstranění kolekce webů .

Následující pokyny ukazují, jak vytvořit Podnikový wikiweb jako podřízený web.

 1. Na webu, kde chcete vytvořit podnikového wikiwebu klikněte na Nastavení Tlačítko Nastavení pro veřejný web SharePointu Online a potom klikněte na obsah webu.

 2. Na stránce Obsah webu klikněte na nový podřízený web.

 3. Na sharepointové stránce Nový web zadejte Název a Název URL webu.

 4. V části Výběr šablony klikněte na publikování a potom klepněte na položku Podnikový wikiweb.

  Poznámka :  Karta Publikování se nezobrazí, pokud nejsou funkce publikování povolené na úrovni kolekce webů. Správce kolekce webů musí povolit u příslušné kolekce webů funkci Infrastruktura publikování serveru SharePoint Server a zpřístupnit tak na webu šablony související s publikováním.

 5. Pokud chcete nastavit jedinečná oprávnění, klikněte na Použít jedinečná oprávnění.

 6. Klikněte na Vytvořit.

Poznámka : Oprávnění webu a další nastavení pro Podnikový wikiweb později, můžete nakonfigurovat tak, že kliknete na sdílet. Informace najdete v tématu Přidání uživatelů na stránku wikiwebu dole.

Při prvním vytvoření wikiwebu obsahuje domovská stránka ukázkový obsah týkající se wikiwebů. Můžete jej upravit nebo nahradit vlastním obsahem. Nejsnadnějším způsobem, jak zahájit přidávání obsahu na wikiweb, je upravit domovskou stránku a přidat zástupné odkazy na stránky, jež vytvoříte později.

Poznámka : K úpravám stránek wikiwebu je nutné mít oprávnění přispívat na wikiweb.

 1. Na stránce wikiwebu, kterou chcete upravit, klikněte na ikonu Úpravy. Ikona Úpravy

 2. Zadejte požadovaný text.

 3. Pomocí tlačítek na pásu karet proveďte formátování textu a vložte další obsah, například obrázky, tabulky, hypertextové odkazy a webové části.

 4. Chcete-li přidat odkazy wikiwebu na jiné stránky, zadejte název příslušné stránky v dvojitých hranatých závorkách: [[název stránky]]

  Pokud například chcete přidat odkaz wikiwebu na stránku s názvem Data projektu, zadejte: [[Data projektu]]

  Poznámka : Odkaz na stránku můžete vytvořit i tehdy, pokud tato stránka ještě neexistuje. Po uložení upravované stránky bude právě vytvořený zástupný odkaz mít tečkované podtržení. Skutečná stránka bude vytvořená později, pokud na odkaz na stránku klikne někdo jiný.

 5. Po dokončení úprav stránky klikněte na stránka a potom klikněte na Uložit. Pokud nechcete uložte provedené změny, klikněte na stránku, klikněte na šipku pod Uložit, klikněte na tlačítko Ukončit úpravy a klikněte na Zrušit změny.

Tip : Po kliknutí na tlačítko Úpravy můžete později přidat další obsah nebo zadaný obsah změnit. Pokud jste vytvořili zástupný odkaz, můžete později po kliknutí na tento odkaz příslušnou stránku vytvořit a upravit.

 1. Ze stránky wikiwebu, kterou chcete upravit klikněte na sdílet.

 2. V dialogu sdílet wikiwebu název dialogové okno pole, klikněte na Pozvat lidi k přidání uživatelů na stránce.

 3. Zadejte jména, e-mailové adresy nebo alias "Všichni". Pokud máte e-mailových aliasů týmu například "Technickým" nebo jiných alias skupiny, můžete také zadat můžou být tady. Při zadávání názvu serveru ověří existenci alias nebo uživatelský účet.

  1. Pokud chcete nastavit oprávnění pro nové uživatele, klikněte na Zobrazit možnosti. V části Vyberte skupinu nebo úroveň oprávnění vyberte Upravit, Úplné řízení, čtení nebo Jenom prohlížení.

   Poznámka : Pokud chcete nastavit oprávnění pro uživatele Sharepointu Online stránky wikiwebu, zadejte uživatelská jména, e-mailové adresy nebo aliasy. Noví uživatelé položky, vyberte jeho oprávnění: vlastníka, Může upravit nebo Může zobrazit Zvolte oprávnění pro uživatele Sharepointu Online stránku wikiwebu .

 4. Pokud chcete zobrazit seznam všech uživatelů, kteří už sdílíte webu, klikněte na Sdíleno s.

 5. Až budete hotovi, klikněte na sdílet.

Stránku, kterou chcete upravovat, obvykle není nutné rezervovat, ale je to dobré tehdy, pokud si myslíte, že by se o její úpravu mohl ve stejný okamžik jako vy pokoušet někdo jiný. Rezervováním stránky wikiwebu můžete zajistit, aby ostatní nemohli provádět změny stránky, kterou upravujete. Rezervovanou stránku můžete upravit a uložit, zavřít ji a opět otevřít. Ostatní uživatelé nemohou změnit stránku ani zobrazit změny, dokud stránku nevrátíte se změnami.

 1. Ze stránky wikiwebu, kterou chcete upravit klikněte na stránka a potom klikněte na Rezervovat.

 2. Klikněte na Úpravy a upravte stránku.

Poznámka :  Chcete-li stránku wikiwebu po úpravách vrátit se změnami, klikněte na tlačítko Vrátit se změnami. Pokud chcete rezervaci zrušit, klikněte na šipku pod tlačítkem Vrátit se změnami a vyberte možnost Zrušit rezervaci.

Přímo na stránku wikiwebu můžete přidat obrázek z počítače, webové adresy nebo z webu služby SharePoint.

 1. Pokud stránku wikiwebu ještě neupravujete, klikněte na ikonu Úpravy. Úprava odkazů na stránkách Sharepointu wikiwebu

 2. Klikněte na místo, kam chcete obrázek vložit, a na pásu karet klikněte na kartu Vložení.

 3. Chcete-li vložit obrázek ze svého počítače, postupujte takto:

  1. Klikněte na Obrázek a potom klikněte na Z počítače.

   Možnost vložení obrázku z počítače

  2. Procházením vyhledejte obrázek v počítači, vyberte knihovnu, do které chcete obrázek odeslat, a klikněte na OK. Může být potřeba zadat další informace o odesílaném obrázku.

 4. Pokud chcete vložit obrázek z webové adresy, postupujte takto:

  1. Klikněte na Obrázek a potom klikněte na Z adresy.

  2. Do pole adresa zadejte webovou adresu, na které je umístěn na obrázek.

  3. Do pole Alternativní Text zadejte popis obrázku. Pokud čtenář ukazatel myši na obrázek, zobrazuje se jako text popisku alternativní text (nebo alternativní text). Alternativní text také pomáhá uživatelům obrazovky čtenářům pochopit obsah obrázky.

 5. Pokud chcete vložit obrázek z knihovny na svém sharepointovém webu, uděláte to takto:

  1. Klikněte na Obrázek a potom klikněte na Ze Sharepointu.

  2. V dialogovém okně Vybrat materiály vyberte knihovnu nebo složku s obrázkem, který chcete vložit, klikněte na obrázek a potom klikněte na Vložit. Může být potřeba zadat další informace o vkládaném obrázku.

Příkazy na kartě Obrázek umožňuje přidat Alternativní Text pro obrázek, změnit jeho vzhled a přesuňte si ho na stránce. Po dokončení úprav na stránce klikněte na tlačítko Uložit uložte provedené změny.

Stránky wikiwebu podporují umístění odkazy na jiné webu nebo na Sharepointových webech mimo wikiwebu v horní části stránky a na panelu Snadné spuštění. Tyto odkazy se liší od odkazy wikiwebu umístěný přímo na stránku wikiwebu uživatele jako jsou specificky spravuje správce wikiwebu. Můžete taky přetažení odkazy na změníte jejich uspořádání. Přidání a úprava wikiwebu odkazy uvnitř stránky wikiwebu, najdete v článku Přidání odkazu wikiwebu na jinou stránku wikiwebu a Úpravy odkazu wikiwebu nebo jeho zobrazovaného textu.

 1. Na stránce wikiwebu, kterou chcete upravit klikněte na Upravit odkazy Úprava odkazů na stránkách Sharepointu wikiwebu v horní části stránky nebo Upravit odkazy Úprava odkazů na stránkách Sharepointu wikiwebu na panelu Snadné spuštění.

 2. Klikněte na odkaz miniaplikaci Klikněte na odkaz miniaplikaci k přidání nového odkazu .

 3. Pole Text k zobrazení pro na odkaz zadejte text. Určuje, jak odkaz se zobrazí na stránce.

  1. Do pole adresa zadejte adresu URL. Příklad: http://www.microsoft.com.

  2. Klikněte na vyzkoušet odkaz URL odkazu. Až budete hotovi, uložte kliknout na odkaz.

 4. Pokud chcete změnit uspořádání odkazy na panelu Snadné spuštění nebo v horní části stránky wikiwebu, klikněte na Upravit odkazy Úprava odkazů na stránkách Sharepointu wikiwebu , vyberte jakýkoli odkaz a přetáhněte ji na nové místo v části.

 5. Upravit odkazy na panelu Snadné spuštění nebo v horní části stránky wikiwebu, klikněte na Upravit odkazy, vyberte některý odkaz a klepnutím umístěte kurzor do libovolného umístění textu odkazu Úpravy odkazu wikiwebu stránky služby Sharepoint . Klikněte na Upravit odkaz nástroji pro úpravy obsahu odkaz, včetně jeho adresu.

Začátek stránky

Odkazovat na stránky pomocí odkazů wikiwebu lze jednoduše uvedením názvu stránky v dvojitých hranatých závorkách. Odkazy wikiwebu se vytváří stejným způsobem bez ohledu na to, zda odkazujete na existující stránky wikiwebu nebo na stránky, jež dosud neexistují.

Pokud například váš tým bude později vytvářet odkaz na stránku s názvem Školení, můžete nyní dále pokračovat v práci a vložit odkaz na danou stránku zadáním textu [[Školení]]. Po uložení stránky se odkaz na budoucí stránku zobrazí s tečkovaným podtržením.

Když bude chtít později některý uživatel stránku vytvořit, klikne na podtržený zástupný odkaz a na možnost Vytvořit.

 1. Pokud stránku wikiwebu ještě neupravujete, klikněte na ikonu Úpravy. Ikona Úpravy

 2. Klikněte na místo, kam chcete vložit odkaz wikiwebu.

 3. Typ [[ a začněte psát název stránky. Wikiweb navrhne názvy stránek, které začínají písmenem co píšete.

 4. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Chcete-li vybrat některou z navrhovaných stránek, pomocí kláves se šipkami a stiskněte klávesuENTER, nebo použijte myš.

  • Zadejte nový název stránky a za ním uveďte ]]. Pokud zadáte nový název stránky, stačí vytvořit odkaz na stránku, která ještě nemá vytvořeného.

Názvu dokončené stránky by měl být uzavřen v dvojitých hranatých závorkách: [[název stránky]]

Tipy : Chcete-li rychle přidat odkaz ze stránky wikiwebu zpět na domovskou stránku wikiwebu, zadejte [[DomovskaStranka]]. Ve službě SharePoint lze odkazovat na mnoho objektů, nikoli pouze na stránky. Zde jsou uvedeny příklady odkazů:

 • [[Psi]] : Odkaz na stránku s názvem Psi ve stejné složce

 • [[Zvířata/Psi]] : Odkaz na stránku s názvem Psi v podsložce Zvířata

 • [[Seznam:Oznámení/Uvítání]] : Odkaz na položku s názvem Uvítání v seznamu Oznámení na tomto webu

 • Zobrazit dvojité otevírání nebo pravou hranatou závorku, aniž by odkaz, zadejte zpětné lomítko před dvou hranatých závorkách. Například \ [[ nebo \]].

Můžete vytvořit odkazy wikiwebu zástupný symbol na stránky, které dosud neexistuje. Vytváření odkazů zástupného symbolu, což pomáhá lidem vytvořit wikiwebu na menších částí bez obav, vytváření stránek na wikiwebu všechny najednou. Zástupného odkazu wikiwebu má tečkovanou čáru pod ní.

 1. Přejděte na stránku, která obsahuje zástupný odkaz.

 2. Klikněte na zástupný odkaz wikiwebu.

 3. V okně Přidat stránku klikněte na Vytvořit.

 4. Přidejte na novou stránku požadovaný obsah a uložte ji.

Můžete upravit odkazy wikiwebu, jakož i text k zobrazení, že někdo uvidí, když kliknou na odkaz. Odkazy wikiwebu se liší od hypertextových odkazů na stránky nebo weby mimo wikiwebu. Upravit nebo změna hypertextových odkazů, použijte kartu Formát na kontextové kartě Nástroje odkazu na pásu karet.

Zobrazovaný text pro odkaz wikiwebu může být potřeba upravit v případě, že název stránky, na kterou chcete odkazovat, není v kontextu stránky, do níž odkaz vkládáte, jasný. Pokud má například stránka pro nápady z pracovní debaty o první kapitole knihy název K1, můžete pro příslušný odkaz použít zobrazovaný text „Kapitola jedna“, aby byl účel stránky jasnější.

 1. Pokud stránku wikiwebu ještě neupravujete, klikněte na ikonu Úpravy. Ikona Úpravy

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Cesta na odkaz upravit tak, aby ukazoval na jinou stránku, klikněte na mezi dvěma množinami dvojité hranatých závorek ([[ a ]]) a nahradit aktuální propojení název stránky, kterou chcete vytvořit odkaz.

  • Pokud chcete změnit zobrazení textu něčím jiným než číslem přesný název stránky zadejte svislou čáru character (|) za názvem stránky (SHIFT + \) a potom zadejte text, který se má zobrazit: [[název z stránky| Text, který se zobrazuje]]. Například pro stránku s názvem CH1 použít jiný zobrazovaný text, můžete zadat: [[CH1| Kapitola]]

Můžete přidat hypertextový odkaz na stránku, která je pro daný wikiweb nebo dokonce pro daný web externí.

Přidání odkazu na externí stránku
 1. Pokud stránku wikiwebu ještě neupravujete, klikněte na ikonu Úpravy. Ikona Úpravy

 2. Klikněte na místo, kam chcete hypertextový odkaz vložit.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

 4. Přidání odkazu na externí stránku webu:

 5. Klikněte na Vložit, a pak klikněte na odkaz a pak klikněte na Z adresy.

 6. V dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz zadejte text, který chcete zobrazit a webovou adresu odkazu.

Přidání odkazu z jiného webu služby SharePoint
 1. Klikněte na Vložit, a pak klikněte na odkaz a pak klikněte na Ze Sharepointu.

 2. V dialogu Vybrat materiály přejděte na soubor, na který chcete vytvořit odkaz, a klikněte na Vložit.

Začátek stránky

Na stránku wikiwebu můžete přidat další položky, například seznam pro sledování úkolů nebo úkoly související s wikiwebem. Později můžete zvolit, zda se má daný seznam či knihovna zobrazovat na panelu Snadné spuštění pro navigaci na daném wikiwebu.

 1. Pokud jste stránku wikiwebu ještě neupravujete, klikněte na stránka a potom klikněte na Upravit. Ikona Úpravy

 2. Klikněte na místo, kam chcete seznam nebo knihovnu vložit.

 3. Klikněte na Vložit a potom klikněte na Webovou část.

 4. V podokně v horní části stránky klikněte v oblasti Kategorie na Aplikace a pak v oblasti Části vyberte název seznamu nebo knihovny. Nakonec klikněte na Přidat.

Pokud potřebujete přidat do seznamu nebo knihovny do seznamu webových částí, přečtěte si téma Přidání, změna nebo odstranění seznamu nebo knihovny na stránce

Přehled wikiwebu

Wikiweb může organizaci usnadnit shromažďování a zaznamenávání základních znalostí, uspořádání obsahu z více zdrojů a sdílení plánů a nápadů. Společnost může například vytvořit celopodnikový wikiweb, na kterém zaměstnanci mohou vyhledávat a umísťovat nejnovější a nejkomplexnější informace o podnikových aktivitách, výhodách a službách. Anebo tým může používat wikiweb ke shromažďování informací pro nové členy týmu, k naplánování konference nebo ke shromažďování nápadů pro rozsáhlý dokument nebo příručku.

Wikiweb

Po vytvoření stránky wikiwebu některým uživatelem může jiný člen týmu přidat další obsah, upravit obsah nebo přidat pomocné odkazy. Komunita autorů přispívá k zajištění přesného a relevantního obsahu. Vývoj wikiwebů pokračuje tak, jak uživatelé přidávají a revidují informace.

Protože členové týmu můžou upravovat bez žádné zvláštní nástrojů pro úpravy stránky wikiwebu, wikiweby jsou vhodné nástrojů pro sdílení nápadů a shromáždění informací z několika lidem. Členové týmu mohli snadno vytvářet odkazy na stránky o někom dokončete vytváření později nebo odkazy na existující stránky, aniž byste museli čtením s dlouhé webové adresy.

Týmový web je wikiweb

Výchozím typem stránky na týmových webech a dalších typech webů je stránka wikiwebu. V tomto smyslu je tedy wikiweb všude. K vytvoření wikiwebu nepotřebujete zvláštní web.

Domovská stránka týmového webu a nové stránky, jež na něm vytvoříte, jsou automaticky stránkami wikiwebu, takže wikiweb můžete vytvořit přímo na týmovém webu bez nutnosti vytváření dalších knihoven nebo webů. Nové stránky jsou vytvářeny v knihovně stránek webu na týmovém webu a z tohoto umístění je možné stránky spravovat. Nevýhodou tohoto přístupu je však skutečnost, že nebudete mít k dispozici tolik specializovaných možností jako v případě použití knihovny stránek wikiwebu nebo podnikového wikiwebu.

Aspekty wikiwebu

Jestliže víte, že budete vytvářet velké množství stránek wikiwebu, nebo chcete spravovat oprávnění pro wikiweb odděleně od zbytku webu, máte k dispozici dvě možnosti (v závislosti na velikosti plánovaného wikiwebu a rozsahu požadovaných možností):

 • Knihovna stránek wikiwebu:    Knihovna stránek wikiwebu je přizpůsobena pro správu stránek wikiwebu a obsahuje na pásu karet zvláštní příkazy pro správu historie stránek, oprávnění a příchozích odkazů na stránky. Vlastník webu může vytvořit knihovnu stránek wikiwebu na většině webů a využívat řadu výhod tradičního wikiwebu.

 • Podnikový wikiweb:    Podnikový wikiweb je publikační web pro sdílení a aktualizaci velkých objemů informací v rámci podniku. Jestliže organizace potřebuje velké centralizované úložiště znalostí, které by bylo určeno k ukládání i sdílení informací v celopodnikovém měřítku, zvažte použití podnikového wikiwebu. Před vytvořením podnikového wikiwebu zvažte, zda se jedná o nejvhodnější řešení pro organizaci. Další informace týkající se plánování a vytvoření podnikového wikiwebu naleznete v článcích věnovaných plánování webů a kolekcí webů.

Kdo může wikiweb vytvořit?

K vytvoření webu, knihovny nebo stránek potřebujete mít oprávnění. Dobrá zpráva je, že pokud s vámi web někdo sdílí a vy máte oprávnění ho upravovat, budete mít pravděpodobně oprávnění vytvořit wikiweb.

Úrovně oprávnění se dají přizpůsobit, ale u většiny webů platí, že pokud máte oprávnění k úpravám, můžete vytvořit knihovnu stránek wikiwebu. Standardně mají oprávnění k úpravám členové skupiny Členové webu název webu. K vytvoření podnikového wikiwebu potřebujete úroveň oprávnění Úplné řízení nebo musí správce povolit samoobslužné vytváření webů. Standardně mají úroveň oprávnění Úplné řízení členové skupiny Vlastníci webu název webu, ale váš web může být nastavený jinak.

Ke správě oprávnění pro stránku v knihovně stránek wikiwebu nebo na podnikovém wikiwebu může vlastník webu použít příkaz Oprávnění stránky na kartě Stránka na pásu karet.

Počáteční vytváření webu nebo knihovny se sice podobá jiným webům, avšak přidávání obsahu na wikiweb se oproti přidávání obsahu na jiné typy webů liší. U wikiwebu obvykle začínáte upravovat domovskou stránku a přidáváte zástupné odkazy wikiwebu na další stránky, jež dosud neexistují. Tyto další stránky můžete vytvářet průběžně nebo až později. Chcete-li vytvořit stránku odpovídající zástupnému odkazu, klikněte na příslušný odkaz. Stránka se otevře v režimu úprav, kde můžete přidat text a další obsah, například obrázky.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×