Vytvoření a úprava wikiwebu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Wikiweb je web navržený tak, aby skupiny osob mohly pomocí vytváření jednoduchých stránek a jejich propojování rychle zaznamenávat a sdílet nápady. Organizace může používat wikiweby pro různé účely.

Obsah

Základní informace

Vytvoření knihovny stránek wikiwebu

Úpravy stránky wikiwebu

Rezervace stránky wikiwebu pro úpravy

Přidání obrázku na stránku wikiwebu

Přidání odkazu wikiwebu na jinou stránku wikiwebu

Vytvoření stránky wikiwebu ze zástupného odkazu wikiwebu

Úpravy odkazu wikiwebu nebo jeho zobrazovaného textu

Přidání hypertextového odkazu na externí stránku

Přidání seznamu nebo knihovny na stránku wikiwebu

Základní informace

Wikiweb může organizaci usnadnit shromažďování a zaznamenávání základních znalostí, uspořádání obsahu z více zdrojů a sdílení plánů a nápadů. Tým také může používat wikiweb ke shromažďování informací pro nové členy týmu, k naplánování konference nebo ke shromažďování nápadů pro rozsáhlý dokument nebo příručku.

Wikiweb

Po vytvoření stránky wikiwebu některým uživatelem může jiný člen týmu přidat další obsah, upravit obsah nebo přidat pomocné odkazy. Komunita autorů přispívá k zajištění přesného a relevantního obsahu. Vývoj wikiwebů pokračuje tak, jak uživatelé přidávají a revidují informace.

Členové týmu nepotřebují k úpravám stránek wikiwebu žádné zvláštní nástroje pro úpravy, a proto jsou wikiweby vhodným nástrojem pro sdílení nápadů a shromažďování informací od skupiny osob. Členové týmu mohou snadno vytvářet odkazy na stránky pro jiného uživatele, jenž je dokončí později, nebo odkazy na existující stránky, a to bez nutnosti používat dlouhé webové adresy.

Týmový web je wikiweb

Výchozím typem stránky na týmových webech a dalších typech webů je stránka wikiwebu. V tomto smyslu je tedy wikiweb všude. K vytvoření wikiwebu nepotřebujete zvláštní web.

Domovská stránka týmového webu a nové stránky, jež na něm vytvoříte, jsou automaticky stránkami wikiwebu, takže wikiweb můžete vytvořit přímo na týmovém webu bez nutnosti vytváření dalších knihoven nebo webů. Nové stránky jsou vytvářeny v knihovně stránek webu na týmovém webu a z tohoto umístění je možné stránky spravovat.

Aspekty wikiwebu

Jestliže víte, že budete vytvářet velké množství stránek wikiwebu, nebo chcete spravovat oprávnění pro wikiweb odděleně od zbytku webu, můžete vytvořit knihovnu stránek wikiwebu. Knihovna stránek wikiwebu je přizpůsobena pro správu stránek wikiwebu a obsahuje na pásu karet zvláštní příkazy pro správu historie stránek, oprávnění a příchozích odkazů na stránky. Vlastník webu může vytvořit knihovnu stránek wikiwebu na většině webů a využívat řadu výhod tradičního wikiwebu.

Kdo může wikiweb vytvořit?

K vytvoření webu, knihovny nebo stránek je nutné mít oprávnění. Dobrá zpráva je, že pokud s vámi web někdo sdílí a vy máte oprávnění ho upravovat, budete mít pravděpodobně oprávnění vytvořit wikiweb. Úrovně oprávnění je možné přizpůsobit, ale u většiny webů je nutné mít k vytvoření knihovny stránek wikiwebu aspoň oprávnění pro úpravy. Ve výchozím nastavení mají členové webu Název webu oprávnění pro úpravy.

Ke správě oprávnění pro stránku v knihovně stránek wikiwebu může vlastník webu použít příkaz Oprávnění stránky na kartě Stránka na pásu karet.

Počáteční vytváření webu nebo knihovny se sice podobá jiným webům, avšak přidávání obsahu na wikiweb se oproti přidávání obsahu na jiné typy webů liší. U wikiwebu obvykle začínáte upravovat domovskou stránku a přidáváte zástupné odkazy wikiwebu na další stránky, jež dosud neexistují. Tyto další stránky můžete vytvářet průběžně nebo až později. Chcete-li vytvořit stránku odpovídající zástupnému odkazu, klikněte na příslušný odkaz. Stránka se otevře v režimu úprav, kde můžete přidat text a další obsah, například obrázky.

Začátek stránky

Vytvoření knihovny stránek wikiwebu

Týmový web je wikiweb. Platí to i pro jiné typy webů. Můžete tedy práci zahájit z týmového webu nebo jiného typu webu a začít přímo na něm vytvářet stránky wikiwebu. Na týmovém webu je každá nová stránka vytvářena v knihovně stránek webu. Pokud vám to stačí, nemusíte vytvářet knihovnu stránek wikiwebu a můžete přejít k dalším postupům v tomto článku. Chcete-li wikiweb raději spravovat samostatně, můžete vytvořit wikiknihovnu, která je nezávislá na knihovně stránek webu.

 1. Klikněte na Nastavení Tlačítko Nastavení pro veřejný web SharePointu Online a pak na Přidat aplikaci.

 2. Na stránce Vaše aplikace najděte v části Aplikace, které můžete přidat položku Knihovna stránek wikiwebu.

  Poznámka :  Pravděpodobně bude třeba projít jednu nebo dvě stránky aplikací v seznamu.

 3. Klikněte na Knihovna stránek wikiwebu.

 4. Do pole Název zadejte název knihovny, například Stránky wikiwebu.

 5. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

Poznámka :  Nastavení pro knihovnu stránek wikiwebu, například oprávnění, historii stránek a příchozí odkazy, můžete nakonfigurovat tak, že přejdete do knihovny a v záhlaví kliknete na možnost Stránka.

Začátek stránky

Úpravy stránky wikiwebu

Při prvním vytvoření wikiwebu obsahuje domovská stránka ukázkový obsah týkající se wikiwebů. Můžete jej upravit nebo nahradit vlastním obsahem. Nejsnadnějším způsobem, jak zahájit přidávání obsahu na wikiweb, je upravit domovskou stránku a přidat zástupné odkazy na stránky, jež vytvoříte později.

Poznámka : K úpravám stránek wikiwebu je nutné mít oprávnění přispívat na wikiweb.

 1. Na stránce wikiwebu, kterou chcete upravit klikněte na Upravit. Ikona Úpravy

 2. Zadejte požadovaný text.

 3. Pomocí tlačítek na pásu karet proveďte formátování textu a vložte další obsah, například obrázky, tabulky, hypertextové odkazy a webové části.

 4. Chcete-li přidat odkazy wikiwebu na jiné stránky, zadejte název příslušné stránky v dvojitých hranatých závorkách: [[název stránky]]. Například, pokud chcete přidat odkaz wikiwebu na stránku s názvem "Data projektu", zadejte: [[data projektu]]

  Poznámka : Odkaz na stránku můžete vytvořit i tehdy, pokud tato stránka ještě neexistuje. Po uložení upravované stránky bude právě vytvořený zástupný odkaz mít tečkované podtržení. Skutečná stránka bude vytvořená později, pokud na odkaz na stránku klikne někdo jiný.

 5. Po dokončení úprav stránky klikněte na Stránka > Uložit. Pokud nechcete provedené změny uložit, klikněte na Stránka, klikněte na šipku pod tlačítkem Uložit, klikněte na Ukončit úpravy a potom klikněte na Zahodit změny.

Tip : Po kliknutí na tlačítko Úpravy můžete později přidat další obsah nebo zadaný obsah změnit. Pokud jste vytvořili zástupný odkaz, můžete později po kliknutí na tento odkaz příslušnou stránku vytvořit a upravit.

Začátek stránky

Rezervace stránky wikiwebu pro úpravy

Stránku, kterou chcete upravovat, obvykle není nutné rezervovat, ale je to dobré tehdy, pokud si myslíte, že by se o její úpravu mohl ve stejný okamžik jako vy pokoušet někdo jiný. Rezervováním stránky wikiwebu můžete zajistit, aby ostatní nemohli provádět změny stránky, kterou upravujete. Rezervovanou stránku můžete upravit a uložit, zavřít ji a opět otevřít. Ostatní uživatelé nemohou změnit stránku ani zobrazit změny, dokud stránku nevrátíte se změnami.

 1. Ze stránky wikiwebu, kterou chcete upravovat, klikněte na pásu karet na kartu Stránka.

 2. Klikněte na tlačítko Rezervovat.

Poznámka :  Chcete-li stránku wikiwebu po úpravách vrátit se změnami, klikněte na tlačítko Vrátit se změnami. Pokud chcete rezervaci zrušit, klikněte na šipku pod tlačítkem Vrátit se změnami a vyberte možnost Zrušit rezervaci.

Začátek stránky

Přidání obrázku na stránku wikiwebu

Na stránku wikiwebu můžete přidat obrázek z počítače, webové adresy nebo ze sharepointového webu.

 1. Pokud stránku wikiwebu ještě neupravujete, klikněte na Úpravy.

 2. Klikněte na místo, kam chcete obrázek vložit, a na pásu karet klikněte na kartu Vložení.

 3. Chcete-li vložit obrázek ze svého počítače, postupujte takto:

  1. Klikněte na Obrázek > z počítače.
   Možnost vložení obrázku z počítače

  2. Procházením vyhledejte obrázek v počítači, vyberte knihovnu, do které chcete obrázek odeslat, připište komentář (pokud chcete) a klikněte na OK.

 4. Chcete-li vložit obrázek z webové adresy, postupujte takto:

  1. Klikněte na možnost Obrázek > Z adresy.

  2. Do pole Adresa zadejte webovou adresu umístění obrázku.

  3. Do pole Alternativní text zadejte alternativní text s popisem obrázku. Alternativní text se zobrazuje jako popis obrázku po nastavení ukazatele na obrázek. Alternativní text rovněž pomáhá lidem používajícím nástroje pro čtení obsahu obrazovky pochopit obsah obrázků.

 5. Pokud chcete vložit obrázek z knihovny na svém sharepointovém webu, uděláte to takto:

  1. Klikněte na Obrázek > Ze SharePointu.

  2. V dialogovém okně Vybrat materiály vyberte knihovnu nebo složku s obrázkem, který chcete vložit, klikněte na obrázek a potom klikněte na Vložit.

Příkazy na kartě Obrázek umožňuje přidat Alternativní Text pro obrázek, změnit jeho vzhled a přesuňte si ho na stránce. Po dokončení úprav stránky klikněte naUložituložte provedené změny.

Začátek stránky

Přidání odkazu wikiwebu na jinou stránku wikiwebu

Odkazovat na stránky pomocí odkazů wikiwebu můžete jednoduše uvedením názvu stránky v dvojitých hranatých závorkách. Odkazy wikiwebu se vytváří stejným způsobem bez ohledu na to, jestli odkazujete na existující stránky wikiwebu nebo na stránky, které zatím neexistují. Pokud třeba bude váš tým později vytvářet odkaz na stránku s názvem Školení, můžete teď dál pokračovat v práci a vložit odkaz na danou stránku zadáním textu [[Školení]]. Po uložení stránky se odkaz na budoucí stránku zobrazí s tečkovaným podtržením.

Když bude chtít později některý uživatel stránku vytvořit, klikne na podtržený zástupný odkaz a na možnost Vytvořit.

 1. Pokud stránku wikiwebu ještě neupravujete, klikněte na ikonu Úpravy. Ikona Úpravy

 2. Klikněte na místo, kam chcete vložit odkaz wikiwebu.

 3. Typ [[ a začněte psát název stránky. Wikiweb navrhne názvy stránek, které začínají písmenem co píšete.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li vybrat některou z navrhovaných stránek, použijte klávesy se šipkami a stiskněte klávesu ENTER nebo použijte myš.

  • Zadejte nový název stránky a za ním uveďte ]]. Pokud zadáte nový název stránky, stačí vytvořit odkaz na stránku, která ještě nemá vytvořeného.

Názvu dokončené stránky by měl být uzavřen v dvojitých hranatých závorkách: [[název stránky]]

Tipy : Chcete-li rychle přidat odkaz ze stránky wikiwebu zpět na domovskou stránku wikiwebu, zadejte [[DomovskaStranka]]. Ve službě SharePoint lze odkazovat na mnoho objektů, nikoli pouze na stránky. Zde jsou uvedeny příklady odkazů:

 • [[Psi]] : Odkaz na stránku s názvem Psi ve stejné složce

 • [[Zvířata/Psi]] : Odkaz na stránku s názvem Psi v podsložce Zvířata

 • [[Seznam:Oznámení/Uvítání]] : Odkaz na položku s názvem Uvítání v seznamu Oznámení na tomto webu

 • Zobrazit dvojité otevírání nebo pravou hranatou závorku, aniž by odkaz, zadejte zpětné lomítko před dvou hranatých závorkách. Například \ [[ nebo \]].

Začátek stránky

Vytvoření stránky wikiwebu ze zástupného odkazu wikiwebu

Uživatelé často vytvářejí zástupné odkazy na stránky wikiwebu, které ještě neexistují. Zástupné odkazy umožňují uživatelům vytvářet wikiweb po menších částech, takže není nutné vytvořit všechny stránky wikiwebu najednou. Zástupný odkaz wikiwebu má tečkované podtržení.

 1. Přejděte na stránku, která obsahuje zástupný odkaz.

 2. Klikněte na zástupný odkaz wikiwebu.

 3. V okně Přidat stránku klikněte na Vytvořit.

 4. Přidejte na novou stránku požadovaný obsah a uložte ji.

Začátek stránky

Úpravy odkazu wikiwebu nebo jeho zobrazovaného textu

Odkazy wikiwebu i zobrazovaný text, který uživatel vidí při kliknutí na odkaz, lze upravovat. Odkazy wikiwebu se liší od hypertextových odkazů na stránky nebo weby mimo daný wikiweb. K úpravám nebo změnám hypertextových odkazů použijte kartu Formát na kontextové kartě Nástroje odkazu na pásu karet.

Zobrazovaný text může být potřeba upravit v případě, že název stránky, na kterou chcete odkazovat, není v kontextu stránky, do níž odkaz vkládáte, jasný. Pokud má například stránka pro nápady z pracovní debaty o první kapitole knihy název K1, můžete pro příslušný odkaz použít zobrazovaný text „Kapitola jedna“, aby byl účel stránky jasnější.

 1. Pokud stránku wikiwebu ještě neupravujete, klikněte na ikonu Úpravy. Ikona Úpravy

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Cesta na odkaz upravit tak, aby ukazoval na jinou stránku, klikněte na mezi dvěma množinami dvojité hranatých závorek ([[ a ]]) a nahradit aktuální propojení název stránky, kterou chcete vytvořit odkaz.

  • Pokud chcete změnit zobrazení textu něčím jiným než číslem přesný název stránky zadejte svislou čáru character (|) za názvem stránky (SHIFT + \) a potom zadejte text, který se má zobrazit: [[název z stránky| Text, který se zobrazuje]]. Například pro stránku s názvem CH1 použít jiný zobrazovaný text, můžete zadat: [[CH1| Kapitola]]

Začátek stránky

Přidání hypertextového odkazu na externí stránku

Můžete přidat hypertextové odkazy na stránku, která je pro daný wikiweb nebo dokonce pro daný web externí.

 1. Pokud stránku wikiwebu ještě neupravujete, klikněte na ikonu Úpravy. Ikona Úpravy

 2. Klikněte na místo, kam chcete hypertextový odkaz vložit.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

 4. Přidání odkazu na externí stránku webu:

 5. Klikněte na možnost Vložení > Odkaz > Z adresy.

 6. V dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz zadejte text, který se má zobrazit, a webovou adresu odkazu. 

 7. Přidání odkazu z jiného webu služby SharePoint:

 8. Klikněte na možnost Vložení > Odkaz > Ze služby SharePoint.

 9. V dialogovém okně Vybrat materiály přejděte na soubor, na který chcete vytvořit odkaz, a klikněte na Vložit.

Začátek stránky

Přidání seznamu nebo knihovny na stránku wikiwebu

Na stránku wikiwebu můžete přidat další položky, například seznam pro sledování úkolů nebo úkoly související s wikiwebem. Později můžete zvolit, zda se má daný seznam či knihovna zobrazovat na panelu Snadné spuštění pro navigaci na daném wikiwebu.

 1. Pokud stránku wikiwebu ještě neupravujete, klikněte na ikonu Úpravy. Ikona Úpravy

 2. Klikněte na místo, kam chcete seznam nebo knihovnu vložit.

 3. Klikněte na Vložit > Webová část.

 4. V podokně v horní části stránky klikněte v oblasti Kategorie na Aplikace a pak v oblasti Části vyberte název seznamu nebo knihovny. Nakonec klikněte na Přidat.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×